Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 13

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Poslušnost oblastem
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vsak naj se podreja oblastem, ki so nad njim. Ni je namreč oblasti, ki ne bi bila od Boga. In te, ki so, so postavljene od Boga. Kdor se torej upira oblasti, se upira Božjemu redu. Tisti, ki se upirajo, pa si bodo nakopali obsodbo. Oblastnikov se namreč ni treba bati, kadar delamo dobro, ampak kadar delamo húdo. Hočeš, da ne bi imel strahu pred oblastjo? Delaj dobro, pa boš imel od nje priznanje. Oblast je namreč Božja služabnica tebi v dobro. Če pa delaš húdo, se boj! Ne nósi namreč meča zastonj; Božja služabnica je, ki se maščuje zavoljo jeze nad tistim, ki počenja húdo. Zato se je treba pokoravati, in sicer ne samo zaradi jeze, marveč tudi zaradi vesti. Saj tudi davke plačujete zato, ker so tisti, ki jih izterjujejo, Božji izvrševalci. Dajte vsem, kar jim gre: davek, komur davek, pristojbino, komur pristojbina, strah, komur strah, čast, komur čast.
Ljubezen kot izpolnitev postave
Ne bodite nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kajti zapovedi Ne prešuštvuj! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne požêli! pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. 10 Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega; ljubezen je torej izpolnitev postave.
Kristusov dan se bliža
11 Poleg tega poznate čas, v katerem smo. Ura je že, da se zbudite iz spanja, zdaj je naša rešitev bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli. 12 Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči. 13 Živimo pošteno, kakor se podnevi spodobi: ne v požrešnosti in v popivanju, ne v posteljah in v razuzdanosti, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti. 14 Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem.

