Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Titu 3

Pismo Titu :Uvod 1 2 3

Dobra dela
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Opozarjaj jih, naj bodo vladarjem in oblastem podrejeni, pokorni in pripravljeni za vsako dobro delo. Naj nikogar ne preklinjajo, naj ne bodo prepirljivi, ampak prijazni; izkazujejo naj kar največjo krotkost vsem ljudem.
Saj smo bili tudi mi nekoč neumni, nepokorni in v zablodah. Stregli smo najrazličnejšim poželenjem in nasladam. Živeli smo v hudobiji in nevoščljivosti. Neznosni smo bili in sovražili drug drugega. Ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas, da bi, opravičeni po njegovi milosti, postali dediči večnega življenja, v katero upamo.
Zanesljiva je ta beseda. Zato hočem, da nenehno poudarjaš, naj si tisti, ki verujejo v Boga, prizadevajo, da se bodo posvečali dobrim delom. To je dobro in ljudem koristno. Ogibaj pa se nespametnih razprav, rodovnikov, prepirov in pričkanj glede postave. Vse to nič ne koristi in je prazno. 10 Človeka, ki povzroča razkole, se po prvem in drugem svarilu ogiblji, 11 saj veš, da je iztiril in da greši. Tak se je sam obsodil.
Osebna navodila in pozdravi
12 Ko bom k tebi poslal Artemája ali Tihika, skušaj čim prej priti k meni v Nikópolo. Sklenil sem namreč, da bom tam prezimil. 13 Zenája, ki je izvedenec v postavi, in Apola spodobno oskrbi za pot, da ne bosta ničesar pogrešala. 14 Pa tudi naši naj se naučijo skrbeti za dobra dela, če se kje pokaže huda potreba, da ne bodo brez sadu.
15 Pozdravljajo te vsi, ki so pri meni. Pozdravi tiste, ki nas ljubijo v veri.
Milost z vami vsemi!

Jeremija 17-18

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Judova krivda in kazen
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Judov greh je zapisan z železnim pisalom, z diamantno konico vrezan na tablo njihovega srca in na rogove njihovih oltarjev. Še njihovi otroci se spominjajo njihovih oltarjev in njihovih ašer ob zelenem drevju, na visokih gričih, v hribih in na ravnem. Tvoje imetje, vse tvoje prihranke izročim v plen, tvoje višine spričo greha na vsem tvojem ozemlju. Svojo dediščino, ki sem ti jo dal, boš moral zapustiti. Naredil te bom za sužnja tvojih sovražnikov v deželi, ki je ne poznaš. Kajti ogenj ste vžgali v moji jezi, ki bo na veke gorel.
Modri izreki
Tako govori GOSPOD:
Preklet mož, ki zaupa v človeka
in se opira na meso,
njegovo srce pa se odmika od GOSPODA.
Je kakor suh grm v pustinji,
ko pride kaj dobrega, ga ne vidi;
prebiva v izsušeni puščavi,
v solnati, neobljudeni deželi.

Blagoslovljen mož, ki zaupa v GOSPODA
in je GOSPOD njegovo zaupanje.
Je kakor drevo, zasajeno ob vodi,
ki steza svoje korenine k potoku,
ne boji se, ko pride vročina,
njegovo listje ostane zeleno;
v sušnem letu ne trpi pomanjkanja
in ne neha roditi sadu.

Srce je zvijačnejše od vsega
in zahrbtno;
kdo ga more doumeti? –
10 Jaz, GOSPOD, preiskujem srce,
preizkušam obisti,
da dam vsakemu po njegovih potih
in po sadu njegovih dejanj.

