Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

3 Mojzes 16,1-34

3 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Veliki spravni dan
16
Gospod je govoril Mojzesu po smrti Aronovih sinov, ki sta umrla, ko sta se približala Gospodu. Gospod je rekel Mojzesu: »Povej bratu Aronu, naj ne hodi kadar koli v svetišče za zagrinjalo pred spravni pokrov,
Tj. pokrov na skrinji pričevanja oz. zaveze; podobno v v. 13–15.
ki je na skrinji, da ne umre; kajti prikazoval se bom v oblaku nad spravnim pokrovom. Tole pa mora imeti Aron s seboj, kadar pride v svetišče: mladega junca za daritev za greh in ovna za žgalno daritev. Obleče naj sveto platneno spodnje oblačilo, na sebi naj ima platnene hlače, opaše naj se s platnenim pasom in si priveže na glavo platneno visoko čepico. To so sveta oblačila, zato se mora prej skopati v vodi in jih potem obleči. Od skupnosti Izraelovih sinov pa naj vzame dva kozla za daritev za greh in enega ovna za žgalno daritev.
Aron naj pripelje junca, ki je določen za njegovo daritev za greh, in opravi spravo zase in za svojo hišo. Nato naj vzame oba kozla in ju postavi pred Gospoda pri vhodu v shodni šotor. In Aron naj vrže žreba za kozla: en žreb za Gospoda in drug žreb za Azazéla.
Gr., lat. grešnega kozla; podobno v v. 10.26.
Kozla, katerega je zadel žreb za Gospoda, naj Aron pripelje in daruje kot daritev za greh. 10 Kozla, katerega je zadel žreb za Azazéla, pa naj živega postavi pred Gospoda, da nad njim opravi spravo in ga pošlje Azazélu v puščavo.
11 Aron naj torej pripelje junca, ki je določen za njegovo daritev za greh, in opravi spravo zase in za svojo hišo. Zakolje naj junca, ki je določen za njegovo daritev za greh. 12 Potem naj z oltarja izpred Gospoda vzame kadilnico, polno žerjavice, in dve prgišči zdrobljenega dišečega kadila in naj to nese za zagrinjalo. 13 Nato naj pred Gospodom naloži kadilo na ogenj, da oblak kadila pokrije spravni pokrov nad pričevanjem,
Ali nad zavezo, tj. nad dokumentom zaveze oz. ploščama desetih zapovedi.
in ne bo umrl. 14 Potem naj vzame nekaj junčeve krvi in naj s prstom poškropi sprednjo stran spravnega pokrova in pred pokrovom naj s prstom sedemkrat poškropi s krvjo.
15 Nato naj zakolje kozla daritve za greh, ki je določena za ljudstvo, in naj nese njegovo kri za zagrinjalo; naredi naj z njo, kakor je storil z junčevo krvjo: naj z njo poškropi spravni pokrov in pred spravnim pokrovom. 16 Tako naj opravi spravo za svetišče zaradi nečistosti Izraelovih sinov in zaradi njihovih hudodelstev, zaradi vseh njihovih grehov. Prav tako naj stori za shodni šotor, ki je v njihovi sredi, sredi njihovih nečistosti. 17 Noben človek ne sme biti v shodnem šotoru, kadar gre opravljat spravo v svetišče, dokler ne pride ven, ko je opravil spravo zase, za svojo hišo in za vse Izraelovo občestvo. 18 Potem naj gre k oltarju, ki je pred Gospodom, in naj zanj opravi spravo: vzame naj nekaj junčeve in nekaj kozlove krvi in okrog in okrog pomaže oltarne rogove. 19 Nato naj nanj s prstom sedemkrat poškropi nekaj krvi; tako ga bo očistil od nečistosti Izraelovih sinov in ga posvetil.
20 Ko dokonča spravni obred za svetišče, shodni šotor in oltar, naj pripelje živega kozla. 21 Aron naj položi obe roki živemu kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde in hudodelstva Izraelovih sinov, vse njihove grehe, in jih naloži kozlu na glavo. Potem naj ga po pripravljenem možu
Hebr. nejasno.
pošlje v puščavo. 22 Kozel naj odnese na sebi vse njihove krivde v nerodovitno pokrajino. Tako naj pošlje kozla v puščavo.
23 Aron naj gre v shodni šotor, sleče platnena oblačila, ki jih je oblekel, ko je šel v svetišče, in jih pusti tam. 24 Okopa naj se v vodi na svetem kraju, obleče svoja oblačila, gre ven in opravi žgalno daritev zase in za ljudstvo – tako naj opravi spravo zase in za ljudstvo – 25 tolščo daritve za greh pa naj sežge na oltarju. 26 Tisti pa, ki je odgnal kozla za Azazéla, naj si opere oblačila in se okopa v vodi; potem sme priti v tabor. 27 Junca daritve za greh in kozla daritve za greh, katerih kri so prinesli za spravni obred v svetišču, naj odnesejo iz tabora, njuni koži, meso in iztrebke pa naj sežgejo v ognju. 28 Tisti, ki je to sežgal, naj si opere oblačila in se okopa v vodi; potem sme priti v tabor.
29 To naj vam bo večni zakon: Deseti dan sedmega meseca pokorite svoje duše
Ali se postite.
in ne opravljajte nobenega dela, ne domačin ne tujec, ki biva med vami! 30 Kajti ta dan bo za vas opravljen spravni obred, da boste očiščeni; vseh svojih grehov boste očiščeni pred Gospodom. 31 Naj vam bo to dan sobotnega počitka in pokorite svoje duše;
Ali se postite.
to je večni zakon. 32 Spravo naj opravi duhovnik, ki je bil maziljen in posvečen, da bi opravljal duhovniško službo namesto svojega očeta. Obleče naj platnena oblačila, sveta oblačila. 33 Opravi naj spravo za svetišče, za shodni šotor in za oltar; tudi za duhovnike in za vse občestvo ljudstva naj opravi spravo. 34 To naj vam bo večni zakon, da se enkrat na leto opravi spravni obred za Izraelove sinove zaradi vseh njihovih grehov.«
In Aron
Dodano.
je storil, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 99.673.853, danes: 19.213
Čas izvajanja programa: 0.04s

NOVO! Nova Zaveza s prostorom

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.