Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1 Kroniška 11

1 Kroniška :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

David, utemeljitelj tempeljskega bogoslužja
David postane kralj vseh Izraelcev
(2 Sam 5,1–3)
11
Tedaj se je ves Izrael zbral pri Davidu v Hebrónu in rekel: »Glej, tvoja kost smo in tvoje meso! Že prej, ko je bil še Savel kralj, si ti vodil Izraela na vojsko
na vojsko: dodano.
in nazaj. Tebi je GOSPOD, tvoj Bog, rekel: ›Ti boš pasel moje ljudstvo Izraela in boš vladar čez moje ljudstvo Izraela.‹«
Vsi Izraelovi starešine so prišli h kralju v Hebrón in David je v Hebrónu sklenil z njimi zavezo pred GOSPODOM. Mazilili so Davida za kralja čez Izraela po GOSPODOVI besedi, ki jo je posredoval Samuel.
Jeruzalem zavzet
(2 Sam 5,6–10)
David je šel z vsem Izraelom v Jeruzalem, to je v Jebús; tam so bili Jebusejci prebivalci dežele. Prebivalci Jebúsa so rekli Davidu: »Ne prideš sem noter!« Vendar je David osvojil utrdbo Sion, to je Davidovo mesto. David je rekel: »Kdor prvi pobije Jebusejce, bo poglavar in poveljnik.« Cerújin sin Joáb je prišel prvi gor in je postal poglavar.
David se je nastanil v utrdbi, zato so jo imenovali Davidovo mesto. Pozidal je mesto krog in krog, od Milója pa vse naokrog, Joáb pa je popravil preostalo mesto. Tako je David vedno bolj napredoval v moči, kajti z njim je bil GOSPOD nad vojskami.
Davidovi junaki
(2 Sam 23,8–39)
10 Tile so glavni Davidovi junaki, ki so ga pri njegovem vzponu na prestol
Ali pri njegovem kraljevanju.
krepko podpirali z vsem Izraelom vred in ga postavili za kralja, po GOSPODOVI besedi o Izraelu. 11 Tole je seznam Davidovih junakov: Hahmoníjev sin Jašobám, prvi izmed
Db. poglavar.
treh;
Tako Lukijan; hebr. trideseterice.
zavihtel je sulico proti tristotim in jih naenkrat pobil.
12 Za njim je bil Ahóahovec Eleazar, Dodójev sin; ta je bil med tremi junaki. 13 Bil je z Davidom v Pas Damínu, ko so se Filistejci tam zbirali za boj. Tam je bil kos polja, polnega ječmena. Ko je ljudstvo zbežalo pred Filistejci, 14 sta se ustopila sredi polja in ga branila ter pobila Filistejce. GOSPOD jima je naklonil veliko zmago.
Db. je rešil z veliko rešitvijo.
15 Trije izmed tridesetih glavnih so se po pečini spustili k Davidu k votlini Adulám, ko je vojska Filistejcev taborila v dolini Rafájevcev. 16 David je bil takrat v trdnjavi, posadka Filistejcev pa je bila tedaj v Betlehemu. 17 David je zahrepenel in rekel: »Kdo mi bo dal piti vode iz betlehemskega vodnjaka, ki je pri mestnih vratih?« 18 Tedaj so se trije junaki prebili skozi filistejski tabor, zajeli vode iz betlehemskega vodnjaka, ki je bil pri mestnih vratih, jo vzeli in prinesli Davidu. Pa je ni hotel piti, temveč jo je izlil GOSPODU 19 in rekel: »Bog ne daj, da bi to storil! Ali naj pijem kri teh mož z njihovim življenjem vred? Kajti s tveganjem življenja so jo prinesli.« Zato je ni hotel piti. Te reči so storili ti trije junaki.
20 Abišáj, Joábov brat, je bil poglavar tridesetih.
Tako sir.; hebr. treh.
Ta je zavihtel sulico proti tristotim in jih pobil. Imel je sloveče ime poleg treh. 21 Bil je dvakrat slavnejši od trideseterice
Tako sir.; hebr. med tremi.
in je postal njihov poveljnik; a onih treh ni dosegel.
22 Benajá, Jojadájev sin, je bil hraber mož
Tako sir.; hebr. sin hrabrega moža.
iz Kabceéla, ki je storil velika dejanja. Ubil je dva junaka
Db. dva Ariéla, tj. ‘dva Božja leva’.
iz Moába. Šel je tudi in ubil leva sredi jame na dan, ko je zapadel sneg. 23 Ubil je tudi Egipčana, pet komolcev visokega velikana. Egipčan je imel v roki sulico kakor tkalsko vratilo; pa je šel nadenj s palico, iztrgal Egipčanu sulico iz roke in ga ubil z njegovo lastno sulico. 24 Te reči je storil Jojadájev sin Benajá. Imel je sloveče ime poleg treh junakov. 25 Bil je slaven med trideseterico, vendar onih treh ni dosegel. David ga je postavil na čelo svoje telesne straže.
26 Hrabri vojščaki so bili: Joábov brat Asaél, Dodójev sin Elhanán iz Betlehema, 27 Haródec Šamót, Péletovec Helec, 28 Irá, sin Tekójčana Ikéša, Anatóčan Abiézer, 29 Hušán Sibeháj, Ahóahovec Iláj, 30 Netófčan Mahráj, Heled, sin Netófčana Baanája, 31 Ribájev sin Itáj iz Gibeát Benjamina, Piratónec Benajá, 32 Huráj iz Gáaševih potokov, Arbatéjec Abiél, 33 Baharuméjec Azmávet, Šaalbónec Eljahbá, 34 Guníjevec Jašén, Jonatan, sin Hararéjca Šagéja, 35 Ahiám, sin Hararéjca Sahárja, Urov sin Elifál, 36 Meheréjec Hefer, Gilčan Ahíja, 37 Karmélčan Hecró, Ezbájev sin Naaráj, 38 Natánov brat Joél, Hagríjev sin Mibhár, 39 Amónec Celek, Beeročán Nahráj, oproda Cerújinega sina Joába, 40 Jéterjevec Irá, Jéterjevec Garéb, 41 Hetejec Urijá, Ahlájev sin Zabád, 42 Adiná, sin Rúbenovca Šizája, poglavar Rúbenovcev, in z njim trideseterica, 43 Maahájev sin Hanán in Mitnéjec Józafat, 44 Aštaróčan Uzíja, Šamá in Jeiél, sinova Aroêrčana Hotáma, 45 Šimríjev sin Jediaél in njegov brat Ticéjec Johá, 46 Mahavéjec Eliél, Elnáamova sinova Jeribáj in Jošavjá, Moábec Jitmá, 47 Eliél, Obéd, Jaasiél in Mecobajá.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 58.150.584, danes: 38.755
Čas izvajanja programa: 0.04s