Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 11,25-36

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Izraelovo spreobrnjenje
25 Nočem namreč, bratje, da ne bi vedeli te skrivnosti, da se ne bi imeli za razumne: del Izraela se je zakrknil, dokler ne pristopi k veri polnost poganov. 26 In tako bo rešen ves Izrael, kakor je pisano:
S Siona bo prišel Rešitelj,
odvrnil bo brezbožnost od Jakoba;
27 to bo moja zaveza z njimi,
ko bom odvzel njihove grehe.
28 Glede na evangelij so sovražniki, in sicer v vaš prid, glede na izvolitev pa so ljubljeni, zaradi očetov; 29 kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in svojega klica. 30 Kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni, zdaj pa ste zaradi njihove neposlušnosti dosegli usmiljenje, 31 tako so zdaj tudi ti zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. 32 Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje.
33 O globočina Božjega bogastva in modrosti in spoznanja! Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota!
34 Kdo je namreč spoznal Gospodov um?
Ali kdo mu je bil za svetovalca?
35 Ali kdo mu je prej kaj dal,
da bi mu morali dati povračilo?
36 Kajti iz njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na veke! Amen.

1. Samuelova knjiga 21-22

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je vstal in šel, Jonatan pa je odšel v mesto.
David pri duhovniku v Nobu
David je prišel v Nob k duhovniku Ahimélehu. Ta mu je trepetaje prišel naproti in mu rekel: »Zakaj si sam in ni nikogar s teboj?« David je rekel duhovniku Ahimélehu: »Kralj mi je zapovedal neko stvar in mi rekel: ›Nihče naj ničesar ne izve o stvari, za katero te pošiljam in ki sem ti jo zapovedal!‹ Zato sem služabnikom določil ta in ta kraj. Zdaj pa, kaj imaš pri roki? Izroči mi pet hlebov kruha ali kar koli se najde!« Duhovnik je odgovoril Davidu in rekel: »Navadnega kruha nimam pri roki, zares, samo posvečeni kruh je. Če so se le mladeniči zdržali žensk!« David je odgovoril duhovniku in mu rekel: »Zares, ženske so nam odtegnili dan prej in še dan pred njim, kadar sem odhajal na vojsko; telesa mladeničev so bila sveta, ko je bila navadna pot, koliko bolj so posvečeni na telesu danes.« Tedaj mu je duhovnik dal posvečenega kruha, kajti ni bilo tam drugega kruha razen hlebov obličja, ki so jih jemali izpred GOSPODOVEGA obličja, da so na dan, ko so jih vzeli, položili tja sveži kruh.
Tisti dan pa se je tam pred GOSPODOVIM obličjem zadrževal eden od Savlovih hlapcev, Doég po imenu, Edómec, nadzornik Savlovih pastirjev.
David je rekel Ahimélehu: »Nimaš tukaj pri roki sulice ali meča? Nisem namreč vzel v roko ne svojega meča ne svojega orožja, ker je bila kraljeva stvar nujna.« 10 Duhovnik je rekel: »Meč Filistejca Goljata, ki si ga ubil v Terebintovi dolini, glej, je zavit v plašč za efódom. Če si ga hočeš vzeti, ga vzemi, kajti ni drugega razen tega.« David je rekel: »Ni mu enakega; daj mi ga!«
David pri Filistejcih
11 David se je vzdignil in še isti dan pobegnil izpred Savlovega obličja. Prišel je k Ahíšu, kralju v Gatu. 12 Služabniki so rekli Ahíšu: »Ali ni to David, kralj dežele? Ali niso temu med rajanjem izmenoma prepevali, rekoč:
›Savel jih je pobil na tisoče,
David pa na desettisoče?‹«
13 David si je vzel te besede k srcu in se zelo zbal Ahíša, kralja v Gatu. 14 Zato je spremenil svoje vedenje pred njihovimi očmi in se delal neumnega v njihovih rokah, praskal po krilih vrat in cedil sline po bradi. 15 Ahíš je rekel svojim služabnikom: »Glejte, vidite, da je mož blazen! Zakaj ste mi ga pripeljali? 16 Mi mar manjka blaznih, da ste tega pripeljali, da bo blaznel pred mano? Tale naj pride v mojo hišo?«
David v moábski deželi
22 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
David je odšel od tam in se rešil v votlino Adulám. Ko so to slišali njegovi bratje in vsa hiša njegovega očeta, so šli k njemu. Nadalje so se zbrali pri njem vseh vrst stiskani, zadolženi in nezadovoljni ljudje in postal jim je poglavar. Bilo jih je z njim kakih štiristo mož.
Od tam je šel David v Micpé Moáb in rekel moábskemu kralju: »Prosim, naj moj oče in moja mati bivata pri vas, dokler ne izvem, kaj hoče Bog storiti z menoj.« In pripeljal ju je k moábskem kralju. Bivala sta pri njem vse dni, dokler je bil David v trdnjavi.
Prerok Gad pa je rekel Davidu: »Ne bivaj v trdnjavi! Pojdi in pridi v Judovo deželo!« David se je napotil in prišel v Jáar Heret.
Savel usmrti duhovnike v Nobu
Savel je slišal, da so izvedeli za Davida in može, ki so bili z njim. Savel je prav tedaj sedèl pod tamarisko na višini v Gíbei s sulico v roki in vsi njegovi služabniki so stali pri njem. Savel je rekel svojim služabnikom, ki so stali pri njem: »Poslušajte vendar, Benjaminovci! Najbrž vam bo vsem Jesejev sin dal njive in vinograde, vse vas bo postavil za tisočnike in stotnike, kajti vsi ste se zarotili proti meni, nobeden ni razodel mojemu ušesu, ko je moj sin sklenil zavezo z Jesejevim sinom, nikomur izmed vas me ni bilo žal in ni nihče razodel mojemu ušesu, da je moj sin povzdignil mojega hlapca proti meni, da ta dan preži name.« Tedaj je odgovoril Edómec Doég, ki je stal pri Savlovih služabnikih, in rekel: »Videl sem, da je prišel Jesejev sin v Nob k Ahitúbovemu sinu Ahimélehu. 10 Ta je zanj vprašal GOSPODA in mu dal živeža. Dal mu je tudi meč Filistejca Goljata.«
11 Kralj je dal poklicati duhovnika Ahiméleha, Ahitúbovega sina, in vso hišo njegovega očeta, duhovnike v Nobu. Vsi so prišli h kralju. 12 Savel je rekel: »Poslušaj zdaj, Ahitúbov sin!« Rekel je: »Tukaj sem, moj gospod.« 13 Savel mu je rekel: »Zakaj sta se ti in Jesejev sin zarotila proti meni, da si mu dal kruha in meč in si zanj vprašal Boga, da se je vzdignil proti meni in ta dan preži name?« 14 Ahiméleh je odgovoril kralju in rekel: »Kdo pa je med vsemi tvojimi služabniki zvest kakor David, kraljev zet, ki je med tvojimi zaupniki in čaščen v tvoji hiši? 15 Sem mar šele danes začel zanj spraševati Boga? Nikakor ne! Naj kralj nikar ne nalaga take stvari na svojega služabnika in na vso hišo njegovega očeta, kajti tvoj služabnik o vsej tej stvari ni vedel ničesar, ne majhnega ne velikega.« 16 Kralj pa je rekel: »Umreti moraš, Ahiméleh, ti in vsa hiša tvojega očeta!« 17 In kralj je rekel tekačem, ki so stali pri njem: »Obrnite se in usmrtite GOSPODOVE duhovnike! Kajti tudi njihova roka je z Davidom, vedeli so namreč, da je ubežnik, pa niso razodeli mojemu ušesu.« Kraljevi služabniki pa niso hoteli iztegniti svojih rok, da bi udarili po GOSPODOVIH duhovnikih. 18 Tedaj je kralj rekel Doégu: »Obrni se ti in udari po duhovnikih!« In Edómec Doég se je obrnil in je udaril po duhovnikih ter tisti dan usmrtil petinosemdeset mož, ki so nosili platneni efód. 19 Tudi duhovniško mesto Nob je udaril z ostrim mečem, moža in ženo, otroka in dojenčka, vola, osla, ovco, z ostrim mečem.
20 Le en sin Ahitúbovega sina Ahiméleha, Abjatár po imenu, je ušel in pobegnil k Davidu. 21 Abjatár je povedal Davidu, da je Savel pobil GOSPODOVE duhovnike. 22 David je rekel Abjatárju: »Vedel sem tisti dan, ko je bil Edómec Doég tam, da bo gotovo povedal Savlu. Jaz sem povzročil to vsem ljudem iz hiše tvojega očeta. 23 Ostani pri meni, ne boj se! Kajti kdor streže po mojem življenju, streže tudi po tvojem življenju. Zares, pri meni si varen.«

