Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

3 Mojzes 13

3 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gobavost
Gobe na ljudeh
13
Gospod je spregovoril Mojzesu in Aronu ter rekel: »Kadar se na koži kakega človeka pokaže oteklina ali izpuščaj ali pega in iz tega nastane gobavost,
Beseda označuje več vrst kožnih bolezni; enako v nadaljevanju.
naj ga pripeljejo k duhovniku Aronu ali h kateremu od njegovih sinov, duhovnikov. Duhovnik naj pregleda bolno mesto na koži: če se je dlaka na bolnem mestu pobelila in je to mesto videti globlje od druge kože, je to gobavost; ko duhovnik to vidi, naj ga razglasi za nečistega. Če pa je pega na njegovi koži bela in ni videti globlja od druge kože in se dlaka ni pobelila, naj duhovnik bolnika zapre za sedem dni. Sedmi dan naj ga duhovnik pregleda. Če ugotovi, da se bolno mesto ni spremenilo in se bolezen ni razširila po koži, naj ga duhovnik drugič zapre za sedem dni. Sedmi dan naj ga duhovnik spet pregleda, in če vidi, da bolno mesto izginja in se ni razširilo po koži, naj ga duhovnik razglasi za čistega. Samo izpuščaj je bil. Naj si opere oblačila, potem je čist. Če pa se izpuščaj, potem ko se je bolnik že pokazal duhovniku in ga je ta razglasil za čistega, očitno razširi po koži, naj se drugič pokaže duhovniku. Duhovnik naj ga pregleda, in če vidi, da se je izpuščaj res razširil po koži, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; to so gobe.
Kadar je kakšen človek gobav, naj ga pripeljejo k duhovniku. 10 Duhovnik naj ga pregleda, in če vidi na koži belo oteklino, da je dlaka postala bela in da na oteklini raste divje meso, 11 pomeni, da ima na koži zastarane gobe; duhovnik naj ga razglasi za nečistega; ni ga treba zapreti, saj je nečist. 12 Če pa se te gobe začnejo izpuščati
Db. Če se razcvetijo.
po koži tako, da pokrijejo vso bolnikovo kožo od glave do peta, kamor koli duhovnik pogleda, 13 naj ga duhovnik pregleda, in ko vidi, da gobe pokrivajo vse telo, naj bolnika razglasi za čistega; ker je ves postal bel, je čist. 14 Tisti dan pa, ko bi se na njem pokazalo divje meso, bi postal nečist. 15 Če duhovnik vidi divje meso, naj ga razglasi za nečistega; divje meso je nekaj nečistega; to so gobe. 16 Če pa divje meso izgine in mesto postane belo, naj gre k duhovniku. 17 Duhovnik naj ga pregleda, in če vidi, da je bolno mesto postalo belo, naj duhovnik bolnika razglasi za čistega, ker je čist.
18 Če se komu
Db. mesu, tj. živemu bitju.
na koži naredi tvor in se spet zaceli, 19 pa na mestu tvora nastane bela oteklina ali rdečkasto bela pega, naj se pokaže duhovniku. 20 Duhovnik naj ga pregleda, in če opazi, da je mesto
Dodano.
videti globlje od kože in da se je dlaka na njem pobelila, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; kajti to je gobavost, ki je udarila na dan v tvoru. 21 Če pa duhovnik ob pregledu vidi, da na njej ni bele dlake in ni globlje od kože, temveč že izginja, naj ga duhovnik zapre za sedem dni. 22 Če se pega potem vendarle razširi po koži, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; to je bolezen.
Gr. to je gobavost, ki je udarila na dan v tvoru.
23 Če pa pega ostane nespremenjena in se ne razširi, je to zarasli tvor; duhovnik naj ga razglasi za čistega.
