Tornar a BIBLIJA.net Tornar a BIBLIJA.net A l'�ndex d'ajuda


1. Buscar Referència

A. Escribint la Referència del Passatge Bíblic

Seleccioni “Buscar Referència” (l'etiqueta es troba a la cantonada superior esquerra del menú de selecció) i podrà anar directament a un passatge bíblic.

B. Utilitzant la llista de Llibres que apareix a l'esquerra

La llista que apareix a la seva esquerra facilita l'accés al contingut de cada llibre. D'aquesta manera podrà trobar fàcilment el passatge que desitja.

Notes:
- La llista de continguts només es troba disponible en algunes versions (ex. SSP). En aquelles Bíblies que no disposen d'una classificació per continguts, el programa facilita una llista de capítols i versets. Fent click sobre ells podrà accedir directament al contingut del passatge. 
- Si pulsa “Menú Compacte” (veure 3.A. Menú Compacte), la llista de llibres no apareix a fi d'optimitzar l'ús de l'espai.

C. Notes d'Estudi i Referències Creuades

  Anar a '2. Buscar Paraula'

[ 1. Buscar Referència ] [ 2. Buscar Paraula ] [ 3. Adaptar el Display ] [ 4. Display en Paral.lel ] [ 5. Recerca Avan�ada ] [ 6. Possibilitats Tècniques ]

[ Buscar B�blia ] [ A l'�ndex d'ajuda ]