Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Ezra 6,1-15

Ezra :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odgovor kralja Dareja
6
Takrat je kralj Darej izdal povelje, naj iščejo v knjižnici v Babilonu, kjer hranijo zaklade. V trdnjavi Ekbátana, ki je v medijski pokrajini, so našli zvitek. Tako je bilo napisano na njegovi notranji strani: »V spomin! – V prvem letu kralja Kira je kralj Kir izdal povelje glede Božje hiše v Jeruzalemu: Hiša naj se pozida kot kraj, kjer se bodo darovale daritve, in tudi njeni temelji naj se utrdijo. Njena višina naj bo šestdeset komolcev in njena širina šestdeset komolcev. Tri vrste naj bodo iz obdelanih kamnov in ena vrsta iz lesa,
Db. iz novega lesa.
stroške pa naj poravnajo iz kraljeve hiše. Tudi zlate in srebrne predmete Božje hiše, ki jih je bil Nebukadnezar vzel iz templja v Jeruzalemu in jih odnesel v Babilon, naj vrnejo, da pridejo v jeruzalemski tempelj. Odložijo naj jih na njihovo mesto v Božji hiši.«
»Zdaj bodite torej, Tatenáj, upravitelj onkraj reke, Šetár Boznáj in vajini tovariši, nadzorniki onkraj reke, daleč stran od tam. Pustite, naj se pozida ta Božja hiša. Upravitelj Judeje in Judovi starešine naj pozidajo Božjo hišo na njenem mestu. In jaz sam sem izdal povelje, kako ravnati s tistimi Judovimi starešinami, ki zidajo to Božjo hišo: Tem možem naj stroške natančno in brez odlašanja poravnajo iz kraljevih dohodkov, to je od davkov onkraj reke. Kar je potrebno, namreč junci, ovni in jagnjeta za žgalne daritve Bogu v nebesih, potem pšenica, sol, vino in olje, pa naj dan na dan skrbno izdajajo, kakor porečejo duhovniki. 10 Darujejo naj jih kot prijetno vonjavo Bogu v nebesih in molijo naj za življenje kralja in njegovih sinov. 11 Izdajam pa tudi povelje: Kdor koli prekrši ta odlok, naj iz njegove hiše izderejo bruno, njega samega obesijo in pritrdijo nanj, njegovo hišo pa spremenijo v razvaline.
Gr. njegova hiša pa bo pripadla meni; aram. nejasno.
12 Bog, ki je tam nastanil svoje ime, naj pokonča vsakega kralja ali ljudstvo, ki bi iztegnilo svojo roko, da bi spremenili, uničili Božjo hišo, ki je v Jeruzalemu. Jaz, