Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Titu 2

Pismo Titu :Uvod 1 2 3

Poučevanje zdravega nauka
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ti pa govôri, kar je primerno zdravemu nauku: stari možje morajo biti trezni, dostojanstveni, razumni, zdravi v veri, ljubezni in stanovitnosti. Podobno naj se stare ženske vedejo spodobno, kakor zahteva svetost. Naj ne bodo obrekljive, naj ne bodo sužnje obilnega vina. Naj druge učijo, kar je dobrega. Tako bodo mogle vzgajati mlade žene, da bodo ljubile svoje može, svoje otroke, da bodo razumne, spodobne, dobre hišne gospodinje, da bodo ubogale svoje može. Tako Božje besede ne bodo preklinjali. Prav tako opominjaj mladeniče, naj se obvladujejo. Ti sam bodi v vsem zgled za dobra dela. Pri poučevanju pokaži nepopačenost, dostojanstvo, zdravo in neoporečno besedo, da bo nasprotnik osramočen, ker ne bo mogel o nas reči nič slabega. Sužnji naj se v vsem podrejajo svojim gospodarjem. Naj jim bodo po volji, naj ne ugovarjajo 10 in ne kradejo, ampak naj izkazujejo celovito in pravilno zvestobo, da bodo v vsem okrasili nauk Boga, našega odrešenika.
11 Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi. 12 Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku, 13 ko pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in pojavitev slave vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa, 14 ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela.
15 Tako govôri in opominjaj in grajaj z vso oblastjo. Nihče naj te ne zaničuje.

Jeremija 15-16

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Kazen je neizogibna
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD mi je rekel: »Tudi če bi Mojzes in Samuel stopila predme, se moje srce ne bi obrnilo k temu ljudstvu. Spôdi mi jih izpred oči, naj odidejo. Če ti rečejo: ›Kam naj gremo?‹ jim reci: Tako govori GOSPOD:
›H kugi, kdor je za kugo,
pod meč, kdor je za meč,
v lakoto, kdor je za lakoto,
v ujetništvo, kdor je za ujetništvo.‹«
Štiri rodove spravim proti njim, govori GOSPOD: Meč, da jih pobije, pse, da jih odvlečejo, ptice neba in zveri zemlje, da jih požro in pokončajo. Naredil bom iz njih grozo za vsa kraljestva na zemlji zaradi Ezekíjevega sina Manáseja, Judovega kralja, zavoljo tega, kar je počenjal v Jeruzalemu.
Prestolnica Jeruzalem bo kaznovana
Kdo bo imel usmiljenje s teboj, Jeruzalem,
kdo te bo pomiloval?
Kdo se bo obrnil,
da bi te povprašal, kako ti je?
Ti si me zavrgla, govori GOSPOD,
obrnila si mi hrbet.
Zato bom iztegnil roko proti tebi in te uničil,
naveličal sem se prizanašati.
Vejal sem jih z velnico
pri vratih dežele.
Oropal sem svoje ljudstvo otrók, pokončal sem ga,
ker se niso odvrnili od svojih poti.
Njegove vdove sem napravil številnejše
kakor pesek ob morju.
Pri belem dnevu sem jim pripeljal pokončevalca
nad mater mladih mož,
storil sem, da sta jo naglo
popadla strah in groza.
Onemogla je mati sedmero otrok;
omedlela je.
Še za dne je njeno sonce zašlo.
Osramočena je bila in zmedena.
Preostale izročim meču
vpričo njihovih sovražnikov,
govori GOSPOD.
Jeremijeve tožbe in Božji odgovor
10 Gorje mi, moja mati, da si me rodila, moža, ki je v sporu in prepiru z vso deželo! Nisem posojal in niso mi posojali, vendar me vse preklinja. 11 GOSPOD govori: Ali te nisem pooblastil za dobro, ali ne za to, da ob nesreči in v stiski posreduješ za sovražnike? 12 Se mar železo zlomi, železo s severa in bron?
13 Tvoje imetje in tvoje prihranke izročim v plen, zastonj, zaradi vseh tvojih grehov na vsem tvojem ozemlju. 14 Naredim te za sužnja tvojih sovražnikov v deželi, ki je ne poznaš. Kajti ogenj se je vžgal v moji jezi, zoper vas gori.
15 Ti veš, GOSPOD,
spomni se me in zavzemi se zame!
Maščuj se zame nad mojimi preganjalci!
V svoji potrpežljivosti mi ne vzemi življenja!
Vedi, da zaradi tebe trpim zasramovanje.
16 Če so prišle tvoje besede, sem jih požiral,
tvoja beseda mi je bila v radost
in veselje srca,
kajti tvoje ime je priklicano name,
GOSPOD, Bog nad vojskami.
17 Nisem sedèl v krogu veseljakov,
da bi se zabaval;
spričo tvoje roke sem sedèl samoten,
ker si me napolnil s togoto.
18 Zakaj je moja bolečina brezkončna
in moja rana neozdravljiva,
da se ne more zaceliti?
Postal si mi varljiv hudournik,
voda, na katero se ni mogoče zanesti.

