Tornar a BIBLIJA.net Tornar a BIBLIJA.net A l'�ndex d'ajuda


4. Display en Paral.lel

BIBLIJA.net li permet la visualització en paral.lel de diverses versions de la Bíblia. Les diferents versions es mostren en columnes intentant que cada verset quedi arrenglerat amb els seus paral.lels en altres versions. Això vol dir que en alguns casos apareixeran espais en blanc entre versets segons la llargària del text en les diferents versions.

Per poder veure una llista detallada de les versions disponibles de la Bíblia i les seves abreviatures, faci click a en el menú de selecció.

A. Display en Paral.lel per Buscar Referència

Quan busca una referència o passatge de les Escriptures, pot comparar com està traduit en les diverses versions.

Més o Menys Versions per Escollir

Per defecte, el programa ofereix un nombre limitat de versions per poder triar. Aquest grup inclou les versions més comuns utilitzades en cada idioma (consultar 6.A. Utilitzar l'interface en altres idiomes).

Barra per Seleccionar l'Ordre de les Versions

Si  no ha seleccionat “Menú Compacte” el programa mostrarà una barra sobre les columnes. Amb el seu ajut pot canviar l'ordre de les versions, i mostrar -o no- una versió concreta.

El programa respectarà el mateix ordre en totes les recerques que realitzi fins que torni a modificar la selecció en el menú.

Nota:
En el Display en Paral.lel, la versió que apareix en la primera columna a l'esquerra és la principal:

B. Display en Paral.lel per Buscar Paraula

BIBLIJA.net permet comparar diferents versions al buscar una paraula. Així pot veure com ha estat traduïda en les diverses versions una paraula o expressió.

El Problema de les Diferent Enumeracions de Capítols i Versets en les Diferents Versions

Tingui en compte que existeix un problema que la versió actual de BIBLIJA.net encara no ha resolt i pot provocar confusió. Diferents  versions de la Bíblia utilitzen sistemes diversos per enumerar els capítols i versets. Per això hi ha algunes discrepàncies (principalment a l'Antic Testament i especialment als Deuterocanònics).  Per exemple:  Gn 31:55 a ASV correspon a Gn 32:1 a BCI. Si vosté només visualitza una versió, el programa simplement segueix la seva enumeració, però en versions en paral.lel el programa segueix l'enumeració de la primera columna sense tenir en compte les diferències en altres versions.

Per tant és útil que sàpiga que la SSP (junt amb Op i Ref), EKU i JUB utilizen l'anomenada "enumeració original" (que segueix els originals Hebreus i Grecs). Això vol dir que no hi hauria problemes en un Display en Paral.lel d'aquestes versions (excepte els Deuterocanònics).
La KJV, ASV, WEB i CHR utilitzen l'anomenada "enumeració anglesa" que es troba en la majoria de les Bíblies angleses (en alguns passatges la CHR varia una mica). La diferència més obvia entre aquesta numeració i la original es troba als Salms: l'enumeració anglesa no té en compte la inscripció a l'inici de molts Salms com a verset 1, per tant existeix una diferència d'1 o 2 versets (ex. Salm 18). Al llibre de Joel, capítol 3, segons l'enumeració original, és considerat final del capítol 2 en l'enumeració anglesa. Per altra banda, a Malaquies, el final del capítol 3, segons l'enumeració original, es transforma en capítol 4 per l'enumeració anglesa. A més d'aquestes, existeixen altres diferències menors en alguns llibres de l'Antic Testament.
La SEG segueix l'enumeració original, encara que en alguns llocs s'utilitza l'enumeració anglesa.
La VUL utilitza la seva pròpia enumeració; es diferencia de la original i de l'anglesa. Els Salms 10–146 són numerats com Salms 9–145 a la Vulgata. També existeixen diferències considerables en altres llibres. Així, les addicions Deuterocanòniques a Ester i Daniel s'inclouen en les versions originals d'aquests llibres (no són llibres separats, com en la KJV). La Carta de Jeremies tampoc no és un llibre separat, sinó el capítol 6 del llibre de Baruc.
La RUS utilitza una altra enumeració. Als Salms segueix la Vulgata, per bé que en altres llibres segueix principalment l'enumeració anglesa.
Etc.

Esperem que en la propera versió de BIBLIJA.net el programa corregirà automàticament aquestes discrepàncies, és a dir, que en el Display en Paral.lel apareixeran els texts equivalents, encara que l'enumeració sigui diferent.

Tornar a '3. Adaptar el Display' Anar a '5. Recerca Avançada'

[ 1. Buscar Referència ] [ 2. Buscar Paraula ] [ 3. Adaptar el Display ] [ 4. Display en Paral.lel ] [ 5. Recerca Avan�ada ] [ 6. Possibilitats Tècniques ]

[ Buscar B�blia ] [ A l'�ndex d'ajuda ]