11 Kakor jerebica, ki vali, česar ni znesla,
je tisti, ki krivično pridobiva bogastvo:
sredi svojih dni ga mora zapustiti
in ob svojem koncu je bedak.
Juda naj zaupa v tempelj in GOSPODA
12 Prestol veličastva, vzvišen od začetka,
je kraj našega svetišča.
13 Izraelovo upanje – GOSPOD!
Vsi, ki te zapustijo, bodo osramočeni;
v prah bodo zapisani, kateri odstopajo od tebe,
ker so zapustili GOSPODA, studenec žive vode.
Prerokova molitev
14 Ozdravi me, GOSPOD, in bom ozdravljen,
reši me in bom rešen,
saj si ti moja hvala.
15 Glej, oni mi pravijo:
»Kje je GOSPODOVA beseda?
Naj vendar pride!«
16 Jaz se nisem izmikal, da bi bil pastir za tabo.
Dneva poloma si nisem želel. Ti veš.
Kar je prišlo z mojih ustnic,
je bilo pred tvojim obličjem.
17 Nikar mi ne bodi za strah,
ti, moje pribežališče ob dnevu nesreče!
18 Osramočeni naj bodo moji preganjalci,
jaz pa naj ne bom osramočen.
Oni naj osupnejo,
jaz pa naj ne osupnem.
Pripelji nadnje dan nesreče,
z dvojnim udarcem jih zlomi!
Posvečevanje sobote
19 Tako mi je rekel GOSPOD: Pojdi, postavi se ob Vratih sinov ljudstva, skozi katera vstopajo in izstopajo Judovi kralji, in ob vseh jeruzalemskih vratih. 20 Reci jim: Poslušajte GOSPODOVO besedo, Judovi kralji, vsi Judovci in vsi jeruzalemski prebivalci, ki hodite skozi ta vrata. 21 Tako govori GOSPOD: Varujte se – za vaše življenje gre! – da bi nosili breme sobotni dan in ga prinašali skozi jeruzalemska vrata. 22 Tudi ne nosite sobotni dan nobenega bremena iz svojih hiš. Ne opravljajte nobenega dela, temveč posvečujte sobotni dan, kakor sem zapovedal vašim očetom. 23 Pa niso poslušali ne nastavili ušesa, temveč so ostali trdovratni, niso ubogali in ne sprejeli opomina.
24 Če me boste zdaj res poslušali, govori GOSPOD, in sobotni dan ne boste prinašali nobenega bremena skozi vrata tega mesta, temveč boste sobotni dan posvečevali in ne opravljali ta dan nobenega dela, 25 tedaj bodo prihajali skozi vrata tega mesta kralji in knezi, ki sedijo na Davidovem prestolu, na vozovih se bodo peljali in na konjih jahali, oni, njihovi knezi, Judovi možje in jeruzalemski prebivalci; in to mesto ostane večno naseljeno. 26 Tedaj bodo prihajali iz Judovih mest, iz jeruzalemske okolice, iz Benjaminove dežele, iz Šéfele, s hribovitega sveta in iz Negeba ter prinašali žgalne, klavne, jedilne daritve in kadilo ter prinašali zahvalne daritve v GOSPODOVO hišo. 27 Če pa me ne boste poslušali, da bi posvečevali sobotni dan, s tem da ne boste nosili bremena in sobotni dan ne hodili skozi jeruzalemska vrata, tedaj zažgem ogenj v njegovih vratih, ki požre jeruzalemske palače in ne ugasne.
Jeremija pri lončarju
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je zgodila Jeremiju od GOSPODA, rekoč: »Vstani, pojdi v lončarjevo hišo; tam ti bom naznanil svoje besede.« Šel sem torej v lončarjevo hišo in glej, lončar je ravno delal pri lončarskem kolovratu. Kadar se mu je posoda, ki jo je oblikoval iz gline, v roki pokvarila, je iz nje naredil drugo, kakor se je lončarju zdelo prav.
Tedaj se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: Mar ne morem, Izraelova hiša, storiti z vami kakor ta lončar? govori GOSPOD. Glejte, kakor je glina v lončarjevi roki, tako ste vi v moji roki, Izraelova hiša! Včasih zagrozim kakšnemu narodu ali kraljestvu, da ga bom izruval, zrušil in ugonobil. Če pa se tisti narod odvrne od svoje hudobije, zaradi katere sem mu grozil, mi je žal nesreče, ki sem mu jo mislil prizadeti. Spet drugič govorim kakšnemu narodu ali kraljestvu, da ga bom zidal in sadil. 10 Če pa potem dela, kar je hudo v mojih očeh, in ne posluša mojega glasu, mi je žal dobrote, ki sem mu jo nameraval izkazati. 11 Zdaj torej reci Judovim možem in jeruzalemskim prebivalcem: Tako govori GOSPOD: Glejte, nesrečo snujem proti vam in naklep kujem zoper vas. Odvrnite se vendar vsak od svoje hudobne poti, popravite svoje poti in svoja dela.
12 Oni pa rečejo: »Ni govora! Po svojih mislih hočemo ravnati; vsi hočemo delati po trmi svojega hudobnega srca.«
Izrael je pozabil na GOSPODA
13 Zato tako govori GOSPOD:
Le povprašajte pri narodih!
Kdo je že slišal kaj takega?
Prav grozno reč je zagrešila
devica Izraelova.
14 Mar libanonski sneg skopni
na skalnatih planjavah?
Mar usahnejo gorske vode,
osvežujoče, žuboreče?
15 Mene pa je moje ljudstvo pozabilo,
ničevim malikom zažiga kadilo.
Spotaknili so se na svojih poteh,
starodavnih stezah,
in krenili na stranpoti,
na neudelano pot.
16 Svojo deželo spreminjajo v pustinjo,
v večno roganje;
kdor koli gre skoznjo,
zgrožen zmaje z glavo.
17 Kakor vzhodni veter jih razkropim
pred sovražnikom;
hrbet jim pokažem, ne obraza,
ob dnevu njihove stiske.
Zarota proti Jeremiju
18 Tedaj so rekli: »Dajte, skujmo naklepe proti Jeremiju, kajti duhovnikov pouk ne bo propadel ne modrečev nasvet ne prerokova beseda. Dajte, udarimo ga z jezikom in ne menimo se za njegove besede!«

