Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

4 Mojzes 21,10-35

4 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zmaga nad Amoréjci v Transjordaniji
(5 Mz 2,24–3,11)
10 Izraelovi sinovi so se odpravili na pot in se utaborili v Obótu. 11 Potem so se odpravili iz Obóta in se utaborili v Ijé Abarímu v puščavi, ki je nasproti Moábu, proti sončnemu vzhodu. 12 Odpravili so se od tam in se utaborili ob potoku Zeredu. 13 Od tod so se odpravili naprej in se utaborili onkraj Arnóna v puščavi, ki se širi z ozemlja Amoréjcev. Arnón je namreč Moábova meja, med Moábom in Amoréjci. 14 Zato je rečeno v knjigi Gospodovih vojn:
»Vahéb v Sufi
in Arnónovi pritoki
15 in pobočje dolin,
ki sega do naselja Ar
in se naslanja na moábsko mejo.«
16 Od tam so šli v Beêr.
Tj. ‘vodnjak’.
To je vodnjak, o katerem je Gospod rekel Mojzesu: »Zberi ljudstvo, da jim dam vode!« 17 Takrat je Izrael pel tole pesem:
»Pridi gor, vodnjak – prepevajte mu!
18 Vodnjak, ki so ga izkopali knezi,
ki so ga izsekali prvaki ljudstva
z žezlom, s svojimi palicami.«
Iz puščave so šli
so šli: dodano.
v Matáno, 19 iz Matáne v Nahaliél, iz Nahaliéla v Bamót, 20 iz Bamóta v dolino, ki je na Moábski planjavi, do vrha Pisge, ki se vzdiguje nad pustinjo.
21 Tedaj je Izrael poslal sle k amoréjskemu kralju Sihónu in rekel: 22 »Naj grem skozi tvojo deželo. Ne bomo zavijali na polja in v vinograde in ne bomo pili vode iz vodnjakov; po kraljevi cesti bomo hodili, dokler ne pridemo čez tvoje ozemlje.« 23 Sihón pa ni dovolil Izraelu, da bi šel čez njegovo ozemlje, temveč je zbral vse svoje ljudstvo in šel Izraelu nasproti v puščavo. Ko je prišel v Jahac, je Izraela napadel. 24 Ta pa ga je udaril z ostrino meča in zavzel njegovo deželo od Arnóna do Jabóka, do Amónovih sinov; kajti meja Amónovih sinov je bila utrjena. 25 Izrael je zavzel vsa ta mesta in se naselil v vseh amoréjskih mestih, v Hešbónu in v vseh podrejenih mestih. 26 Hešbón je namreč mesto amoréjskega kralja Sihóna; ta pa se je vojskoval s prejšnjim moábskim kraljem in mu vzel iz rok vso njegovo deželo do Arnóna. 27 Zato pravijo pesniki:
»Pridite v Hešbón! Naj se sezida,
naj se utrdi Sihónovo mesto.
28 Zakaj ogenj je planil iz Hešbóna,
plamen iz Sihónove trdnjave;
požrl je moábska mesta,
gospodarje arnónskih višin.
Gr. in pogoltnil arnónske višine.
29 Gorje tebi, Moáb,
izgubljeno si, Kemoševo ljudstvo!
Iz tvojih sinov je naredil begunce
in iz tvojih hčera ujetnice
amoréjskega kralja Sihóna.
30 Streljali smo nanje;
uničeni so
Gr. In njihovo potomstvo je bilo uničeno.
od Hešbóna do Dibóna;
pustošili smo tja do Nofaha pri Médebi.«
Hebr. nejasno.
31 Tako se je Izrael naselil v amoréjski deželi. 32 Nato je dal Mojzes ogledati Jazêr. Zavzeli so njemu podrejena mesta in pregnali Amoréjce, ki so bili tam.
33 Potem so se obrnili in šli po poti proti Bašánu. Bašánski kralj Og jim je prišel nasproti z vsem svojim ljudstvom, da bi se bojeval pri Edréiju. 34 Gospod je rekel Mojzesu: »Ne boj se ga! Kajti dam ti ga v roke z vsem njegovim ljudstvom in njegovo deželo vred. Stôri z njim tako, kakor si storil z amoréjskim kraljem Sihónom, ki je prebival v Hešbónu!« 35 In pobili so njega, njegove sinove in vse njegovo ljudstvo, dokler mu ni ostal nihče, ki bi preživel; zavzeli so njegovo deželo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 84.894.972, danes: 5.155
Čas izvajanja programa: 0.04s

Samo do 11. novembra si lahko priskrbite Trubarjev Abecednik, Katekizem (ali oba skupaj) ter Sveto pismo z motivom in vložki o Primožu Trubarju po posebno nizkih cenah. Ne zamudi te priložnosti!

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.