Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  BCI  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  SSPm  VLC  VUL Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2 Kroniška 35

2 Kroniška :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Obhajanje pashe
(2 Kr 23,21–23)
35
Jošíja je v Jeruzalemu obhajal pasho GOSPODU. Štirinajsti dan prvega meseca so klali pashalno jagnje. Postavil je duhovnike za njihova opravila in jih spodbudil za službo v GOSPODOVI hiši. Levitom, ki so poučevali vse Izraelce in bili posvečeni GOSPODU, je rekel: »Postavite sveto skrinjo v hišo, ki jo je sezidal Davidov sin Salomon, Izraelov kralj; ni vam je treba več nositi na rami. Služite zdaj GOSPODU, svojemu Bogu, in njegovemu ljudstvu Izraelu! Pripravite se po svojih družinah in po svojih skupinah, kakor je predpisal Izraelov kralj David in kakor je predpisal njegov sin Salomon. Postavite se v svetišču po skupinah družin svojih bratov, sinov ljudstva, vedno po ena skupina levitske družine! Potem zakoljite pashalno jagnje, posvetite se in ga pripravite za svoje brate! Ravnajte po GOSPODOVI besedi, ki je bila dana po Mojzesu!«
Jošíja je ljudstvu, vsem navzočim, podaril za pashalne daritve čredo trideset tisoč jagnjet in kozličev in tri tisoč glav goveda; to je bilo od kraljevega imetja. Tudi njegovi velikaši so prostovoljno darovali ljudstvu, duhovnikom in levitom. Hilkijá, Zeharjá in Jehiél, predstojniki Božje hiše, so dali duhovnikom za pashalno daritev dva tisoč šeststo jagnjet
Dodano.
in tristo glav goveda. Konanjá in njegova brata Šemajá in Netanél, dalje Hašabjá, Jeiél in Jozabád, predstojniki levitov, so podarili levitom za pashalne daritve pet tisoč jagnjet
Dodano.
in petsto glav goveda.
10 Ko je bilo za službo vse pripravljeno, so se duhovniki postavili na svoje mesto, enako leviti po svojih skupinah, kakor je ukazal kralj. 11 Potem so zaklali pashalno jagnje; duhovniki so škropili s krvjo, ki so jo jemali iz rok levitov, ti pa so daritvene živali odrli. 12 Izločali so dele za žgalno daritev, da so jih razdeljevali po skupinah družin sinovom ljudstva in so jih ti darovali GOSPODU, kakor je predpisano v Mojzesovi knjigi; enako so delali z govedjo. 13 Potem so pashalno jagnje, kakor je predpisano, pekli na ognju; posvečene darove pa so kuhali v loncih, kotlih in skledah in jih hitro nosili vsemu ljudstvu. 14 Potlej so pripravili daritveni obed
daritveni obed: dodano.
zase in za duhovnike; kajti duhovniki, Aronovi sinovi, so imeli opraviti z darovanjem žgalnih daritev in tolšče do noči. Leviti so torej pripravili obed
Dodano.
zase in za duhovnike, Aronove sinove. 15 Pevci, Asáfovi potomci, so bili po določbi Davida, Asáfa, Hemána in Jedutúna, kraljevega vidca, na svojih mestih, vratarji pa pri posameznih vratih. Njim ni bilo treba prekinjati službe, ker so zanje pripravili njihovi bratje leviti.
16 Tako je bilo urejeno vse bogoslužje
Db. GOSPODOVA služba.
tisti dan, ko so obhajali pasho in darovali žgalne daritve na GOSPODOVEM oltarju, kakor je ukazal kralj Jošíja. 17 Tako so Izraelovi sinovi, ki so bili navzoči, takrat obhajali pasho in praznik nekvašenega kruha sedem dni. 18 Pasha kakor ta se v Izraelu ni obhajala vse od dni preroka Samuela. Tudi nobeden izmed Izraelovih kraljev ni obhajal take pashe, kakor jo je obhajal Jošíja z duhovniki in leviti, z vsemi Judovci in Izraelci, ki so se sešli, ter z jeruzalemskimi prebivalci. 19 Ta pasha se je obhajala v osemnajstem letu Jošíjevega kraljevanja.
Jošíjeva smrt
(2 Kr 23,28–30a)
20 Po vsem tem, ko je Jošíja obnovil hišo,
Tj. tempelj.
se je šel egiptovski kralj Neho bojevat h Kárkemišu ob Evfratu, Jošíja pa mu je šel nasproti. 21 Oni je poslal k njemu odposlance in rekel: »Kaj imam s tabo, Judov kralj? Danes ne prihajam nadte, ampak nad hišo, s katero se bojujem. In Bog mi je rekel, naj pohitim. Nikar se ne postavljaj proti Bogu, ki je z menoj, da te ne uniči!« 22 Jošíja pa se ni obrnil proč, ampak ga je sklenil napasti.
Tako gr.; hebr. ampak se je preoblekel.
Ni poslušal Nehovih besed, ki so prišle iz Božjih ust, in je šel v boj v ravnini pri Megídu. 23 Strelci so zadeli kralja Jošíja; kralj je rekel služabnikom: »Odpeljite me, ker sem hudo ranjen!« 24 Služabniki so ga prenesli z bojnega voza na drug voz, ki ga je imel, in ga pripeljali v Jeruzalem. Umrl je in bil pokopan v grobišču svojih očetov. Ves Juda in Jeruzalem je žaloval za Jošíjem. 25 Jeremija je zložil žalostinko na Jošíja; vsi pevci in pevke so opevali Jošíja v svojih žalostinkah vse do danes in jih udomačili v Izraelu. Glej, zapisane so tudi v zbirki
Dodano.
žalostink. 26 Druga Jošíjeva dela, njegova dobra dejanja v skladu s tem, kar je pisano v GOSPODOVI postavi, 27 ter njegova dela, prva in zadnja, glej, so zapisana v Knjigi Izraelovih in Judovih kraljev.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.536.087, danes: 25.626
Čas izvajanja programa: 0.04s