Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 2,1-3,8

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pravična Božja sodba
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zato si neopravičljiv, o človek, ki sodiš, kdor koli že si. Kajti s tem, ko sodiš drugega, obsojaš sam sebe; saj ti, ki sodiš, delaš isto. Vemo pa, da Bog v skladu z resnico izvaja svojo sodbo nad tistimi, ki počenjajo takšne stvari. Mar misliš, o človek, ki sodiš tiste, ki počenjajo takšne stvari, pa jih tudi sam počenjaš, da boš ubežal Božji sodbi? Ali mar preziraš bogastvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne da bi vedel, da te Bog s svojo dobroto navaja k spreobrnjenju? Toda s svojo zakrknjenostjo in z nespreobrnjenim srcem si nakopavaš srd za dan jeze in razodetja Božje pravične jeze. On bo vsakemu povrnil po njegovih delih, in sicer z večnim življenjem tistim, ki z vztrajanjem v dobrih delih iščejo slavo, čast in nesmrtnost; z jezo in srdom pa tistim, ki so sebični in ne sledijo resnici, ampak se pokoravajo krivici. Stiska in bridkost naj se zgrneta nad dušo vsakega človeka, ki dela zlo, najprej nad Juda, potem nad Grka; 10 slava, čast in mir pa nad vsakogar, ki dela dobro, najprej nad Juda, potem nad Grka. 11 Kajti Bog ne gleda na osebo. 12 Vsi, ki so grešili brez postave, se bodo tudi pogubili brez postave; in vsi, ki so grešili pod postavo, bodo sojeni po postavi. 13 Pred Bogom namreč niso pravični tisti, ki postavo slišijo, ampak bodo opravičeni tisti, ki postavo izpolnjujejo. 14 Kajti kadar pogani, ki nimajo postave, po naravi izpolnjujejo to, kar veleva postava, so sami sebi postava, čeprav so brez postave. 15 Ti dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihovih srcih: o tem pričuje tudi njihova vest in misli, ki se medsebojno obtožujejo ali pa zagovarjajo. 16 To se bo pokazalo na dan, ko bo Bog v skladu z mojim evangelijem po Jezusu Kristusu sodil temu, kar se skriva v ljudeh.
Judje in postava
17 Če pa se ti imenuješ Jud, če se brezskrbno opiraš na postavo, če se ponašaš z Bogom 18 in poznaš njegovo voljo, če poučen o postavi znaš razločevati, kaj je boljše, 19 če si prepričan, da si vodnik slepim, luč tistim, ki so v temi, 20 vzgojitelj neumnih, učitelj nedoraslih, ker imaš v postavi utelešenje spoznanja in resnice, 21 če torej poučuješ druge, kako to, da ne poučiš sam sebe? Kako to, da oznanjaš: »Ne kradi«, pa kradeš? 22 Da praviš: »Ne prešuštvuj«, pa prešuštvuješ? Da s studom zavračaš malike, obenem pa ropaš svetišča? 23 Da se ponašaš s postavo, pa žališ Boga s kršenjem postave? 24 Kajti zaradi vas se preklinja Božje ime med pogani, kakor je pisano. 25 Obreza je namreč v korist, če izpolnjuješ postavo; če pa postavo prelamljaš, tvoja obreza postane neobreza. 26 Če se torej neobrezani drži tega, kar predpisuje postava, mar ne bo njegova neobreza veljala za obrezo? 27 In tisti, ki je po naravi neobrezan, pa izpolnjuje postavo, bo sodil tebe, ki kršiš postavo kljub Pismu in obrezi. 28 Jud namreč ni tisti, ki je to v očitnem, pa tudi obreza ni tista, ki je to v očitnem, v mesu; 29 ampak Jud je tisti, ki je to na skrivnem, in obreza je obreza srca, po duhu in ne po črki. Priznanja ne dobiva od ljudi, temveč od Boga.
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V čem je torej prednost Judov? Ali kakšna je korist obreze? Velika, in sicer vsestransko. Najprej zato, ker so jim bile zaupane Božje besede. Kaj zato, če nekateri niso verovali? Bo mar njihova nevera uničila Božjo zvestobo? Nikakor ne. Naj se rajši pokaže, da je Bog resničen, vsak človek pa lažniv, kakor je pisano:
Da se izkažeš pravičnega v svojih besedah
in zmagaš, kadar te sodijo.
Kaj pa bomo rekli, če se ob naši krivičnosti še bolj pokaže Božja pravičnost? Morda to, da je Bog krivičen, ko nas udarja s svojo jezo? Govorim pač po človeško. Nikakor ne! Kajti kako naj bi sicer Bog sodil svet? Če pa se je Božja resnica povečala zaradi moje laži, v njegovo slavo, le kako me zadeva obsodba, da sem grešnik? Ali naj bi počenjali zlo, da bi iz tega prišlo dobro, kakor nam obrekljivo podtikajo nekateri? Obsodba takih je pravična.

