Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

1 Timoteju 1,1-6,21

1 Timoteju :1 2 3 4 5 6

Prvo pismo Timoteju
Pozdrav
1
Pavel, apostol Kristusa Jezusa po naročilu Boga, našega odrešenika, in Kristusa Jezusa, našega upanja, Timóteju, pravemu sinu v veri: milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in Kristusa Jezusa, našega Gospoda.
Svarilo pred lažnim naukom
Kakor sem te prosil tedaj, ko sem odhajal v Makedonijo: ostani v Efezu, tako da boš naročil nekaterim, naj ne učijo drugačnega nauka. Naj se ne ukvarjajo z bajkami in brezkončnimi rodovniki, saj ti bolj pospešujejo razpravljanja kakor Božji načrt,
Ali Božjo službo.
ki se uresničuje v veri. Namen te zapovedi pa je ljubezen, ki izvira iz čistega srca, dobre vesti in iskrene vere. Nekateri so se od tega oddaljili in zašli v besedičenje. Hočejo biti učitelji postave, pa sploh ne razumejo ne tega, kar govorijo, ne tega, kar tako vneto zagovarjajo.
Vemo, da je postava dobra, če se je kdo drži postavno in če se zaveda, da postava ni dana za pravičnega, ampak za nepostavne, za nepokorne, za brezbožne in grešne, za nesvete in posvetne, za ubijalce očetov in mater, za morilce, 10 za nečistnike, za homoseksualce, za trgovce z ljudmi, za lažnivce, za krivoprisežnike in za vse drugo, kar nasprotuje zdravemu nauku. 11 To je nauk, ki se ujema z evangelijem veličastva blaženega Boga. In ta evangelij je bil zaupan meni.
Hvaležnost za usmiljenje
12 Hvaležen sem našemu Gospodu Kristusu Jezusu, ki mi je dal moč: s tem da me je postavil v službo, me je namreč imel za vrednega zaupanja, 13 čeprav sem bil prej bogokletnik, preganjalec in nasilnež. Vendar se me je usmilil, ker sem delal v neveri, iz nevednosti – 14 in milost našega Gospoda je bila izredno bogata, z njo pa v Kristusu Jezusu vera in ljubezen. 15 Zanesljiva je tale beseda in vredna popolnega sprejetja: Kristus Jezus je zato prišel v svet, da bi rešil grešnike, med temi pa sem prvi jaz. 16 Usmilil se me je zato, da bi Kristus Jezus najprej na meni pokazal vso potrpežljivost za zgled tistim, ki bodo verovali vanj – za večno življenje. 17 Kralju vekov pa, neminljivemu in nevidljivemu, edinemu Bogu čast in slava na veke vekov. Amen.
18 Sin Timótej, v skladu s prerokbami, ki so nekoč spregovorile o tebi, ti polagam na srce tole naročilo: z njihovo pomočjo bojuj dober boj. 19 Ohrani vero in dobro vest. Nekateri so to zavrgli in v veri doživeli brodolom. 20 Med njimi sta Himénaj in Aleksander. Izročil sem ju satanu. Naj se naučita, da Boga ni dovoljeno preklinjati.
Navodila za molitev
2
Predvsem te torej prosim: prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi, za kralje in za vse oblastnike, da bomo lahko živeli v vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho. To je namreč dobro in po volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, on, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse, pričevanje ob svojem času. Zaradi tega sem bil jaz postavljen za glasnika in apostola – resnico govorim, ne lažem – za učitelja poganov v veri in resnici.
Vsekakor hočem, naj možje povsod molijo in vzdigujejo svete roke brez jeze in razpravljanja. Tako naj ravnajo tudi ženske, in sicer v urejeni
Ali spodobni.
obleki. Zaljšajo naj se s sramežljivostjo in razumnostjo. Ne s spletanjem las in z zlatnino, ne z biseri ali dragoceno obleko, 10 ampak z dobrimi deli, kakor se spodobi ženskam, ki javno izpovedujejo svoje strahospoštovanje
Ali ki naznanjajo strahospoštovanje.
do Boga. 11 Ženska
Ali Žena.
naj se da poučiti tiho in z vso vdanostjo. 12 Ne dovolim pa, da bi ženska
Ali žena.
poučevala, tudi ne, da bi gospodovala nad moškim.
