Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 21-22

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Novo nebo in nova zemlja
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.«
Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!« Rekel je tudi: »Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične!« Nato mi je rekel: »Zgodile so se! Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec. Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode. Kdor bo zmagal, bo to podedoval in jaz bom njemu Bog, on pa meni sin. Toda strahopetci in neverniki, pokvarjenci in ubijalci, nečistniki in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili svoj delež v jezeru gorečega žvepla. To je druga smrt.«
Novi Jeruzalem
Zatem je prišel eden izmed sedmih angelov, ki so držali sedem čaš, napolnjenih s sedmimi poslednjimi nadlogami, in mi je spregovoril: »Pridi, da ti pokažem zaročenko, Jagnjetovo nevesto!« 10 Nato me je angel v duhu odnesel na veliko in visoko goro ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga 11 in je imelo Božje veličastvo. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, kamnu, kakor je kristalni jaspis. 12 Mesto je imelo veliko in visoko obzidje, v njem je bilo dvanajst vrat, na vratih je bilo dvanajst angelov in na njem so bila napisana imena, ki so imena dvanajstih rodov Izraelovih sinov. 13 Troje vrat je gledalo proti vzhodu, troje vrat proti severu, troje vrat proti jugu in troje vrat proti zahodu. 14 Obzidje mesta je slonelo na dvanajstih temeljnih kamnih, na njih pa je bilo dvanajst imen dvanajstih Jagnjetovih apostolov.
15 Tisti, ki je govoril z mano, je imel merilo, zlato trstiko, da bi izmeril mesto, njegova vrata in njegovo obzidje. 16 Mesto je bilo zidano na štiri vogale in njegova dolžina je bila tolikšna kakor njegova širina. Angel je s trstiko izmeril mesto: merilo je dvanajst tisoč stadijev. Njegova dolžina, širina in višina so bile enake. 17 Izmeril mu je tudi obzidje: visoko je bilo sto štiriinštirideset komolcev. To je človeška mera, ki je tudi angelova. 18 Gradivo mestnega obzidja je iz jaspisa, mesto pa iz suhega zlata, podobnega čistemu kristalu. 19 Temelji mestnega obzidja so bili okrašeni z vsakovrstnim dragim kamenjem: prvi temeljni kamen je bil jaspis, drugi safir, tretji halkedon, četrti smaragd, 20 peti sardoniks, šesti sardij, sedmi hrizolit, osmi beril, deveti topaz, deseti hrizopraz, enajsti hijacint, dvanajsti ametist. 21 In dvanajst vrat je bilo dvanajst biserov: posamezna vrata so bila iz enega samega bisera. Cesta skozi mesto pa je bila iz suhega zlata kakor prosojen kristal.
22 Svetišča nisem videl v njem, kajti njegovo svetišče je Gospod, Bog, vladar vsega, in Jagnje. 23 Mesto ne potrebuje ne sonca ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je Jagnje. 24 Narodi bodo stopali v njegovi svetlobi in kralji zemlje bodo prinašali vanj svoj sijaj. 25 Njegova vrata se podnevi ne bodo nikdar zapirala, kajti tam noči ne bo. 26 Vanj bodo prinašali slavo in čast narodov. 27 Vanj ne bo nikdar stopilo nič nečistega, tudi ne, kdor počenja gnusobo in laž, ampak bodo vstopili samo tisti, ki so vpisani v Jagnjetovi knjigi življenja.
22 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato mi je pokazal reko žive vode, bleščečo kakor kristal, ki je izvirala od prestola Boga in Jagnjeta. Po sredi njegove ulice in na obeh straneh reke pa raste drevo življenja, ki dvanajstkrat rodi in daje svoj sad vsak mesec. Listje tega drevesa je zdravilo narodom. Nobenega prekletstva ne bo več. V njem bo prestol Boga in Jagnjeta, ki mu bodo služili njegovi služabniki. Gledali bodo njegovo obličje in njegovo ime bo na njihovih čelih. Noči ne bo več in ne bodo potrebovali ne luči svetilke ne sončne luči, kajti razsvetljeval jih bo Gospod Bog in kraljevali bodo na veke vekov.
Kristusov prihod
Nato mi je rekel: »Te besede so zanesljive in resnične. Gospod, Bog preroških duhov, je poslal svojega angela, da bi pokazal svojim služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi. Glej, pridem kmalu. Blagor mu, kdor ohrani preroške besede, ki so v tej knjigi!«
Jaz, Janez, sem tisti, ki je slišal in videl vse to. In ko sem slišal in videl, sem padel pred noge angelu, ki mi je vse to razkazal, da bi ga molil. Toda rekel mi je: »Nikar! Služabnik sem, kakor ti in kakor tvoji bratje, preroki, in kakor tisti, ki ohranjajo besede te knjige: Boga môli!«
10 Potem mi je rekel: »Ne zapečati preroških besed, ki so v tej knjigi, kajti čas je blizu.
11 Kdor dela krivico, naj jo dela naprej, kdor je umazan, naj se omadežuje naprej, kdor je pravičen, naj vrši pravico naprej, in kdor je svet, naj se posvečuje naprej.
12 Glej, pridem kmalu in z mano pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njegovem delu. 13 Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji, začetek in konec.
14 Blagor njim, ki perejo svoja oblačila, da bi imeli pravico do drevesa življenja in da bi smeli stopiti skozi vrata v mesto. 15 Zunaj pa ostanejo psi in čarovniki, nečistniki in ubijalci, malikovalci in vsi, ki ljubijo laž in jo uresničujejo!
16 Jaz, Jezus, sem poslal svojega angela, da bi vam pričeval o tem glede Cerkvá. Jaz sem Davidova korenina in rod, bleščeča jutranja zvezda.«
17 In Duh in nevesta pravita: »Pridi!« In kdor posluša, naj reče: »Pridi!« In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja.
18 Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam: če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. 19 Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi.
20 Ta, ki pričuje za te reči, pravi: »Da, pridem kmalu.« »Amen, pridi, Gospod Jezus!«
21 Milost Gospoda Jezusa naj bo z vsemi!

