Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

3 Mojzes 23

3 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Izraelovi prazniki
(4 Mz 28,16–30,1)
23
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›To so GOSPODOVI prazniki, ob katerih sklicujte svete shode, moji prazniki.
Šest dni opravljajte delo, sedmi dan pa je sobota, dan počitka s svetim shodom; ne opravljajte nobenega dela, to je počitek za GOSPODA, kjer koli prebivate.
Tole so GOSPODOVI prazniki s svetimi shodi, ki jih sklicujte ob časih, ki so zanje določeni:
Štirinajsti dan prvega meseca proti večeru
Db. med večeroma, tj. med sončnim zahodom in trdo nočjo.
je pasha za GOSPODA. Petnajsti dan tega meseca pa je praznik nekvašenega kruha za GOSPODA; sedem dni jejte nekvašeni kruh! Prvi dan imejte sveti shod; nobenega težkega dela ne opravljajte! Sedem dni darujte GOSPODU ognjeno daritev! Sedmi dan je sveti shod; nobenega težkega dela ne opravljajte!‹«
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 10 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko boste prišli v deželo, ki vam jo dajem, in boste poželi njeno žetev, prinesite prvi snop svoje žetve k duhovniku! 11 Ta naj snop daruje s primikanjem pred GOSPODOM, da boste sprejeti; na dan po soboti naj ga duhovnik daruje s primikanjem. 12 Tisti dan, ko s primikanjem darujete snop, pripravite enoletno neoporečno jagnje v žgalno daritev za GOSPODA 13 in z njim vred jedilno daritev: dve desetinki
Tj. dve desetini škafa; podobno v v. 23,17.
bele moke, umešene z oljem, kot ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU; zraven pa še pitno daritev: četrtinko vrča vina. 14 Kruha in praženega ali svežega zrnja ne jejte vse do dne, ko boste prinesli dar svojemu Bogu. To naj vam bo večni zakon iz roda v rod, kjer koli prebivate!
15 In od dneva po soboti, od dneva, ko ste prinesli snop primikanja, si štejte sedem tednov; naj bodo popolni; 16 štejte do dneva po sedmi soboti petdeset dni in darujte GOSPODU novo jedilno daritev! 17 Iz svojih prebivališč prinesite dva hleba, spečena iz dveh desetink moke s kvasom, v daritev primikanja kot prvine za GOSPODA. 18 Poleg kruha darujte sedem enoletnih neoporečnih jagnjet, junca in dva ovna v žgalno daritev za GOSPODA in zraven še jedilno in pitne daritve kot ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU! 19 Darujte tudi kozla kot daritev za greh in dve enoletni jagnjeti kot mirovno daritev! 20 Duhovnik naj jih s kruhom prvin vred daruje s primikanjem kot daritev primikanja pred GOSPODOM; zraven pa tudi jagnjeti; to naj bo posvečeno GOSPODU za duhovnika. 21 Prav ta dan razglasite sveti shod; ne opravljajte nobenega težkega dela! To naj bo večni zakon, kjer koli prebivate, iz roda v rod!
22 Kadar spravljate žetev svoje dežele, ne požanji čisto do roba polja in ne paberkuj po svoji žetvi; to pusti revežu in tujcu; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.‹«
23 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 24 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Prvi dan sedmega meseca vam bodi slovesen dan počitka, spomin s trobentanjem,
Ali z veselim vzklikanjem.
sveti shod! 25 Nobenega težkega dela ne opravljajte in darujte ognjeno daritev GOSPODU!‹«
26 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 27 »Deseti dan tega sedmega meseca pa je spravni dan; imejte sveti shod, pokorite svoje duše
Ali postite se.
in darujte ognjeno daritev GOSPODU! 28 Na isti dan ne opravljajte nobenega dela, kajti to je spravni dan, da se za vas opravi sprava pred GOSPODOM, vašim Bogom! 29 Kajti vsak, ki se ta dan ne spokori,
Ali ne posti.
naj bo iztrebljen izmed svojega ljudstva. 30 Vsakega, ki bi prav ta dan opravljal kakršno koli delo, bom izbrisal izmed njegovega ljudstva. 31 Nobenega dela ne opravljajte! To naj vam bo večni zakon iz roda v rod, kjer koli prebivate. 32 To naj vam bo sobota slovesnega počitka; pokorite svoje duše!
Ali postite se.
Deveti dan meseca na večer, od večera do večera, praznujte
Db. »sobotujte«.
svojo soboto!«
33 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 34 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Petnajsti dan tega sedmega meseca naj bo sedem dni šotorski praznik za GOSPODA. 35 Prvi dan imejte sveti shod, nobenega težkega dela ne opravljajte! 36 Sedem dni darujte ognjeno daritev GOSPODU! Osmi dan imejte sveti shod in darujte ognjeno daritev GOSPODU; prazničen shod je, nobenega težkega dela ne opravljajte!
37 To so GOSPODOVI prazniki; ob njih sklicujte svete shode, da opravite GOSPODU ognjene, žgalne, jedilne, klavne in pitne daritve, kakor je določeno za vsak dan, 38 poleg GOSPODOVIH sobot, poleg vaših darov in poleg vseh vaših zaobljubnih in prostovoljnih daritev, ki jih dajete GOSPODU!
39 Petnajsti dan sedmega meseca, ko pospravite pridelke dežele, praznujte GOSPODOV praznik sedem dni! Prvi dan naj bo slovesen počitek in osmi dan naj bo slovesen počitek. 40 In prvi dan si vzemite sadja žlahtnih dreves, palmovih mladik, vej gostolistnatega drevja in potočnega vrbja in se sedem dni veselite pred GOSPODOM, svojim Bogom! 41 Tako ga obhajajte kot GOSPODOV praznik sedem dni na leto! To naj vam bo večni zakon iz roda v rod. V sedmem mesecu ga praznujte! 42 Sedem dni prebivajte v šotorih; vsi, ki so domačini v Izraelu, naj prebivajo v šotorih, 43 da bodo prihodnji rodovi vedeli, da sem dal Izraelovim sinovom, ko sem jih izpeljal iz egiptovske dežele, prebivati v šotorih! Jaz sem GOSPOD, vaš Bog.‹«
44 In Mojzes je naznanil Izraelovim sinovom GOSPODOVE praznike.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 7.241.272, danes: 116.898
Čas izvajanja programa: 0.04s