Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Daniel grec 3,52-12,1

Daniel grec :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Càntic dels tres joves
52 --Ets beneït, Senyor,
Déu dels nostres pares:
glòria i lloança per sempre.
És beneït el teu nom gloriós i sant:
glòria i lloança per sempre.
53 Ets beneït al temple de la teva glòria:
glòria i lloança per sempre.
54 Ets beneït quan cavalques
sobre els querubins
i penetres amb la mirada els oceans:
glòria i lloança per sempre.
55 Ets beneït en el teu soli reial:
glòria i lloança per sempre.
56 Ets beneït al firmament del cel:
glòria i lloança per sempre.
57 "Beneïu el Senyor,
totes les seves criatures,
canteu-li lloances per sempre.
58 Beneïu, cels, el Senyor,
canteu-li lloances per sempre.
59 Beneïu-lo, àngels del Senyor,
canteu-li lloances per sempre.
60 Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
canteu-li lloances per sempre.
61 Beneïu el Senyor, tots els seus estols,
canteu-li lloances per sempre.
62 Beneïu el Senyor, sol i lluna,
canteu-li lloances per sempre.
63 Beneïu el Senyor, estrelles del cel,
canteu-li lloances per sempre.
64 "Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
canteu-li lloances per sempre.
65 Beneïu el Senyor, tots els vents,
canteu-li lloances per sempre.
66 Beneïu el Senyor, foc i xardor,
canteu-li lloances per sempre.
67 Beneïu el Senyor, fred i calor,
canteu-li lloances per sempre.
68 Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
canteu-li lloances per sempre.
69 Beneïu el Senyor, dies i nits,
canteu-li lloances per sempre.
70 Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
canteu-li lloances per sempre.
71 Beneïu el Senyor, glaç i freds,
canteu-li lloances per sempre.
72 Beneïu el Senyor, geleres i neus,
canteu-li lloances per sempre.
73 Beneïu el Senyor, núvols i llamps,
canteu-li lloances per sempre.
74 "Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
75 Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
canteu-li lloances per sempre.
76 Beneïu el Senyor,
totes les plantes de la terra,
canteu-li lloances per sempre.
77 Beneïu el Senyor, mars i rius,
canteu-li lloances per sempre.
78 Beneïu el Senyor, fonts de les aigües,
canteu-li lloances per sempre.
79 Beneïu el Senyor,
peixos i monstres marins,
canteu-li lloances per sempre.
80 Beneïu el Senyor, tots els ocells,
canteu-li lloances per sempre.
81 Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.
82 Beneïu el Senyor, tots els homes,
canteu-li lloances per sempre.
83 Beneïu el Senyor, poble d'Israel,
canteu-li lloances per sempre.
84 Beneïu el Senyor, els seus sacerdots,
canteu-li lloances per sempre.
85 Beneïu el Senyor, els seus servents,
canteu-li lloances per sempre.
86 Beneïu el Senyor,
esperits i ànimes dels justos,
canteu-li lloances per sempre.
87 Beneïu el Senyor,
sants i humils de cor,
canteu-li lloances per sempre.
88 Beneïu el Senyor,
Ananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.
Ell ens ha alliberat
del reialme tenebrós,
ens ha salvat de les urpes de la mort,
ens ha arrencat de la flama ardent,
ens ha tret d'enmig del foc.
89 Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.
90 Beneïu el Senyor, el Déu dels déus,
tots els qui l'adoreu,
canteu-li lloances i enaltiu-lo:
perdura eternament el seu amor.
4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020