24 Če pa ima kdo na koži opeklino od ognja, pa pega opekline postane rdečkastobela ali bela, 25 naj jo duhovnik pregleda. Če ugotovi, da se je dlaka na pegi pobelila in je videti globlja od kože, pomeni, da so to gobe – udarile so na dan v opeklini; duhovnik naj ga razglasi za nečistega; to je gobavost. 26 Če pa duhovnik vidi, da na pegi ni bele dlake in ni globlja od kože in izginja, naj duhovnik bolnika zapre za sedem dni. 27 Sedmi dan naj ga duhovnik pregleda. Če se potem vendarle razširi po koži, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; to je bolezen gob. 28 Če pa je pega ostala nespremenjena in se ni razširila po koži in izginja, tedaj je to oteklina od opekline; duhovnik naj ga razglasi za čistega, kajti to je zarasla opeklina.
29 Če ima mož ali žena bolno mesto na glavi ali na bradi, 30 naj duhovnik to mesto pregleda, in če opazi, da je videti globlje od kože in je na njem redka rumena dlaka, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; to je lišaj,
Ali kraste; podobno v nadaljevanju.
gobe na glavi ali na bradi. 31 Če pa duhovnik ob pregledu ugotovi, da bolezenski lišaj ni videti globlji od kože, čeprav tam ni črne dlake, naj duhovnik bolnika z lišajem zapre za sedem dni. 32 Sedmi dan naj ga duhovnik pregleda, in če vidi, da se lišaj ni razširil, da na njem ni rumene dlake in ni videti globlji od kože, 33 naj se obrije – lišaja pa ne sme obriti – in duhovnik naj ga drugič zapre za sedem dni. 34 Sedmi dan naj ga duhovnik pregleda, in če se lišaj ni razširil po koži in ni videti globlji od kože, naj ga duhovnik razglasi za čistega; opere naj si oblačila, potem je čist. 35 Toda če se lišaj potem, ko je bil razglašen za čistega, vendarle razširi po koži, 36 naj ga duhovnik pregleda, in ko vidi, da se je lišaj razširil po koži, duhovniku ni treba iskati rumene dlake; nečist je. 37 Če pa ugotovi, da je lišaj ostal nespremenjen in je na njem zrastla črna dlaka, to pomeni, da je ozdravljen in da je čist; duhovnik naj ga razglasi za čistega.
38 Če ima mož ali žena na koži svetle bele pege, 39 naj ga duhovnik pregleda, in če so te bele pege na koži obledele, je to navaden izpuščaj, ki se je izpustil na koži; čist je.
40 Če komu izpadajo lasje in je plešast zadaj na glavi, je čist. 41 Če mu izpadajo lasje spredaj,
Db. na robu njegovega obraza.
je plešast spredaj na glavi; čist je. 42 Če pa na zadnji ali sprednji pleši nastane rdečkasto bela pega, so to gobe, ki so se izpustile na sprednji ali zadnji pleši. 43 Duhovnik naj ga pregleda, in če ugotovi, da je oteklina na bolnem mestu na zadnji ali sprednji pleši rdečkastobela, podobna gobam na koži, 44 je mož gobav, nečist. Duhovnik naj ga razglasi za nečistega; bolezen ima na glavi.
45 Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta, naj nosi pretrgana oblačila, naj ima razmršene lase, naj zakriva brke in naj kliče: ›Nečist, nečist!‹ 46 Vse dni, dokler je bolan, naj prebiva ločeno; zunaj tabora naj bo njegovo bivališče!«
Gobe na obleki
47 »Kadar se gobavost pokaže na volnenem ali platnenem oblačilu, 48 na tkanem ali pletenem platnu ali volni, na usnju ali na kakršnem koli usnjenem izdelku, 49 ali če je pega na oblačilu ali na usnju, na tkanem ali pletenem blagu ali na kakršnem koli predmetu iz usnja, zelenkasta ali rdečkasta, so to gobe; stvar je treba pokazati duhovniku. 50 Duhovnik naj pego pregleda in prizadeto reč zapre za sedem dni. 51 Sedmi dan naj pego pregleda; če se pega na oblačilu, na tkanem ali pletenem blagu ali na usnju, pri kakršni koli iz usnja narejeni pripravi, razširi, so to razjedljive
Gr., lat. trdovratne; hebr. nejasno.
gobe; predmet je nečist. 52 Oblačilo, tkano ali pleteno, volneno ali platneno ali kakršen koli usnjen izdelek, na katerem je pega, naj se sežge; kajti to so razjedljive
Gr., lat. trdovratne; hebr. nejasno.
gobe. Treba jih je sežgati v ognju.
