Tornar a BIBLIJA.net Tornar a BIBLIJA.net A l'�ndex d'ajuda


Ajuda
Com buscar un passatge específic de les Escriptures.

Com trobar en les Escriptures un verset que contingui una paraula concreta.

Com incrementar l'espai per visualitzar el text o adaptar el format i tamany de la font.

Com mostrar i comparar diferents traduccions bíbliques.

Com trobar en la Bíblia un text que contingui una frase o expressió concreta.

Com accedir a l'interface en altres llengües; com mostrar un passatge utilitzant un hipervincle.Altres planes amb informació important:


[ 1. Buscar Referència ] [ 2. Buscar Paraula ] [ 3. Adaptar el Display ] [ 4. Display en Paral.lel ] [ 5. Recerca Avan�ada ] [ 6. Possibilitats Tècniques ]

[ Buscar B�blia ] [ A l'�ndex d'ajuda ]