Tornar a BIBLIJA.net Tornar a BIBLIJA.net A l'�ndex d'ajuda


6. Possibilitats Tècniques

A. Utilitzar l'Interface en Altres Idiomes

El programa BIBLIJA.net està desenvolupat de manera que permet que l'interface (és a dir, instruccions, etiquetes de recerca, noms de funcions, etc...)  pugui aparèixer en altres idiomes. Al accedira una plana Web, el programa detecta el llenguatge establert per defecte al seu navegador. 

Si desitja canviar el llenguatge de l'interface, faci click sobre la bandera en el menú de selecció (ex. Slovenski vmesnik o Interface en Català).

Amb cada llenguatge, el programa ofereix una selecció diferent de versions de la Bíblia (consultar 4.A. Display en Paral.lel per Buscar Referència). També canvia l'ordre de les versions, de manera que les més consultades es mostrin primer. La primera versió és la versió per defecte. L'elecció del llenguatge de l'interface determina, per tant, el llenguatge de tots els menús i ajudes.

B. Accedir a un Passatge mitjançant un Hipervincle

El programa BIBLIJA.net permet tenir accés a un passatge mitjançant un hipervincle des de qualsevol part, per exemple, des del seu propi document HTML o des de la seva llista de "Favorits".

B. 1. Determinar e Inserir un Hipervincle

B. 2. Substitució Automàtica de Referències per Hipervincles a la seva Plana Web

Si la seva plana Web conté moltes referències bíbliques (ex. Mt 5,44 i Jn 3,15 i Mr 3,21 etc.), pot transformar-les en hipervincles. Aquests hipervincles apuntaran a una plana Web on es mostrarà el text bíblic -el text de la seva plana Web continuarà intacte-, ja que el programa només convertirà cada referència bíblica en hipervincles on el lector podrà fer click i rebre el passatge de l'Escriptura. Per fer-ho:

Tornar a '5. Recerca Avançada'  

[ 1. Buscar Referència ] [ 2. Buscar Paraula ] [ 3. Adaptar el Display ] [ 4. Display en Paral.lel ] [ 5. Recerca Avan�ada ] [ 6. Possibilitats Tècniques ]

[ Buscar B�blia ] [ A l'�ndex d'ajuda ]