Izaija 9-10

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ljudstvo, ki je hodilo v temi,
je zagledalo veliko luč,
nad prebivalci v deželi smrtne sence
je zasvetila luč.
Zbudil si silno radost,
naredil si veliko veselje.
Veselijo se pred teboj,
kakor se veselijo ob žetvi,
kakor se radujejo, ko delijo plen.
Kajti jarem njegovega bremena
in palico na njegovem hrbtu,
šibo njegovega priganjača
si zlomil kot na dan Midjáncev.
Kajti vsak vojaški škorenj, ki hrupno koraka,
in ogrinjalo, ki je prepojeno s krvjo,
bo sežgano, bo hrana za ogenj.
Kajti dete nam je rojeno,
sin nam je dan.
Oblast je na njegovih ramah,
imenuje se:
Čudoviti svetovalec, Močni Bog,
Večni Oče, Knez miru.
Oblast se bo širila
in miru ne bo konca
na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu.
Vzpostavil ga bo in utrdil
s pravico in pravičnostjo
od zdaj in na veke.
Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to naredila.
Bog grozi Izraelu
Gospod je poslal besedo zoper Jakoba,
padla je v Izrael.
Spoznalo jo bo vse ljudstvo,
Efrájim in prebivalci Samarije,
ki v napuhu in s prevzetnim srcem pravijo:
»Opeka je razpadla,
zidali bomo s klesanimi kamni,
sikomóre so posekane,
nadomestili jih bomo s cedrami.«
10 Toda GOSPOD vzdiguje zoper nje Recínove nasprotnike
in spodbada njihove sovražnike,
11 Aráma z vzhoda in Filistejce od zahoda,
da žro Izraela na vsa usta.
Pri vsem tem se njegova jeza ne odvrne,
njegova roka je še iztegnjena.