1. Samuelova knjiga 10,17-11,15

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Savel izžreban za kralja
17 Samuel je dal sklicati ljudstvo h GOSPODU v Micpo. 18 Rekel je Izraelovim sinovom: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Jaz sem izpeljal Izraela iz Egipta in vas rešil iz roke Egipčanov in iz roke vseh kraljestev, ki so vas tlačila. 19 Vi pa ste danes zavrgli svojega Boga, njega, ki vas rešuje iz vseh vaših stisk in nadlog, in ste rekli: Ne! Kralja postavi čez nas! Zdaj torej stopite pred GOSPODA po svojih rodovih in tisočnijah!«
20 Samuel je dal pripeljati vse Izraelove rodove in izžreban je bil Benjaminov rod. 21 Dal je pripeljati Benjaminov rod po njegovih rodbinah in izžrebana je bila rodbina Matríjevcev. Potem je bil izžreban Savel, Kišev sin. Iskali so ga, pa ga niso našli. 22 Spet so vprašali GOSPODA: »Je prišel sem še kak človek?« GOSPOD je rekel: »Glej ga, skril se je med prtljago.« 23 Tekli so in ga vzeli od tam. Ko je stopil med ljudstvo, je bil od ramen navzgor višji od vsega ljudstva. 24 Samuel je rekel vsemu ljudstvu: »Ste videli, koga je izvolil GOSPOD? Zares, ni mu ga enakega med vsem ljudstvom!« Tedaj je vse ljudstvo zavriskalo in reklo: »Živel kralj!«
25 Samuel je razložil ljudstvu pravice kraljestva, jih zapisal v knjigo in jo položil pred GOSPODA. Potem je Samuel odposlal vse ljudstvo, vsakogar na njegov dom. 26 Tudi Savel je šel na svoj dom v Gíbeo. Z njim so šli veljaki, ki se jim je Bog dotaknil srca. 27 Ničvredneži pa so rekli: »Kaj nam bo ta pomagal?« Pokazali so mu svoj prezir in mu niso prinesli darila. On pa je bil kakor gluh.
Savel premaga Amónce
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Takrat je prišel Amónec Naháš in se utaboril proti Jabéš Gileádu. Vsi možje iz Jabéša so rekli Nahášu: »Skleni z nami zavezo in ti bomo služili!« Amónec Naháš pa jim je rekel: »Pod tem pogojem jo sklenem z vami, da vam vsem iztaknem desno oko in tako osramotim ves Izrael.« Jabéški starešine so mu rekli: »Daj nam sedem dni odloga, da pošljemo sle po vsej Izraelovi pokrajini, in če nam nihče ne bo pomagal, pridemo ven k tebi.«
Sli so prišli v Savlovo Gíbeo in te besede povedali ljudstvu na ušesa. Vse ljudstvo je povzdignilo svoj glas in zajokalo. In glej, Savel je prihajal za voloma s polja. Rekel je: »Kaj je ljudstvu, da joka?« Povedali so mu besede mož iz Jabéša. Ko je Savel slišal te besede, ga je navdal Božji duh in njegova jeza se je zelo razvnela. Vzel je par volov, ju razsekal na kose in te po slih razposlal po vsej Izraelovi pokrajini z besedami: »Kdor ne gre za Savlom in za Samuelom, se bo tako zgodilo njegovim volom!« Strah GOSPODOV je prevzel ljudstvo, da so šli kakor en mož. Ko jih je v Bezeku pregledal, je bilo tristo tisoč Izraelovih sinov in trideset tisoč Judovih mož. Slom, ki so prišli, so rekli: »Tako recite možem v Jabéš Gileádu: ›Jutri, ko bo sonce pripekalo, vam pride rešitev.‹« Sli so prišli in to povedali možem v Jabéšu. Ti so se razveselili. 10 Možje iz Jabéša so sporočili: »Jutri pridemo ven k vam. Potem lahko storite z nami vse, kar je dobro v vaših očeh.«
11 Drugo jutro je Savel razpostavil ljudstvo v tri krdela. Ob jutranji straži so prišli v sredo tabora in pobili Amónce, preden je pritisnila dnevna vročina. Kar jih je preostalo, so se razkropili, tako da niti dva izmed njih nista ostala skupaj. 12 Tedaj je ljudstvo reklo Samuelu: »Kdo je, ki govori: ›Mar bo Savel kraljeval nad nami?!‹ Izročite te može, da jih usmrtimo!« 13 Savel pa je rekel: »Ta dan ne bo nihče usmrčen, kajti danes je GOSPOD izvršil rešitev v Izraelu.«
14 Potem je Samuel rekel ljudstvu: »Pojdimo, gremo v Gilgál, da tam obnovimo kraljestvo!« 15 Vse ljudstvo je šlo v Gilgál. Tam v Gilgálu so pred GOSPODOM postavili Savla za kralja in tam so pred GOSPODOM darovali klavne mirovne daritve. Savel in vsi Izraelovi možje so se tam zelo veselili.

Psalmi 56

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 56 (55)
Tožba preganjanega
56 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, po napevu Golob daljnih bogov. Davidov miktám, ko so ga Filistejci prijeli v Gatu.
Izkaži mi milost, o Bog! Zakaj človek me tepta,
ves dan me stiska bojevnik.
Moji nasprotniki ves dan teptajo,
da, mnogi se zviška bojujejo zoper mene.
Na dan, ko se bojim,
zaupam vate.
V Boga, čigar besedo hvalim,
v Boga zaupam, ne bojim se:
kaj mi more storiti človek?

Ves dan grenijo moje zadeve,
vse njihove misli so proti meni, v nesrečo.
Shajajo se, skrivajo se,
oni pazijo na sledove mojih korakov,
kakor da čakajo na mojo dušo.
Naj gre po zlu rešitev zanje!
V jezi potolci narode, o Bog!

Ti sam si štel moje tavanje,
spravi moje solze v svojem mehu,
mar niso v tvojem štetju?
10 Tedaj se bodo obrnili nazaj moji sovražniki,
na dan, ko bom klical;
to vem, da je Bog na moji strani.
11 V Boga, katerega besedo hvalim,
v GOSPODA, katerega besedo hvalim,
12 v Boga zaupam, ne bojim se:
kaj mi more storiti človek?

13 Nad menoj, o Bog, so zaobljube tebi,
izpolnil ti bom zahvalne daritve,
14 ker si mojo dušo rešil pred smrtjo,
kajne, moje noge pred padcem,
da bi hodil pred Bogom
v luči življenja.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.088, danes: 7.323
Čas izvajanja programa: 0.05s