1. Samuelova knjiga 25

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

David in Abigájila
25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Samuel je umrl in ves Izrael se je zbral in žaloval za njim. Pokopali so ga v njegovi hiši v Rami. David pa je vstal in šel v Paránsko puščavo.
Bil pa je v Maónu mož, ki je imel svoje posestvo v Karmelu. Mož je bil silno bogat, imel je tri tisoč ovc in tisoč koz. Prav tedaj je strigel svoje ovce v Karmelu. Možu je bilo ime Nabál, njegovi ženi pa je bilo ime Abigájila. Žena je bila pametna in lepa na pogled, mož pa surov in hudoben; bil je Kalébovec. Ko je David v puščavi slišal, da Nabál striže svoje ovce, je poslal deset mladeničev. David je rekel mladeničem: »Pojdite v Karmel, in ko pridete k Nabálu, ga pozdravite v mojem imenu. Tako recite: ›Živel! Mir tebi, mir tvoji hiši, mir vsemu, kar imaš! Slišal sem, da imaš strižce. Glej, tvoji pastirji so bili z nami in jih nismo nadlegovali. Ničesar jim ni zmanjkalo vse dni, kar so bili v Karmelu. Le vprašaj svoje hlapce in ti bodo povedali! Naj najdejo mladeniči milost v tvojih očeh! Saj prihajamo ob dobrem dnevu. Daj, prosim, svojim hlapcem in svojemu sinu Davidu, kar najde tvoja roka!‹«
Davidovi mladeniči so prišli, povedali v Davidovem imenu Nabálu vse te besede in čakali. 10 Nabál je odgovoril Davidovim hlapcem in rekel: »Kdo je David? Kdo je Jesejev sin? Danes je dovolj hlapcev, ki so pobegnili vsak od svojega gospodarja. 11 Mar naj vzamem svoj kruh in svojo vodo in svoj zakol, ki sem ga zaklal za svoje strižce, pa ga dam ljudem, o katerih ne vem, od kod so?« 12 Davidovi mladeniči so krenili na svojo pot in se vrnili. Ko so prišli, so povedali vse te besede. 13 Tedaj je David rekel svojim možem: »Vsak si opaši svoj meč!« Vsak si je opasal svoj meč; tudi David si je opasal svoj meč. In šli so za Davidom, kakih štiristo mož, dvesto pa jih je ostalo pri prtljagi.
14 Eden od Nabálovih hlapcev pa je povedal Nabálovi ženi Abigájili: »Glej, David je poslal sle iz puščave, da bi pozdravili našega gospoda, on pa jih je ozmerjal. 15 A ti možje so bili zelo dobri do nas in nas niso nadlegovali. Ničesar nam ni zmanjkalo vse dni, ko smo ob njih pasli ovce. 16 Kot zid so bili okoli nas noč in dan, vse dni, ko smo bili kot pastirji ovc z njimi. 17 Zdaj torej spoznaj in sprevidi, kaj ti je storiti, kajti zlo je sklenjeno proti našemu gospodu in proti vsej njegovi hiši, on pa je prevelik ničvrednež, da bi mogel kdo govoriti z njim.«
18 Abigájila je hitro vzela dvesto hlebov, dva meha vina, pet pripravljenih ovc, pet mernikov opraženega zrnja, sto posušenih grozdov, dvesto smokvinih kolačev, jih naložila na osle 19 in rekla svojim hlapcem: »Pojdite pred mano; jaz pridem takoj za vami!« Svojemu možu Nabálu pa tega ni povedala. 20 Ko pa je jezdila na oslu in za goro skrita prihajala dol, glej, so ji prišli nasproti David in njegovi možje, da jih je srečala. 21 David si je rekel: »Zastonj sem torej temule varoval vse njegovo imetje v puščavi, da ni zmanjkalo nič od vsega, kar ima; on pa mi vrača húdo za dobro! 22 Tako naj stori GOSPOD Davidovim sovražnikom in tako doda, če pustim do jutra kaj moškega od vsega, kar ima!«
23 Ko je Abigájila zagledala Davida, se je hitro spustila z osla, padla pred Davidom na obraz in se poklonila do tal. 24 Padla mu je k nogam in rekla: »Na meni, moj gospod, naj bo krivda! Naj sme, prosim, tvoja dekla govoriti na tvoja ušesa! Poslušaj besede svoje dekle! 25 Nikar naj se moj gospod ne ozira na tega ničvredneža, na Nabála! Zares, kakor mu je ime, takšen je. Nabál mu je ime in norost je z njim. Jaz pa, tvoja dekla, nisem videla mladeničev mojega gospoda, ki si jih poslal. 26 In zdaj, moj gospod, kakor živi GOSPOD in kakor živi tvoja duša, GOSPOD te je zadržal, da ne bi prišel v krvno krivdo in si pomagal s svojo roko. In zdaj naj se tvojim sovražnikom in tistim, ki želijo húdo mojemu gospodu, zgodi kakor Nabálu! 27 Ta blagoslov pa, ki ga je tvoja služabnica prinesla mojemu gospodu, naj se dá mladeničem, ki hodijo za stopinjami mojega gospoda. 28 Odpusti, prosim, pregreho svoji dekli! Zares, GOSPOD bo mojemu gospodu zagotovo naredil trajno hišo, kajti moj gospod bije GOSPODOVE boje in vse tvoje dni se v tebi ne bo našlo hudega. 29 Če bi se kdo vzdignil, da bi te preganjal in iskal tvojo dušo, naj bo duša mojega gospoda povezana v svežnju živih pri GOSPODU, tvojem Bogu, dušo tvojih sovražnikov pa naj zaluča kakor s frače! 30 In ko bo GOSPOD mojemu gospodu storil vse, kakor je o tebi dobro govoril, da te bo postavil za kneza čez Izraela, 31 naj ti to ne bo v spotiko in naj ne teži srca mojemu gospodu, da si po nedolžnem prelil kri in si si, moj gospod, sam pomagal. Ko bo GOSPOD storil dobro mojemu gospodu, se spomni svoje dekle!«
32 David je rekel Abigájili: »Hvaljen bodi GOSPOD, Bog Izraelov, ki te je ta dan poslal meni naproti! 33 Blagoslovljena bodi tvoja razumnost in blagoslovljena bodi ti sama, ki si me danes zadržala, da nisem prišel v krvno krivdo in si pomagal s svojo roko! 34 Toda kakor živi GOSPOD, Izraelov Bog, ki mi je zabranil, da bi ti storil húdo, zares, ko mi ne bi bila hitro prišla naproti, zares, Nabálu do jutranjega svita ne bi preostalo nič moškega.« 35 In David je vzel iz njene roke, kar mu je prinesla, njej pa je rekel: »Pojdi v miru v svojo hišo! Glej, uslišal sem tvoj glas in se ozrl nate.«
36 Ko je Abigájila prišla k Nabálu, glej, je imel v svoji hiši pravo kraljevsko gostijo. Nabál je bil dobre volje in že zelo pijan. Tako mu do jutranjega svita ni nič povedala, ne majhnega ne velikega. 37 Ko pa se je Nabál zjutraj streznil od vina, mu je njegova žena to povedala. Tedaj mu je omrtvelo srce v njegovem telesu, bil je kakor kamen. 38 Ko je minilo kakšnih deset dni, je GOSPOD udaril Nabála in je umrl.
39 Ko je David slišal, da je Nabál umrl, je rekel: »Hvaljen GOSPOD, ki je pravdo zaradi moje osramotitve dobil iz Nabálove roke, svojega služabnika pa obvaroval pred hudodelstvom! Nabálovo hudobijo je GOSPOD obrnil na njegovo glavo.«
Nato je David dal sporočiti Abigájili, da bi si jo vzel za ženo. 40 Davidovi hlapci so prišli k Abigájili v Karmel in ji govorili: »David nas pošilja k tebi, da bi te vzel za svojo ženo.« 41 Tedaj je vstala, se priklonila z obrazom do zemlje in rekla: »Glej, tvoja dekla je služabnica, ki bo umivala noge hlapcem mojega gospoda.« 42 In Abigájila je hitro vstala ter odjezdila na oslu. Pet njenih služabnic pa je šlo za njenimi stopinjami. Tako je šla za Davidovimi poslanci in postala njegova žena.
43 David je vzel tudi Ahinóam iz Jezreéla; tako sta mu bili obe ženi. 44 Savel je namreč dal svojo hčer Mihálo, Davidovo ženo, Lajiševemu sinu Paltíju iz Galíma.