12 Ljudstvo pa se ne spreobrne k njemu, ki ga tepe,
ne išče GOSPODA nad vojskami.
13 Zato GOSPOD odseka Izraelu glavo in rep,
krošnjo in ločje v enem dnevu.
14 Stari in ugledni je glava,
prerok, ki uči laži, je rep.
15 Vodniki tega ljudstva so zapeljivci
in tisti, ki jih vodijo, so pogubljeni.
16 Zato se Gospod ne veseli njegovih mladeničev
in nima usmiljenja z njegovimi sirotami in vdovami,
ker so vsi skrunilci in hudodelci
in vsaka usta mlahavo govorijo.
Pri vsem tem se njegova jeza ne odvrne,
njegova roka je še iztegnjena.

17 Da, krivičnost gori kakor ogenj,
použiva robidovje in trnje,
požiga drevesa gostega gozda,
da se vrtinči v dimnih stebrih.
18 Srd GOSPODA nad vojskami
požiga deželo
in ljudstvo je kakor hrana za ogenj,
drug drugemu ne prizanašajo.
19 Žro na desni, vendar so lačni,
jedo na levi, vendar niso siti,
jedo meso lastnega lakta:
20 Manáse Efrájima, Efrájim Manáseja,
oba skupaj sta proti Judu.
Pri vsem tem se njegova jeza ne odvrne,
njegova roka je še iztegnjena.

10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gorje njim, ki izdajajo krivične odloke
in pišejo okrutne sodbe,
da zavračajo pritožbe revnih
in jemljejo pravico stiskanim med mojim ljudstvom,
da so vdove njihov plen
in ropajo sirote.
Kaj boste naredili na dan obiskanja,
pred viharjem, ki bo prišel iz daljave?
H komu boste tekli po pomoč,
kje boste pustili svoje bogastvo?
Kdor se ne bo upogibal med ujetimi,
bo padel med pobitimi.
Pri vsem tem se njegova jeza ne odvrne,
njegova roka je še iztegnjena.
GOSPOD grozi Asircem
Gorje Asircu! Šiba moje jeze,
palica mojega srda je v njegovi roki.
Pošljem ga nad skrunilni narod,
nad ljudstvo, ki se nanj srdim, in mu ukažem,
naj ga pleni in opleni, naj ga ropa in izropa,
naj ga potepta kakor blato na cesti.
On pa si tega ne predstavlja tako,
njegovo srce ne misli tako,
temveč namerava uničiti
in iztrebiti nemalo narodov.
Rekel je namreč:
»Mar niso moji prvaki obenem tudi kralji?
Mar ni kakor Kárkemiš tudi Kalne,
mar ni kakor Arpád tudi Hamát,
mar ni kakor Damask tudi Samarija?
10 Kakor je moja roka osvojila kraljestva malikov,
katerih podobe so bile močnejše, kot so jeruzalemske in samarijske,
11 mar ne bom, kakor sem storil Samariji in njenim malikom,
storil tako tudi Jeruzalemu in njegovim podobam?«

12 Ko bo Gospod dokončal vse svoje delo na gori Sion in v Jeruzalemu, bo obračunal s sadovi iz prevzetnega srca asirskega kralja in s slavo v njegovih ošabnih očeh. 13 Rekel je namreč:
»S svojo močno roko sem delal
in s svojo modrostjo, ker sem razumen.
Odstranil sem meje med ljudstvi,
oropal sem njihove zakladnice
in kot junak odstavil prestolujoče.
14 Moja roka je pograbila
bogastva ljudstev kakor gnezdo,
kakor kdo pobere zapuščena jajca,
tako sem jaz pobral vso zemljo.
Ni ga bilo, ki bi bil zganil s perutjo,
odprl kljun ali začivkal.«

15 Mar se baha sekira pred njim, ki z njo seka?
Mar se postavlja žaga pred njim, ki jo vleče?
Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo vzdiguje,
kakor da bi palica vzdigovala njega, ki ni les.
16 Zato bo Gospod, BOG nad vojskami,
poslal med njegove debeluhe sušico
in pod njegovo slavo bo zagorel požar,
kakor zagori ogenj.
Samo ostanek se bo rešil
17 Izraelova luč bo postala ogenj,
njegov Sveti bo plamen,
ki bo požgal in použil njegovo trnje
in njegovo robidovje v enem dnevu.
18 Slavo njegovega gozda in njegovega sadovnjaka
bo uničil od duše do mesa:
bo kakor bolehavec, ki hira.
19 Ostanek dreves od njegovega gozda bo majhen,
otrok jih bo lahko zapisal.

