Tornar a BIBLIJA.net Tornar a BIBLIJA.net A l'�ndex d'ajuda


5. Recerca Avançada

El programa BIBLIJA.net contempla recerques complexes de paraules i frases. La recerca bàsica de paraules s'explica a 2. Buscar Paraula. Abans de continuar, consulti aquest apartat.

A. Asterisc (*) i Interrogació (?)

Nota: Ha d'escriure sempre una lletra com a mínim davant de l'asterisc o interrogació que apareix al final d'una paraula. O bé, ha d'escriure sempre una lletra com a mínim darrera de l'asterisc o interrogació l'asterisc que apareixen a l'inici d'una paraula.

B. Buscar una Expresió o Frase

C. Establir Relacions entre les Paraules Buscades (Operadors Lògics)

D. Majúscules, Signes de Puntuació i Caracters Especials

Tornar a '4. Display en Paral.lel' Anar a '6. Possibilitats Tècniques'

[ 1. Buscar Referència ] [ 2. Buscar Paraula ] [ 3. Adaptar el Display ] [ 4. Display en Paral.lel ] [ 5. Recerca Avan�ada ] [ 6. Possibilitats Tècniques ]

[ Buscar B�blia ] [ A l'�ndex d'ajuda ]