Ali možem.
Tiho naj bo. 13 Prvi je bil namreč izoblikovan Adam, potem Eva. 14 In Adam ni bil zapeljan, žena pa se je pregrešila, ker se je dala zapeljati. 15 Rešila pa se bo s tem, da bo rojevala otroke, če bodo vztrajali v veri, ljubezni in svetosti, združeni z razumnostjo.
Kakšne lastnosti morajo imeti predstojniki
3
Zanesljiva je tale beseda: če se kdo poteguje za škofovsko
Ali nadzorniško, predstojniško.
službo, hrepeni po dobrem delu. Zato mora biti škof
Ali nadzornik, predstojnik.
brez graje, mož ene žene, trezen, razumen, urejen, gostoljuben, zmožen za poučevanje; nikakor ne pijanec in pretepač, ampak prijazen. Ne sme biti prepirljiv in lakomen po denarju. Svoj dom mora dobro voditi, otroci mu morajo biti podrejeni in v vsem spoštljivi. (Kako bo sicer skrbel za Božjo Cerkev, če še svojega doma ne zna voditi!) Ne sme biti novokrščenec, da se ne bi prevzel in zapadel hudičevi obsodbi. Še več, tudi od tistih, ki so zunaj, mora imeti dobro pričevanje, da ga ne bo doletelo zasramovanje in da ne bo padel v hudičevo zanko.
Kakšni morajo biti diakoni
Prav tako morajo biti diakoni
Ali služabniki.
dostojanstveni, nikakor ne hinavski, pa tudi ne vdani obilnemu vinu in hlepenju po sramotnem dobičku. Skrivnost vere morajo varovati v čisti vesti. 10 Tudi ti morajo najprej opraviti preizkušnjo in šele potem, ko se jim ne bo moglo nič očitati, naj prevzamejo službo. 11 Prav tako morajo biti ženske
Ali žene diakonov ali diakonise.
dostojanstvene, ne obrekljive, marveč trezne in vsestransko vredne zaupanja. 12 Diakoni naj bodo možje ene žene, taki, ki dobro vodijo otroke in svoj dom. 13 Tisti, ki diakonsko službo dobro opravljajo, si namreč pridobijo lep položaj in veliko zaupnost v veri v Kristusu Jezusu.
Skrivnost naše vere
14 To ti pišem. Upam pa, da bom prav kmalu prišel k tebi. 15 Če pa bi se le zakasnil, boš vsaj vedel, kako se moraš vesti v Božji hiši, ki je Cerkev živega Boga, steber in opora resnice. 16 Nedvomno je velika skrivnost prave pobožnosti:
On
Različica Bog.
je bil razodet v mesu,
potrjen
Db. opravičen.
po Duhu,
Ali v duhu.
prikazal se je angelom.
Oznanjen je bil poganom,
svet je vanj veroval,
povzdignjen je bil v slavo.
Napoved odpada
4
Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov, s hinavščino lažnivcev, ki imajo v svojo vest vžgano znamenje. Ti bodo branili ženitev in uživanje nekaterih jedi, ki jih je ustvaril Bog, da bi jih z zahvaljevanjem uživali tisti, ki verujejo in so spoznali resnico. Kajti vse, kar je ustvaril Bog, je dobro in ničesar ne smemo zametavati, le da to uživamo z zahvaljevanjem. Saj vse posvečuje Božja beseda in molitev.
