Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Ezequiel 32:17-32

Ezequiel :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

El sepulcre, destí dels pobles poderosos
17 L'any dotze, el dia quinze del mes, el Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
18 --Fill d'home, lamenta't ara per la sort de la gent d'Egipte i, en la teva complanta, fes-los baixar al país de sota terra amb les altres ciutats de les nacions poderoses: que acompanyin els qui davallen a la fossa.
19 »¿Ets potser més agraciat que els altres? Baixa i jeu amb els incircumcisos! 20 Tots cauen entre les víctimes de l'espasa! Egipte també està a mercè de l'espasa: endueu-vos-el amb tota la seva gent. 21 D'enmig del país dels morts, els millors guerrers amb els seus aliats li parlaran. Els incircumcisos, víctimes de l'espasa, han baixat tots en aquell país i ara hi jeuen plegats.
22 »Allí hi ha el rei d'Assíria i tota la seva cort. L'envolten els sepulcres dels seus soldats. Tots han caigut víctimes de l'espasa. 23 Tenen les tombes a l'indret més profund de la fossa; aquí hi ha la seva cort i, al seu voltant, els sepulcres dels soldats. Tots han caigut víctimes de l'espasa, ells que havien escampat el terror per la terra dels vivents.
24 »Allí hi ha el rei d'Elam i tota la seva gent. L'envolten els sepulcres dels seus soldats. Tots han caigut víctimes de l'espasa. Aquests incircumcisos que havien escampat el terror per la terra dels vivents han baixat al país de sota terra i ara porten el seu deshonor amb els altres que són a la fossa. 25 El rei d'Elam està ajagut entre les víctimes, enmig de tota la seva gent; al seu voltant hi ha els sepulcres dels seus soldats. Tots són uns incircumcisos i han caigut víctimes de l'espasa. Havien escampat el terror per la terra dels vivents, però ara porten la seva deshonra amb els altres que són a la fossa, entre les víctimes de la guerra.
26 »Allí hi ha els reis de Mèixec i Tubal i tota la seva gent. Els envolten els sepulcres dels seus soldats. Tots són uns incircumcisos, víctimes de l'espasa, ells que havien escampat el terror per la terra dels vivents. 27 No jeuen amb els herois, caiguts en temps antics, aquells que, a la terra dels vivents, inspiraven terror. Aquells herois baixaren al país dels morts amb el seu armament, i els van posar l'espasa sota el cap, tot i que les seves culpes continuen pesant damunt d'ells. 28 Però tu, faraó, jauràs destrossat entre els incircumcisos, entre les víctimes de l'espasa.
29 »Allí hi ha Edom amb els seus reis i tots els seus dignataris. Malgrat el seu heroisme, han acabat entre les víctimes de l'espasa i jeuen amb els incircumcisos que han baixat a la fossa.
30 »Allí hi ha tots els prínceps del nord i tots els sidonis, que han baixat amb les víctimes de la guerra. Malgrat el terror que inspiraven, aquests incircumcisos ara s'avergonyeixen del seu heroisme i jeuen entre les víctimes de l'espasa; porten la ignomínia dels qui davallen a la fossa.
31 »Quan el faraó els veurà, es consolarà de la sort de tota la seva gent: ell i tot el seu exèrcit hauran estat víctimes de l'espasa. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà. 32 Jo permetia que escampés el seu terror per la terra dels vivents, però ell i tota la seva gent jauran amb els incircumcisos, que han caigut víctimes de l'espasa. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020