19 Zato tako govori GOSPOD:
Če se spreobrneš, storim, da se vrneš
in boš spet stal pred menoj.
Če boš izrekal tehtne besede, nič plehkega,
boš kakor moja usta.
Oni se morajo obrniti k tebi,
ti pa se ne smeš obrniti k njim.
20 Tedaj naredim iz tebe
z bronom utrjen zid proti temu ljudstvu.
Bojevali se bodo proti tebi,
pa te ne bodo premagali,
ker sem jaz s teboj,
da te rešim in osvobodim,
govori GOSPOD.
21 Osvobodim te iz rok hudobnih
in odkupim iz pesti nasilnikov.
Samotno prerokovo življenje je kakor znamenje
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Ne jemlji si žene in ne imej sinov in hčerá v tem kraju! Kajti tako govori GOSPOD o sinovih in hčerah, ki se rodijo v tem kraju, o njihovih materah, ki jih rodijo, in o njih očetih, ki so jim dali življenje v tej deželi: Bridke smrti bodo umrli, ne bodo objokovani ne pokopani, za gnoj bodo na površju zemlje; meč in lakota jih bosta pokončala. Njihova trupla bodo v žrtje pticam neba in zverem zemlje.
Tako namreč govori GOSPOD: Ne stopaj v nobeno hišo žalosti, ne hodi k nobenemu žalovanju in ne objokuj jih, ker bom temu ljudstvu odtegnil svoj mir, govori GOSPOD, dobroto in usmiljenje. Veliki in majhni bodo umirali v tej deželi, ne bodo pokopani ne objokovani, nihče si ne bo delal vrezov ne si strigel glave zaradi njih. Ne bodo lomili kruha žalosti, da bi koga potolažili zaradi umrlega. Nikomur ne bodo ponudili čaše tolažbe za njegovega očeta ali mater.
Tudi ne hodi v hišo, kjer je gostija, da bi z njimi sedèl, jedel in pil. Kajti tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Glej, storil bom, da na tem kraju, pred vašimi očmi, v vaših dneh umolkne glas vriskanja in glas veselja, glas ženina in glas neveste.
10 In ko oznaniš temu ljudstvu vse te besede in ti rečejo: »Zakaj nam GOSPOD grozi z vso to veliko nesrečo? V čem sta naša krivda in greh, s katerim smo se pregrešili proti GOSPODU, svojemu Bogu?« 11 jim reci: »Ker so me zapustili vaši očetje« – govori GOSPOD – »in so hodili za drugimi bogovi, jim služili in jih molili, mene pa zapustili in se niso držali moje postave. 12 A vi ste delali še huje kakor vaši očetje. Glejte namreč, vsak izmed vas sledi trmi svojega hudobnega srca, mene pa ne posluša. 13 Zato vas bom vrgel iz te dežele v deželo, ki je niste poznali ne vi ne vaši očetje. Tam boste lahko dan in noč služili tujim bogovom. Jaz pa vam ne bom izkazal milosti.«
Obljuba vrnitve iz izgnanstva
14 Zato, glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko ne bodo več govorili: »Kakor živi GOSPOD, ki je Izraelove sinove pripeljal iz egiptovske dežele,« ampak: 15 »Kakor živi GOSPOD, ki je Izraelove sinove pripeljal iz severne dežele in iz vseh dežel, kamor jih je zavrgel.« Pripeljal jih bom nazaj v njihovo deželo, ki sem jo dal njihovim očetom.
Sovražniki bodo polovili krivce
16 Glej, poslal bom veliko ribičev, govori GOSPOD, da jih polovijo. Nato pošljem veliko lovcev, da jih polovijo na vsaki gori in na vsakem griču in v skalnih razpokah. 17 Kajti moje oči zasledujejo njihove poti; niso skrite mojemu obličju. Njihova krivda ni prikrita mojim očem. 18 Dvojno povrnem njihovo krivdo in njihov greh, ker so oskrunili mojo deželo s trupli svojih ogabnih malikov in napolnili mojo dedno posest s svojimi gnusobami.
Spreobrnjenje narodov
19 GOSPOD, moja moč in moja trdnjava,
moje pribežališče ob dnevu stiske!
Narodi pridejo k tebi
s koncev zemlje in porečejo:
Sámo laž so podedovali naši očetje,
ničevost, od katere ni koristi.
20 Ali si človek more narediti bogove?
Pa saj to niso bogovi!

21 »Zato, glej, jim dam spoznati, tokrat jim dam spoznati svojo roko in svojo mogočnost: naj spoznajo, da mi je ime GOSPOD

Psalmi 126

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 126 (125)
Božji izviri veselja
126 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopniška pesem.
Ko je GOSPOD obrnil usodo Siona,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja;
tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je GOSPOD storil zanje.«
Velike reči je GOSPOD storil za nas,
bili smo veseli.

GOSPOD, omogoči našo vrnitev,
kakor vrnitev potokov v Negebu.
Tisti, ki sejejo s solzami,
žanjejo z vriskanjem.
Odhaja, odhaja z jokom,
ko nosi seme za setev;
prihaja, prihaja z vriskanjem,
ko nosi svoje snope.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.102, danes: 8.337
Čas izvajanja programa: 0.06s