Dober služabnik Kristusa Jezusa
To razlagaj bratom, pa boš dober služabnik Kristusa Jezusa, saj te hranijo besede vere in dobrega nauka, ki si mu sledil. Ogibaj pa se posvetnih in čenčastih bajk. Vadi se v pravi pobožnosti. Urjenje telesa namreč le malo koristi, prava pobožnost pa je koristna v vsem, ker obljublja življenje, sedanje in prihodnje. Zanesljiva je ta beseda in vredna popolnega sprejetja. 10 Zato se namreč trudimo in bojujemo,
Različica in smo zasramovani.
ker smo naslonili svoje upanje na živega Boga, ki je odrešenik vseh ljudi, posebno vernih.
11 To zapoveduj in úči. 12 Nihče naj te ne prezira zaradi tvoje mladosti. Bodi pa vernim zgled v besedi, vedênju, ljubezni, veri in čistosti. 13 Dokler ne pridem, skrbi za branje,
Tj. branje Svetega pisma.
za opominjanje
Ali tolažbo ali spodbujanje.
in poučevanje. 14 Ne zanemarjaj milostnega daru, ki je v tebi in ti je bil dan po preroštvu, ko je zbor starešin položil roke nate. 15 Za te stvari se trudi, ves
Dodano.
bodi v tem. Tako bodo vsi opazili tvoj napredek. 16 Pazi nase in na svoje poučevanje. Vztrajaj v tem. Če boš namreč ravnal tako, boš rešil sebe in tiste, ki te poslušajo.
Dolžnosti do drugih
5
Do starejšega moža ne bodi trd. Opominjaj ga kakor očeta, mlajše pa kakor brate, starejše ženske kakor matere, mlajše kakor sestre, in sicer z vso čistostjo.
Spoštuj vdove, take, ki so res vdove. Če ima kakšna vdova otroke ali vnuke, naj se ti najprej učijo spoštovati domačo družino in staršem vračati prejete dobrote. To je namreč Bogu po volji. Takšna, ki je res vdova in je zapuščena, je svoje upanje naslonila na Boga in noč in dan vztraja v prošnjah in molitvah. Tista pa, ki teka za užitki, je umrla, kljub temu da živi. Zabičaj jim to, da bodo brez graje. Če kdo za svojce, posebno za domače, ne skrbi, je zatajil vero in je slabši od nevernika. Med vdove sme biti sprejeta taka, ki ni mlajša od šestdesetih let in je bila žena enega moža, 10 taka, za katero pričujejo dobra dela, ki je vzgajala otroke, bila gostoljubna, svetim umivala noge, ljudem v stiski pomagala, taka, ki se je zavzemala za vsakršno dobro delo. 11 Mlajše vdove pa odklanjaj. Kadar jih namreč čutnost zvabi proč od Kristusa, se hočejo možiti, 12 s tem pa si nakopljejo obsodbo, ker so izdale svojo prejšnjo zaobljubo. 13 Hkrati se privadijo tudi brezdelnosti in hodijo po hišah. Pa ne le brezdelnosti, ampak tudi klepetavosti in zvedavosti, in govorijo, česar ne bi smele. 14 Hočem torej, naj se mlajše vdove omožijo. Naj rodijo otroke, gospodinjijo naj, da nasprotniku ne bodo dale prav nobenega povoda za obrekovanje. 15 Nekatere so namreč že iztirile in šle za satanom. 16 Če ima kakšna verna ženska
Različici kakšen veren mož, kakšen veren mož ali verna ženska.
vdove v sorodstvu, naj skrbi zanje. Naj se ne obremenjuje Cerkev, da bo mogla podpirati tiste, ki so res vdove.