53 Če pa duhovnik vidi, da se pega ne širi po oblačilu, tkanem ali pletenem, ali po kakršnem koli usnjenem izdelku, 54 naj duhovnik zapove, da predmet, na katerem je pega, operejo, in naj ga drugič zapre za sedem dni. 55 Po pranju naj duhovnik pregleda prizadeti predmet, in če vidi, da se pega ni spremenila, je predmet nečist, čeprav se pega ni razširila; sežgi ga v ognju! Razjedeno mesto je na njegovi zadnji ali sprednji strani.
56 Če pa duhovnik vidi, da je pega po pranju začela izginjati, naj jo iztrga iz oblačila ali iz usnja, iz tkanega ali pletenega blaga. 57 Če bi se potem spet pokazala na oblačilu, tkanem ali pletenem, ali na kakršnem koli usnjenem izdelku, pomeni, da so gobe spet tu; v ognju sežgi tisto, kar je prizadeto! 58 Oblačilo, tkano ali pleteno, ali kakršen koli usnjeni izdelek, s katerega je po pranju pega izginila, se mora še enkrat oprati, potem je to čisto.
59 To je postava o bolezni gob na volnenem ali platnenem oblačilu, tkanem ali pletenem ali na kakršnem koli usnjenem izdelku, da se lahko kaj razglasi za čisto ali nečisto.«

Matej 26,26-50

Matej :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Postavitev Gospodove večerje
(Mr 14,22–26; Lk 22,15–20; 1 Kor 11,23–25)
26 Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.« 27 Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. 28 To je namreč moja kri zaveze,
Različica nove zaveze.
ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. 29 A povem vam: Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.« 30 In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.
Jezus napove, da ga bo Peter zatajil
(Mr 14,27–31; Lk 22,31–34; Jn 13,36–38)
31 Tedaj jim je Jezus rekel: »Vi vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, kajti pisano je:
Udaril bom pastirja
in razkropile se bodo ovce črede.
32 Ko pa bom obujen, pojdem pred vami v Galilejo.« 33 Peter mu je odgovoril: »Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz ne bom nikdar pohujšal.« 34 Jezus mu je rekel: »Resnično, povem ti: To noč, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« 35 Peter mu je dejal: »Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil.« Tako so rekli tudi vsi drugi učenci.
Jezus na vrtu Getsemani
(Mr 14,32–42; Lk 22,39–46)
36 Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: »Sédite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil.« 37 S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. 38 Tedaj jim je rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj!« 39 In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« 40 Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: »Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj? 41 Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan,
Ali navdušen, zavzet.
a meso je slabotno.« 42 Spet drugič je šel in molil: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!« 43 Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. 44 Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. 45 Nato je prišel k učencem in jim rekel: »Še vedno spite in počivate?
Ali Zdaj spite in počivajte!
Glejte, približala se je ura, in Sin človekov je izročen v roke grešnikov. 46 Vstanite, pojdimo! Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal.«
Jezusa primejo
(Mr 14,43–50; Lk 22,47–53; Jn 18,3–12)
47 Medtem ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim velika množica z meči in koli. Poslali so jo véliki duhovniki in starešine ljudstva. 48 Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: »Tisti je, ki ga bom poljubil; njega primite!« 49 In takoj je stopil k Jezusu in rekel: »Pozdravljen, rabi!«
Tj. ‘moj gospod’, ‘moj učitelj’.
in ga poljubil. 50 Jezus pa mu je rekel: »Prijatelj, čemu si prišel?«
Ali (stori) to, zaradi česar si tu.
Tedaj so pristopili, iztegnili roke po Jezusu in ga prijeli.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 131.778.041, danes: 49.901
Cas izvajanja programa: 0.07s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.