Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

4 Mojzes 5

4 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Obredni predpisi
Primeri izključitve
5
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Zapovej Izraelovim sinovom, naj odpravijo iz tabora vsakega gobavca,
Beseda označuje več vrst kožnih bolezni.
vsakega, ki ima tok,
Tj. iztekanje iz spolovila kot posledica kake okužbe.
in vsakega, ki se je onečistil pri mrliču. Naj bodo moški ali ženske, odpravite jih, pošljite jih iz tabora, da ne onečistijo svojega tabora, kjer prebivam med njimi!« In Izraelovi sinovi so tako storili; odpravili so jih iz tabora; kakor je bil GOSPOD govoril Mojzesu, tako so storili Izraelovi sinovi.
Zadoščevanje za prekrške
(3 Mz 5,20–26)
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom: ›Če se mož ali žena pregreši s katerim koli grehom, kakršne delajo ljudje, in s tem hudo nezvesto ravna proti GOSPODU, je ta človek kriv. Naj prizna greh, ki ga je storil, in naj tistemu, proti komur se je pregrešil, v celoti povrne povzročeno škodo in doda še petino vrednosti. Če pa ta človek nima bližnjega sorodnika, kateremu bi mogel krivec povrniti, potem pripada znesek, ki bi ga bilo treba vrniti, GOSPODU za duhovnika, in tako tudi spravni oven, s katerim duhovnik opravi spravo zanj.
Vsi prispevki od vseh svetih darov Izraelovih sinov, ki jih prinašajo duhovniku, naj bodo njegovi. 10 Vsakdo razpolaga s svojimi svetimi darovi, če pa jih kdo da duhovniku, pripadajo duhovniku.‹«
Zakon o ljubosumnosti
11 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 12 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Če žena kakega moža zaide in mu postane nezvesta, 13 ker je drug moški ležal z njo, in je to ostalo prikrito očem njenega moža, ker se je na skrivnem onečistila in ni priče proti njej, ker je ni nihče zasačil – 14 pa pride nad moža duh ljubosumnosti, da postane ljubosumen na ženo, ker se je onečistila, ali pa pride nadenj duh ljubosumnosti in postane ljubosumen na ženo, čeprav se ni onečistila –, 15 tedaj naj mož pripelje ženo k duhovniku in prinese zanjo predpisani dar: desetinko škafa ječmenove moke; naj ne zliva olja nanjo in ne potresa kadila, ker je to jedilna daritev ljubosumnosti, jedilna daritev spominjanja, ki naj spomni na krivdo.
16 Duhovnik naj pripelje ženo bliže in jo postavi pred GOSPODA. 17 Nato naj duhovnik v lončeno posodo zajame svete vode, s tal prebivališča pa naj vzame nekaj prahu in ga strese v vodo. 18 Potem ko je duhovnik postavil ženo pred GOSPODA, naj ji razpusti lase in ji na dlani položi jedilno daritev spominjanja, to je jedilna daritev ljubosumnosti, sam pa naj ima v roki grenko vodo, ki prinaša prekletstvo. 19 Potem naj duhovnik ženo zapriseže in ji reče: Če ni drug mož ležal s teboj in nisi zablodila v nečistost nasproti svojemu možu, naj ti ta grenka voda, ki prinaša prekletstvo, ne škoduje. 20 Če pa si zablodila nasproti svojemu možu in postala nečista in je drug moški, ne tvoj mož, ležal s teboj – 21 tedaj naj duhovnik ženo zapriseže s kletvijo in ji reče: GOSPOD naj te da v prekletstvo in za prisego med tvojim ljudstvom in GOSPOD naj stori, da ti uplahnejo boki in nabrekne trebuh; 22 naj ta voda, ki prinaša prekletstvo, steče v tvoje drobovje in stori, da ti nabrekne trebuh in uplahnejo boki. – In žena naj reče: Amen,
Tj. ‘prav gotovo’, ‘res je’.
amen!
23 Nato naj duhovnik te kletve zapiše na list in jih spere v grenko vodo. 24 Potem naj da ženi piti grenko vodo, ki prinaša prekletstvo, da pride voda prekletstva vanjo in bo okusila grenkobo. 25 In duhovnik naj iz ženine roke vzame jedilno daritev ljubosumnosti, naj jo daruje s primikanjem pred GOSPODOM in jo prinese k oltarju. 26 Vzame naj prgišče od jedilne daritve kot njen spominski del in to sežge na oltarju; potem naj da ženi piti vodo. 27 Če se je res onečistila in bila nezvesta svojemu možu, bo ta voda, ki prinaša prekletstvo, potem ko ji jo je dal duhovnik piti, prišla vanjo in bo okusila grenkobo; njen trebuh bo nabreknil in boki bodo splahneli in žena bo v kletev med svojim ljudstvom. 28 Če pa se žena ni onečistila, temveč je čista, ne bo trpela škode in bo lahko imela potomstvo.
29 To je postava o ljubosumnosti. Če žena zablodi nasproti svojemu možu in postane nečista 30 ali je nad moža prišel duh ljubosumnosti in je postal ljubosumen na ženo, naj jo postavi pred GOSPODA in duhovnik naj ji stori vse, kar zahteva ta postava. 31 Mož bo prost krivde, taka žena pa bo nosila svojo krivdo.‹«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 58.607.175, danes: 48.372
Čas izvajanja programa: 0.04s