Psalmi 66

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 66 (65)
Bog je zvesti varuh svojega ljudstva
66 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Pesem. Psalm.
Vzklikajte Bogu, vsa zemlja,
pojte slavo njegovega imena,
dajte slavo njegovi hvalnici.
Recite Bogu: »Kako strašna so tvoja dela!
Zaradi obilice tvoje mogočnosti
se ti prilizujejo tvoji sovražniki.
Vsa zemlja pada pred teboj na kolena,
prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu.«
Sela.

Pridite in glejte Božja dejanja,
strašen je pri delu med človeškimi sinovi.
Morje je spremenil v kopno,
peš so šli čez reko;
tam se hočemo v njem veseliti.
S svojo silnostjo vlada na veke,
njegove oči nadzorujejo narode:
uporniki naj se ne povzdigujejo.
Sela.

Slavite, ljudstva, našega Boga,
dajte, da se sliši glas njegove hvalnice.
On nas je ohranil pri življenju
in ni dal, da bi naša noga omahovala.
10 Zares, preizkusil si nas, o Bog,
prečistil si nas, kakor prečistijo srebro.
11 Pripeljal si nas v zanko,
položil si breme na naša ledja.
12 Ljudem si dopustil, da jezdijo po naših glavah,
prišli smo v ogenj in vodo,
in vendar si nas popeljal v obilje.

13 Prišel bom v tvojo hišo z žgalnimi daritvami,
izpolnil ti bom svoje zaobljube,
14 ki so jih izrekle moje ustnice,
govorila moja usta, ko sem bil v stiski.
15 Daroval ti bom žgalne daritve pitancev
skupaj z dimom ovnov,
pripravil ti bom vole in kozle.
Sela.

16 Pridite, poslušajte, pripovedovati hočem,
vi vsi, ki se Boga bojite,
kaj je storil moji duši.
17 K njemu sem klical s svojimi usti,
poveličevanje je bilo pod mojim jezikom.
18 Ko bi bil v srcu videl zlobo,
bi me Gospod ne bil uslišal.
19 Toda Bog me je slišal,
prisluhnil je glasu moje prošnje.

20 Slavljen bodi Bog,
ki ni zavrgel moje molitve
in svoje dobrote od mene.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.314, danes: 31.549
Čas izvajanja programa: 0.05s