Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Ezequiel 36

Ezequiel :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Promesa a les muntanyes d'Israel
36
»I ara tu, fill d'home, profetitza a les muntanyes d'Israel. Digues: "Muntanyes d'Israel, escolteu la paraula del Senyor. Això us anuncia el Senyor, Déu sobirà: L'enemic ha dit de vosaltres: ‘Molt bé! Les muntanyes eternes ara són possessió nostra.’ Per tant, profetitza i digues-los de part meva això que jo, el Senyor, Déu sobirà, els faig saber: Us han devastat i cobejat per tots cantons fins a convertir-vos en possessió dels qui quedaven de les nacions veïnes; la gent malparlava de vosaltres i us difamava. Per això, muntanyes d'Israel, escolteu la paraula del Senyor, Déu sobirà! Això anuncia el Senyor, Déu sobirà, a les muntanyes, als tossals, als barrancs, a les valls, a les ruïnes desolades i a les ciutats abandonades que han estat el botí i la befa dels qui quedaven de les nacions del voltant: Jo, el Senyor, Déu sobirà, us faig saber que parlo encès de zel contra els qui queden de les altres nacions i contra tot Edom, perquè s'han apropiat el meu país. Tenen el cor ple d'alegria i de menyspreu, mentre saquegen el país abandonat. Profetitza, doncs, a la terra d'Israel i digues a les muntanyes, als tossals, als barrancs i a les valls el que jo, el Senyor, Déu sobirà, els anuncio: Aquí em teniu. Parlo ple de zel i d'indignació per la ignomínia que us fan passar les nacions. Doncs bé, això us anuncia el Senyor, Déu sobirà: Juro solemnement que les nacions que us envolten passaran també per la ignomínia.
»Però vosaltres, muntanyes d'Israel, us cobrireu de brancatge i donareu fruits per al meu poble d'Israel, que aviat tornarà. Jo vindré a vosaltres i me n'ocuparé: sereu conreades i sembrades. 10 Faré que creixi molt la vostra població, la de tot el poble d'Israel. Les ciutats tornaran a ser habitades, i les ruïnes, reconstruïdes. 11 Faré que augmenti la gent i el bestiar: seran molts i fecunds. Us repoblaré com en els temps passats i us faré més felices que en els primers temps. Llavors sabreu que jo sóc el Senyor. 12 Encaminaré cap a vosaltres, muntanyes meves, la gent del meu poble d'Israel, i en prendran possessió. Tu, país d'Israel, seràs la seva heretat i no tornaràs més a deixar-los sense fills. 13 Això t'anuncia el Senyor, Déu sobirà: Diuen que ets un país que devora els homes, que has privat de fills el teu poble. 14 Doncs bé, ja no tornaràs a devorar els homes ni deixaràs més el teu poble sense fills. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà. 15 No permetré més que hagis de sentir els ultratges dels estrangers i que hagis de passar pels escarnis d'altres nacions. No privaràs més de fills el teu poble. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà."
El poble, renovat pel Senyor
16 El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
17 --Fill d'home, escolta. Quan el poble d'Israel habitava la seva terra, la va profanar amb el seu comportament. Tot el que feien era per a mi com la immundícia de la menstruació. 18 Llavors vaig abocar damunt d'ells la meva indignació per la sang que havien escampat en aquell país i pels ídols repugnants amb què l'havien profanat. 19 Els vaig dispersar entre els altres pobles, els vaig esventar entre les nacions. Aquest és el càstig que vaig fer caure damunt d'ells pel seu comportament i per tot el que feien. 20 A les nacions on anaven van profanar el meu sant nom i van fer que diguessin d'ells: "Aquest és el poble del Senyor, però s'ha vist obligat a abandonar el seu país." 21 Llavors em va doldre de veure que el casal d'Israel profanava el meu sant nom entre les nacions on anaven.
22 »Per tant, digues al poble d'Israel això que els anuncio jo, el Senyor, Déu sobirà: "No ho faig perquè ho hàgiu merescut, poble d'Israel, sinó pel meu sant nom, que vosaltres heu profanat entre les nacions on anàveu. 23 Jo santificaré el meu gran nom, que ha quedat profanat entre els altres pobles per la vostra presència enmig d'ells. Quan jo faci resplendir en vosaltres la meva santedat als ulls de les nacions, sabran que jo sóc el Senyor. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà. 24 Us prendré d'entre els altres pobles, us aplegaré de tots els països i us faré tornar a la vostra terra. 25 Abocaré sobre vosaltres aigua pura i quedareu purificats de totes les vostres immundícies i de tots els vostres ídols repugnants. 26 Us donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de carn. 27 Posaré el meu esperit dins vostre i faré que seguiu els meus preceptes, que compliu i observeu les meves decisions. 28 Llavors habitareu en el país que vaig donar als vostres pares. Vosaltres sereu el meu poble i jo seré el vostre Déu. 29 Us alliberaré de totes les vostres immundícies; faré granar el blat i abundarà, i no us deixaré passar més fam. 30 Multiplicaré els fruits dels arbres i les collites dels camps; mai més no haureu de suportar davant les nacions la vergonya de passar fam. 31 Llavors us recordareu del vostre mal comportament, de les vostres obres que no eren bones, i sentireu fàstic de vosaltres mateixos per les vostres culpes i les vostres abominacions. 32 Però tot això no ho faré pas perquè ho hàgiu merescut. Sapigueu-ho bé! Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà. Avergonyiu-vos, poble d'Israel, avergonyiu-vos del vostre comportament.
33 »Això us anuncia el Senyor, Déu sobirà: El dia que jo us purificaré de totes les vostres culpes, que repoblaré les vostres ciutats, i seran reconstruïdes les vostres ruïnes, 34 la terra abandonada tornarà a ser conreada: no serà més un ermot a la vista de tots els qui passaven. 35 Aleshores diran: ‘Mireu, aquesta terra abandonada s'ha convertit en un jardí com el jardí de l'Edèn, i les ciutats enrunades, desolades i derruïdes, ara estan fortificades i habitades.’ 36 Les nacions que hauran quedat al voltant vostre sabran que jo, el Senyor, reedifico les ciutats que estan en ruïnes i replanto els camps abandonats. Jo, el Senyor, ho he dit i ho compliré.
37 »Això anuncia el Senyor, Déu sobirà: Permetré novament al poble d'Israel que em cerqui, i jo actuaré a favor d'ells; multiplicaré els seus homes com un ramat d'ovelles, 38 com un ramat d'ovelles consagrades, com ovelles reunides a Jerusalem els dies de gran festa. Així les ciutats enrunades s'ompliran de ramats d'homes. Llavors sabran que jo sóc el Senyor."

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020