20 Tisti dan se Izraelov ostanek, ubežnik Jakobove hiše, ne bo več opiral nanj, ki ga je tepel, temveč se bo zvesto opiral na GOSPODA, Svetega Izraelovega. 21 Ostanek, ostanek Jakobov se bo spreobrnil k močnemu Bogu. 22 Čeprav bi bilo tvojega ljudstva, o Izrael, kakor je peska ob morju, se bo spreobrnil le njegov ostanek. Sklenjeno je pokončanje, ki razliva pravičnost. 23 Kajti pokončanje, ki je sklenjeno, bo izvršil Gospod, BOG nad vojskami, po vsej deželi.
Bog bo kaznoval Asirce
24 Zato tako govori Gospod, BOG nad vojskami: »Ne boj se, moje ljudstvo, ki prebivaš na Sionu, Asirca, ki te tepe s šibo in vzdiguje nadte svojo palico kakor Egipčani. 25 Kajti le še malo časa, pa bo srd prenehal in moja jeza bo njemu v pogubo. 26 GOSPOD nad vojskami bo zavihtel bič nad njim, kakor je potolkel Midjánce pri Orébovi skali in kakor je vzdignil svojo palico nad morje proti Egipčanom. 27 Tisti dan bo vzel njegovo breme s tvojega hrbta, njegov jarem s tvojega tilnika, jarem bo zamenjalo dišeče olje.«
Bliskovit pohod Asircev
28 Pride nad Ajo,
gre skozi Migrón,
v Mihmásu pusti svoj pratež.
29 Prekoračijo prelaz:
»V Gebi prenočimo!«
Ramá trepeta,
Savlova Gíbea beži.
30 Povzdigni svoj glas, hči galímska!
Prisluhni, Láješa,
odgovori, Anatót!
31 Madména beži,
prebivalci Gebíma, razkropite se!
32 Še danes bo stal v Nobu
in žugal z roko
proti gori hčere sionske,
proti jeruzalemskemu griču.
Bog jih zaustavi
33 Pa glej, Gospod, BOG nad vojskami,
bo z grozno močjo oklestil krošnjo,
visoki bodo posekani,
vzvišeni bodo podrti.
34 Drevesa gostega gozda bodo padla pod sekiro,
veličastni Libanon se bo prevrnil.

Psalmi 111

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 111 (110)
Bog je dobrotnik svojega ljudstva
111 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aleluja!
Alef
Zahvaljujem se GOSPODU z vsem srcem
Bet
v krogu pravičnih, v skupnosti.
Gimel
Velika so GOSPODOVA dela,
Dalet
preiskujejo jih vsi, ki imajo veselje z njimi.
He
Veličastvo in sijaj je njegovo delovanje,
Vav
njegova pravičnost ostaja na veke.
Zajin
Naredil je spomin za svoja čudovita dela,
Het
milostljiv in usmiljen je GOSPOD.
Tet
Hrano je dal tistim, ki se ga bojijo,
Jod
na veke se spominja svoje zaveze.

Kaf
Moč svojih del je razodel svojemu ljudstvu,
Lamed
da bi mu dal dediščino narodov.
Mem
Dela njegovih rok so zvestoba in pravica,
Nun
vsi njegovi ukazi so zanesljivi,
Sameh
postavljeni za vedno, na veke,
Ajin
izpolnjeni v zvestobi in iskrenosti.
Pe
Odrešitev je poslal svojemu ljudstvu,
Cade
na veke je zapovedal svojo zavezo;
Kof
sveto in častitljivo je njegovo ime.
Reš
10 Začetek modrosti je strah Božji,
Šin
razumevanje, dobro za vse, ki se ravnajo po njem.
Tav
Njegova hvalnica ostaja na veke.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.468.568, danes: 20.586
Čas izvajanja programa: 0.07s