Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

2 Samuel 17

2 Samuel :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

17
Potem je Ahitófel rekel Absalomu: »Naj si izberem dvanajst tisoč mož, da se še nocoj vzdignem in udarim za Davidom. Planil bom nadenj, ko bo utrujen in obnemogel, in ga prestrašil in vse ljudstvo, ki je z njim, bo zbežalo. Samo kralja udarim, in tako pripeljem vse ljudstvo tebi nazaj. Saj mož, ki ga iščeš, pomeni vrnitev vseh
Gr. Saj hočeš le življenje enega samega moža; hebr. nejasno.
in ljudstvo bo imelo mir.« Ta predlog je bil všeč Absalomu in vsem Izraelovim starešinam.
Absalom pa je rekel: »Pokličite vendar tudi Arkéjca Hušája, da slišimo, kaj poreče še on.« Hušáj je torej prišel k Absalomu in Absalom mu je rekel: »Takole je govoril Ahitófel. Ali naj storimo po njegovi besedi? Če ne, ti govori.« Hušáj je rekel Absalomu: »Svèt, ki ti ga je dal Ahitófel tokrat, ni dober.« In Hušáj je rekel dalje: »Ti veš, da so tvoj oče in njegovi možje junaki in razkačeni kakor medvedka na polju, ki so ji ugrabili mladiče. Poleg tega je tvoj oče vojščak, ki ne prenočuje z ljudstvom. Glej, zdaj se skriva v kaki globeli ali na kakem drugem kraju. Če bi že na začetku nekateri padli, bodo tisti, ki bodo to slišali, rekli: ›Absalomovi privrženci so poraženi.‹ 10 Tedaj bo celo junaku z levjim srcem upadel pogum, kajti ves Izrael ve, da je tvoj oče močan in da so tisti, ki so z njim, junaški možje. 11 Zato svetujem, naj se zbere pri tebi ves Izrael od Dana do Beeršébe, mnogoštevilen, kakor je peska ob morju, in ti sam pojdi v boj. 12 Potem pridemo nadenj na kraju, kjer pač bo, in planemo nanj, kakor rosa pade na zemljo, in od njega in od vseh mož, ki so z njim, niti eden ne preostane. 13 Če pa se umakne v kako mesto, bo ves Izrael prinesel k temu mestu vrvi in razvlečemo ga do potoka vse do zadnjega kamenčka.« 14 Tedaj so Absalom in vsi Izraelovi možje rekli: »Boljši je svèt Hušája iz Aráha kakor Ahitófelov svèt.« Gospod je namreč odločil, da se spodbije Ahitófelov svèt, ki je bil boljši, ker je Gospod hotel pripeljati nesrečo nad Absaloma.
15 Hušáj je rekel duhovnikoma Cadóku in Abjatárju: »Tako in tako je Ahitófel svetoval Absalomu in Izraelovim starešinam, tako in tako pa sem svetoval jaz. 16 Zdaj pa hitro pošljita Davidu sporočilo: ›Ne prenočuj nocoj v puščavskih prehodih, ampak nujno pojdi na drugo stran, če ne, bo pokončan kralj z vsem ljudstvom, ki je z njim.‹« 17 Jonatan in Ahimáac sta stala pri En Rogelu. Prišla je dekla in jima sporočila, ona dva pa naj bi šla sporočit kralju Davidu, a gredoč v mesto se ne bi smela pokazati. 18 Toda neki mladenič ju je videl in sporočil Absalomu. Hitro sta odšla in v Bahurímu stopila v hišo nekega moža. Ta je imel na dvorišču vodnjak in spustila sta se vanj. 19 Žena pa je vzela pregrinjalo, ga razgrnila nad vodnjakom ter nasula nanj zrnja, da se ni nič opazilo. 20 Ko so Absalomovi hlapci prišli k ženi v hišo in vprašali: »Kje sta Ahimáac in Jonatan?« jim je žena rekla: »Odšla sta čez vodo.«
Hebr. nejasno.
Iskali so ju, in ko ju niso našli, so se vrnili v Jeruzalem.
21 Ko so odšli, sta se povzpela iz vodnjaka, odšla in povedala kralju Davidu. Rekla sta mu: »Vzdignite se in pojdite hitro čez vodo, kajti tako in tako je Ahitófel svetoval glede vas.« 22 David se je vzdignil z vsem ljudstvom, ki je bilo z njim, in prekoračili so Jordan. Ob jutranjem svitu ni bilo niti enega, ki bi ne bil prekoračil Jordana.
23 Ko je Ahitófel videl, da niso storili po njegovem svètu, je osedlal osla, se vzdignil in šel domov v svoje mesto. Oskrbel je svojo hišo in se obesil. Umrl je in pokopali so ga v grobu njegovega očeta.
David v Mahanájimu
24 David je prišel v Mahanájim, medtem ko je Absalom šel čez Jordan z vsemi Izraelovimi možmi, ki so bili z njim. 25 Absalom je namesto Joába postavil čez vojsko Amasája. Amasá je bil sin Izraelca po imenu Jeter, ki je šel k Naháševi hčeri Abigáli, sestri Joábove matere Cerúje. 26 Izraelci in Absalom so se utaborili v gileádski deželi.
27 Ko je David prišel v Mahanájim, so Nahášev sin Šobí iz Rabe, glavnega mesta Amóncev, Amiélov sin Mahír iz Lo Dabárja in Gileádec Barziláj iz Roglíma 28 prinesli postelj, loncev, lončenih posod, pšenice, ječmena, moke, praženega zrnja, boba, leče, 29 medu, masla, ovc in kravjega sira za živež Davidu in ljudstvu, ki je bilo z njim. Rekli so namreč: »Ljudstvo je lačno, upehano in žejno v puščavi.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 131.374.615, danes: 57.617
Cas izvajanja programa: 0.04s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.