Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

4 Mojzes 6

4 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nazirska zaobljuba
6
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Kadar mož ali žena naredi posebno zaobljubo, nazirsko zaobljubo,
Db. zaobljubo nazirca, tj. tistega, ki je ločen ali tistega, ki je posvečen; podobno v nadaljevanju.
in se posveti GOSPODU, naj se zdržuje vina in opojne pijače; naj ne pije ne vinskega kisa ne kisa iz druge opojne pijače; naj ne pije nikakršnega soka iz grozdja in naj ne jé ne svežega ne suhega grozdja. Vse dni svojega nazirstva naj ne jé ničesar, kar je narejeno iz sadov vinske trte, od nezrelih jagod do tropin.
Noben dan zaobljube njegovega nazirstva naj ne pride britev na njegovo glavo. Dokler se ne dopolnijo dnevi, za katere se je posvetil GOSPODU, je svet; lase naj si pusti prosto rasti na glavi.
Tiste dni, za katere se je posvetil GOSPODU, naj ne hodi k mrliču. Naj se ne onečisti ne pri očetu ne pri materi, ne pri bratu ne pri sestri, kadar umrejo, kajti posvečenje njegovega Boga je na njegovi glavi. Vse dni svojega nazirstva je svet za GOSPODA.
Če pa kdo kar nenadoma umre poleg njega in se njegova posvečena glava onečisti, naj si jo ostriže na dan, ko bo očiščen; ostriže naj si jo sedmi dan. 10 Osmi dan naj prinese dve grlici ali dva golobčka duhovniku k vhodu v shodni šotor. 11 Duhovnik naj daruje eno kot daritev za greh in drugo kot žgalno daritev in tako opravi zanj spravo, ker si je nakopal greh zaradi mrliča. Potem naj si nazirec isti dan znova posveti glavo. 12 GOSPODU naj zaobljubi dneve svojega nazirstva. Prinese naj enoletno jagnje za spravno daritev. Prejšnji dnevi pa ne veljajo, ker je onečistil svoje nazirstvo.
13 To je postava za nazirca. Ko se dopolnijo dnevi njegovega nazirstva, naj ga pripeljejo k vhodu v shodni šotor. 14 Kot svoj dar naj daruje GOSPODU enoletno neoporečno jagnje v žgalno daritev, enoletno neoporečno jagnjico v daritev za greh, neoporečnega ovna v mirovno daritev 15 in košaro nekvašenega kruha iz bele moke, umešene z oljem, nekvašene mlince, pomazane z oljem, in kar še spada k jedilni daritvi in predpisano pitno daritev. 16 Duhovnik naj vse to prinese pred GOSPODA in opravi nazirčevo daritev za greh in njegovo žgalno daritev. 17 Ovna naj daruje GOSPODU v mirovno daritev s košaro nekvašenega kruha vred; duhovnik naj daruje tudi njegovo jedilno in pitno daritev. 18 Nazirec pa naj si pri vhodu v shodni šotor ostriže posvečeno glavo; potem naj vzame lase svoje posvečene glave in jih vrže v ogenj, ki gori pod mirovno daritvijo. 19 Potem ko si je ta ostrigel svoje nazirske lase, naj duhovnik vzame kuhano ovnovo pleče, nekvašeni kolač in nekvašeni mlinec iz košare in jih položi nazircu v roke. 20 Nato naj to z obredom primikanja daruje GOSPODU; to je svet dar, ki pripada duhovniku poleg prsi primikanja in poleg stegna vzdigovanja. Potem sme nazirec spet piti vino.
21 To je postava za nazirca, ki se zaobljubi, o njegovem daru, ki ga mora dati GOSPODU zaradi svojega nazirstva, poleg tega, kar sicer še premore. Kakor terja njegova zaobljuba, ki jo je naredil, tako naj stori po postavi za svoje nazirstvo.‹«
Duhovniški blagoslov
22 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 23 »Govôri Aronu in njegovim sinovom: ›Tako blagoslavljajte Izraelove sinove; recite jim:
24 GOSPOD naj te blagoslovi in te varuje.
25 GOSPOD naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv.
26 GOSPOD naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir.‹
27 Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 58.614.498, danes: 55.695
Čas izvajanja programa: 0.04s