Tornar a BIBLIJA.net Tornar a BIBLIJA.net A l'�ndex d'ajuda


2. Buscar Paraula

El programa BIBLIJA.net li permet trobar tots aquells versets que contenen una paraula concreta.

Per realitzar recerques més complexes, comsulti 5. Recerca Avançada.

Tornar a '1. Buscar Referència' Anar a '3. Adaptar el Display'

[ 1. Buscar Referència ] [ 2. Buscar Paraula ] [ 3. Adaptar el Display ] [ 4. Display en Paral.lel ] [ 5. Recerca Avan�ada ] [ 6. Possibilitats Tècniques ]

[ Buscar B�blia ] [ A l'�ndex d'ajuda ]