Psalmi 68

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 68 (67)
Zmagoslavje Izraelovega Boga
68 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Davidov psalm. Pesem.
Bog se vzdigne, njegovi sovražniki se razkropijo,
njegovi nasprotniki bežijo pred njegovim obličjem.
Kakor se razprši dim, jih razpršiš,
kot se stopi vosek na ognju,
tako krivičniki izginejo pred Bogom.
Pravični pa se veselijo,
vriskajo pred Bogom,
poskakujejo od veselja.

Pojte Bogu, igrajte njegovemu imenu,
poveličujte njega, ki jezdi skozi puščavo;
ime mu je GOSPOD, vriskajte pred njegovim obličjem.
Oče sirotam in pokrovitelj vdovam
je Bog v svojem svetem bivališču.
Bog nastanja osamljene v hišo,
vodi ujetnike ven, v srečo,
uporniki pa prebivajo v suhi deželi.

O Bog, ko si šel pred svojim ljudstvom,
ko si stopal skozi divjino,
Sela.
se je zemlja tresla, tudi nebesa so rosila
pred Bogom, tistim s Sinaja,
pred Bogom, Izraelovim Bogom.
10 Daješ, da pada obilen dež, o Bog,
tvoja dediščina se je izčrpala, ti si jo utrdil.
11 Tvoja čreda je v njej prebivala,
v svoji dobroti si jo pripravil ubožcu, o Bog.

12 Gospod daje besedo,
glasnic je velika vojska.
13 Kralji vojska bežijo, bežijo,
a prisrčna iz hiše deli plen.
14 Če boste prebivali med ovčjimi stajami,
bodo golobje peruti pretkane s srebrom,
njegovo perje z rumenim zlatom.
15 Ko je Mogočni v njej razpršil kralje,
je padel sneg na Calmónu.

16 O božanska, bašánska gora,
o gora z mnogimi vrhovi, bašánska gora!
17 Zakaj gledate z zavistjo, gore z mnogimi vrhovi,
na goro, ki si jo je Bog zaželel za svoje bivališče,
kjer bo GOSPOD prebival na veke?

18 Božjih voz je dve miriadi, tisoči vzvišenih,
Gospod je med njimi; Sinaj je v svetišču.
19 Povzpel si se na višavo, ujete peljal ujetnike,
od ljudi si sprejel darove, celo od upornikov,
da bi GOSPOD Bog imel bivališče.

20 Naj bo slavljen Gospod dan za dnem!
Nosi nas Bog, naša rešitev.
Sela.
21 Ta Bog je za nas zmagoviti Bog,
pri Gospodu BOGU je izhod iz smrti.

22 Resnično, Bog razbija glave svojim sovražnikom,
lasato teme njemu, ki hodi po krivih potih.
23 Gospod je rekel: »Iz Bašána jih spet pripeljem,
spet jih pripeljem iz morskih globin,
24 da boš bredel po krvi s svojo nogo,
da bo jezik tvojih psov imel svoj delež od sovražnikov.«

25 Videli so tvoje sprevode, o Bog,
sprevode mojega Boga, mojega kralja, v svetišče:
26 spredaj pevci, zadaj godci,
sredi dekleta, ki tolčejo na bobne.
27 Slavite Boga v zborih,
GOSPODA, vi, ki ste iz Izraelovega izvira.
28 Tam je Benjamin, najmlajši, ki jih vodi,
Judovi knezi, njihova glasna množica,
Zábulonovi knezi, Neftálijevi knezi.

29 Ukaži svoji moči, o Bog;
pokaži svojo moč, o Bog, ki si delal za nas.
30 Iz tvojega templja nad Jeruzalemom
ti kralji prinašajo darove.

31 Zagrôzi zverinam v trstju,
čredi bikov s teleti ljudstev;
poteptaj tiste, ki hlepijo po srebru,
razkropi narode, ki se radi vojskujejo!
32 Iz Egipta naj prihajajo bogate tkanine,
Etiopija naj proti Bogu izteguje svoje roke.

33 Kraljestva zemlje, pojte Bogu,
igrajte Gospodu,
Sela.
34 ki se vozi po nebesih, starodavnih nebesih,
ki daje svoj glas, svoj mogočni glas.
35 Predajte moč Bogu!
Nad Izraelom je njegovo veličastvo,
njegova moč je na oblakih.
36 Strašen si, o Bog, iz svojih svetišč;
Izraelov Bog je tisti,
ki daje moč in silo ljudstvu.
Slavljen bodi Bog!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.577, danes: 22.595
Čas izvajanja programa: 0.07s