17 Starešine, ki so dobri predstojniki,
Ali ki dobro vodijo (Cerkev).
naj bodo deležni dvojne časti,
Ali dvojnega plačila.
posebno tisti, ki si prizadevajo za oznanjevanje besede in za poučevanje. 18 Pismo namreč pravi: Ne zavezuj gobca volu, kadar vrši žito! in: »Delavec je vreden svojega plačila.« 19 Tožbo zoper starešino sprejemaj samo pred dvema ali tremi pričami. 20 Tiste, ki grešijo, pokaraj pred vsemi, da bodo tudi drugi v strahu. 21 Rotim te pri Bogu, pri Kristusu Jezusu in pri izvoljenih angelih, da se vsega tega držiš nepristransko in ničesar ne storiš iz osebne naklonjenosti. 22 Na nikogar hitro ne polagaj rok
Tj. ne posvečuj za službo Cerkvi.
in ne udeležuj se tujih grehov. Ohrani se čistega.
23 Ne pij več le vode, temveč popij malo vina zaradi želodca in svojih pogostih bolezni.
24 Grehi nekaterih ljudi so že prej očitni in gredo pred njimi v sodbo, pri drugih pa so vidni šele pozneje. 25 Podobno so že prej očitna tudi dobra dela, a tudi tista, ki niso takšna, se ne morejo skriti.
6
Vsi, ki so pod jarmom suženjstva, naj imajo svoje gospodarje za vredne vse časti. Tako Božjega imena in nauka ne bodo preklinjali. Tisti pa, ki imajo verne gospodarje, naj jih že zato, ker so bratje, ne prezirajo. Nasprotno, naj jim še bolj zavzeto služijo, saj so ti, ki so deležni njihove oskrbe, verni in ljubljeni.
Lažni nauk in resnično bogastvo
To úči in priporočaj. Če kdo uči drugačen nauk in se ne približuje zdravim besedam, namreč besedam našega Gospoda Jezusa Kristusa, in res pobožnemu nauku, je domišljav in ničesar ne razume. Še več, tak boleha za razpravljanji in pričkanji za besedo. Iz tega pa izvirajo nevoščljivost, prepir, kletve in zlobna sumničenja, prerekanje ljudi, ki so v umu pokvarjeni in oropani resnice ter mislijo, da je pobožnost le vir dobička. Res je prava pobožnost velik dobiček, a le za tistega, ki je zadovoljen z najnujnejšim.
Db. … (če je združena) s samozadostnostjo.
Ničesar namreč nismo prinesli na svet, zato
Db. ker ali da.
tudi ne moremo ničesar odnesti. Bodimo torej zadovoljni s tem, da imamo živež in obleko. Tisti pa, ki hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko, to je v mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje. 10 Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju. Po tem so nekateri hlepeli in tako zablodili proč od vere, s tem pa sami sebi zadali veliko bolečin.
Dobri boj za vero
11 Ti pa, Božji človek, béži pred tem. Prizadevaj si za pravičnost, pravo pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. 12 Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. 13 Zapovedujem ti pred Bogom, ki vsem stvarem daje življenje, in pred Kristusom Jezusom, ki je pred Poncijem Pilatom lepo pričeval: 14 Ohrani zapoved brez madeža in brez graje do pojavitve našega Gospoda Jezusa Kristusa, 15 ki jo bo ob svojem času pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in Gospod nad gospodujočimi, 16 ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti. Njemu čast in večna oblast! Amen.
17 Bogatašem tega sveta
Ali veka.
naročaj, naj se ne prevzamejo in naj ne naslanjajo svojega upanja na nezanesljivost bogastva, temveč na Boga, ki nam obilno daje vsega v uživanje. 18 Dobrodelni naj bodo in naj se bogatijo z dobrimi deli, naj bodo radodarni, naj z drugimi delijo to, kar imajo. 19 Tako si bodo nabrali zaklad, ki bo dober temelj za prihodnost. Tako bodo dosegli resnično življenje.
20 Timótej, varuj, kar ti je zaupano. Ogiblji se posvetnih praznih govoric in protislovij »spoznanja«, ki se tako imenuje po laži, 21 a ga nekateri javno izpovedujejo in so tako glede vere zašli.
Milost z vami!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 125.522.774, danes: 34.398
Cas izvajanja programa: 0.02s

Beri Sveto pismo v vecji pisavi za 20% popusta!

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.