Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 6

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Umreti grehu in živeti v Kristusu
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kaj bomo torej rekli? Naj vztrajamo v grehu, da se pomnoži milost? Nikakor ne. Le kako bomo mi, ki smo odmrli grehu, mogli še živeti v njem? Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu. Kajti kdor je umrl, je opravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, več ne umre; smrt nad njim nima več oblasti. 10 Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. 11 Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.
12 Zato naj v vašem umrljivem telesu ne kraljuje greh, tako da bi se vdajali njegovim poželenjem. 13 Ne izročajte svojih udov grehu, da bi ti postali orodje krivičnosti, ampak izročite sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti v življenje, svoje ude pa izročite Bogu, da postanejo orodje pravičnosti. 14 Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo.
Sužnji pravičnosti
15 Kaj torej? Naj mar grešimo, ker nismo pod postavo, temveč pod milostjo? Nikakor! 16 Ali ne veste: če se izročite komu kot sužnji, da bi mu bili pokorni, ste pač sužnji tistega, ki se mu pokoravate; bodisi greha, ki pelje v smrt, bodisi pokorščine, ki pelje v pravičnost. 17 Zahvalímo se Bogu, ker ste bili sužnji greha, pa ste iz srca postali pokorni podobi nauka, ki vam je bil posredovan. 18 Osvobodili ste se greha in postali sužnji pravičnosti. 19 Zaradi šibkosti vašega mesa govorim pač po človeško. Kakor ste torej usužnjili svoje ude nečistosti in nepostavnosti, da bi živeli v nepostavnosti, tako usužnjite svoje ude pravičnosti za posvečenje. 20 Kajti ko ste bili sužnji greha, ste bili svobodni v svojem razmerju do pravičnosti. 21 Toda kakšen sad ste imeli takrat od dejanj, ki se jih zdaj sramujete? Saj je njihov konec smrt. 22 Zdaj pa, ko ste se osvobodili greha in ste postali sužnji Bogu, pobirate sad, ki vam je v posvečenje, konec tega pa je večno življenje. 23 Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