19 Zmeni se zame, GOSPOD,
in poslušaj glas mojih tožnikov!
20 Mar se dobro vrača s hudim,
ker mi kopljejo jamo!
Spomni se, kako sem stal pred teboj,
da bi govoril v njihov prid,
da bi odvrnil tvoj srd od njih.
21 Zato predaj njihove otroke lakoti
in jih izroči oblasti meča!
Njihove žene naj bodo brez otrok in vdove,
njihove može naj pobere smrt,
njihove mladce naj v boju pobije meč.
22 Vpitje naj odmeva iz njihovih domov,
ko naglo pripelješ nadnje roparsko tolpo.
Kajti jamo kopljejo, da me ujamejo,
zanke nastavljajo mojim nogam.
23 A ti, GOSPOD, poznaš
ves njihov smrtonosni načrt proti meni.
Ne odvezuj jih krivde,
njih greha ne izbriši izpred svojega obličja;
naj se spotaknejo pred tabo,
ob času svoje jeze ukrepaj proti njim!

Psalmi 127

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 127 (126)
Vse je odvisno od Božjega blagoslova
127 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Salomonova stopniška pesem.
Če GOSPOD ne zida hiše,
se zaman trudijo z njo njeni graditelji;
če GOSPOD ne varuje mesta,
zaman bedi tisti, ki straži.
Zaman je, da vstajate zgodaj,
da hodite pozno počivat,
da jeste kruh bolesti;
saj svojemu prijatelju bo dal spanje.

Glej, GOSPODOVA dediščina so sinovi,
nagrada je sad telesa.
Kakor puščice v junakovi roki,
takšni so sinovi iz mladosti.
Blagor možu, ki je napolnil
svoj tul z njimi!
Ne bodo osramočeni, ko bodo govorili
s sovražniki pri vratih.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.963, danes: 21.981
Čas izvajanja programa: 0.07s