1. Samuelova knjiga 15

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vojna z Amalečani
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Samuel je rekel Savlu: »GOSPOD me je poslal, da te mazilim za kralja čez njegovo ljudstvo, za kralja čez Izraela. Poslušaj zdaj glas njegovih besed! Tako govori GOSPOD nad vojskami: ›Kaznoval bom, kar je storil Amálek Izraelu, ko se mu je postavil na pot, ko je šel iz Egipta. Zdaj torej pojdi in udari Amáleka! Pokončajte z zakletvijo vse, kar je njegovega! Ne prizanašaj mu, temveč usmrti moža in ženo, otroka in dojenčka, vola in ovco, kamelo in osla!‹«
Savel je sklical ljudstvo in ga pregledal v Telaímu. Bilo je dvesto tisoč pešcev in deset tisoč mož iz Juda. Savel je prišel do amalečanskega mesta in prežal v globeli. Kenéjcem pa je rekel: »Pojdite, umaknite se, odidite od Amalečanov, da vas ne pridružim njim. Saj ste izkazali milost vsem Izraelovim sinovom, ko so šli iz Egipta.« In Kenéjci so se umaknili od Amalečanov.
Savel je pobijal Amalečane od Havíle do tam, kjer prideš v Šur, ki je pred Egiptom. Amalečanskega kralja Agága je ujel živega, vse ljudstvo pa je z zakletvijo pokončal z ostrim mečem. Prizanesel pa je Savel z ljudstvom Agágu in najboljši drobnici in govedu, pitancem in jagnjetom, sploh vsemu najboljšemu. Tega niso hoteli pokončati z zakletvijo. Kar koli od imetja pa je bilo ničvrednega in zanič, to so pokončali z zakletvijo.
Bog zavrže Savla
10 Tedaj se je Samuelu zgodila GOSPODOVA beseda: 11 »Žal mi je, da sem postavil Savla za kralja, kajti odvrnil se je od mene in ni izpolnil mojih besed.« Samuel se je razvnel in je vso noč klical h GOSPODU. 12 Zjutraj je Samuel zgodaj vstal, da bi se srečal s Savlom. Sporočili so Samuelu: »Savel je prišel v Karmel in glej, postavil si je spomenik. Potem se je obrnil, šel naprej in dospel v Gilgál.«
13 Ko je Samuel prišel k Savlu, mu je Savel rekel: »Blagoslovljen bodi od GOSPODA! Izpolnil sem GOSPODOVO besedo.« 14 Samuel pa je rekel: »Kaj pa je potem to meketanje drobnice v mojih ušesih in mukanje goveda, ki ga slišim?« 15 Savel je rekel: »Od Amalečanov so jih pripeljali. Ljudstvo je prizaneslo najboljši drobnici in govedu, da bi jih darovalo GOSPODU, tvojemu Bogu. Preostalo pa smo z zakletvijo pokončali.« 16 Samuel je rekel Savlu: »Nehaj! Povedal ti bom, kaj mi je nocoj GOSPOD govoril.« Rekel mu je: »Govori!«
17 Samuel je rekel: »Ali nisi, čeprav si majhen v svojih očeh, postal poglavar Izraelovih rodov? GOSPOD te je mazilil za kralja nad Izraelom. 18 GOSPOD te je poslal na pot in rekel: ›Pojdi in z zakletvijo pokončaj grešnike Amalečane ter se bojuj z njimi, dokler jih ne pokončaš!‹ 19 Zakaj torej nisi poslušal GOSPODOVEGA glasu, ampak si se lotil plena in storil húdo v GOSPODOVIH očeh?« 20 Savel je rekel Samuelu: »Saj sem poslušal GOSPODOV glas in šel na pot, kamor me je GOSPOD poslal. Pripeljal sem amalečanskega kralja Agága, Amáleka pa sem pokončal z zakletvijo. 21 Ljudstvo pa je vzelo od plena drobnice in goveda, kar je bilo najboljšega za zakletev, da bi darovalo GOSPODU, tvojemu Bogu, v Gilgálu.« 22 Samuel pa je rekel:
»So žgalne in klavne daritve GOSPODU všeč
bolj kakor poslušnost GOSPODOVEMU glasu?
Glej, poslušnost je boljša od klavne daritve,
pokorščina boljša od maščobe ovnov.
23 Zakaj upor je kakor greh vraževanja,
samovolja kakor zlo malikovanja.
Ker si zavrgel GOSPODOVO besedo,
te je zavrgel kot kralja.«
24 Savel je rekel Samuelu: »Grešil sem, ker sem prestopil GOSPODOV ukaz in tvoje besede, kajti bal sem se ljudstva in poslušal njegov glas. 25 Zdaj pa, prosim, nôsi mojo krivdo in se vrni z menoj, da se bom poklonil GOSPODU26 Samuel pa je rekel Savlu: »Ne bom se vrnil s teboj, kajti zavrgel si GOSPODOVO besedo in GOSPOD je zavrgel tebe, da ne boš kralj nad Izraelom.« 27 Samuel se je obrnil, da bi šel, oni pa je zgrabil za konec njegovega plašča in ta se je odtrgal. 28 Samuel mu je rekel: »Danes je GOSPOD odtrgal od tebe Izraelovo kraljestvo in ga dal tvojemu bližnjemu, ki je boljši od tebe. 29 Izraelovo Veličastvo vendar ne laže in se ne kesa, saj ni človek, da bi se kesalo.« 30 Rekel je: »Grešil sem. Pa vendar mi zdaj skaži čast pred starešinami mojega ljudstva in pred Izraelom ter se vrni z menoj, da bom molil GOSPODA, tvojega Boga!« 31 Tedaj se je Samuel vrnil in šel za Savlom in Savel je molil GOSPODA.
32 Potem je Samuel rekel: »Pripeljite k meni kralja Amalečanov Agága!« Agág je prišel vesel k njemu; rekel je namreč: »Zares, mimo je grenkoba smrti.« 33 A Samuel je rekel:
»Kakor je tvoj meč oropal žene otrok,
tako naj bo tvoja mati brez otrok med ženami!«
In Samuel je presekal Agága pred GOSPODOM v Gilgálu.
34 Potem je Samuel šel v Ramo, Savel pa je šel v svojo hišo v Savlovo Gíbeo. 35 Samuel ni več videl Savla do dneva svoje smrti, kajti Samuel je žaloval zaradi Savla, ker je bilo GOSPODU žal, da ga je postavil za kralja nad Izraelom.

Psalmi 60

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 60 (59)
Molitev poraženega ljudstva
(Ps 108,7–14)
60 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, po napevu Lilija pričevanja. Davidov miktám za poučevanje, ko se je bojeval z Aramejci iz Mezopotamije in z Aramejci iz Cobe in ko se je Joáb vrnil ter pobil Edómce v Solni dolini, dvanajst tisoč mož.
O Bog, zavrgel si nas, prebil si nas,
razjezil si se, daj, da se vrnemo!
Stresel si zemljo, razklal si jo,
zaceli njene razpoke, ker omahuje!
Svojemu ljudstvu si dal videti trdoto,
napojil si nas z omotičnim vinom.
Njim, ki se te bojijo, si dal znamenje,
da bi bežali pred lokostrelcem.
Sela.
Da bodo rešeni tvoji ljubljenci,
pomagaj s svojo desnico in nas usliši.

Bog je govoril v svojem svetišču:
»Vriskal bom, razdelil bom Sihem,
Sukótsko dolino bom premeril.
Moj je Gileád, moj je Manáse,
Efrájim je čelada moje glave,
Juda je moje žezlo.
10 Moáb je moj umivalnik,
na Edóma bom vrgel svoje obuvalo,
nad Filistejo bom vzklikal od veselja.«

11 Kdo me bo pripeljal v utrjeno mesto,
kdo me bo vodil do Edóma?
12 Mar ne ti, o Bog, ki si nas zavrgel,
o Bog, ki ne greš z našimi vojskami?
13 Nakloni nam pomoč pred nasprotnikom,
puhlica je človeška rešitev.
14 Z Bogom bomo vršili junaška dejanja,
on bo poteptal naše nasprotnike.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.157, danes: 7.392
Čas izvajanja programa: 0.07s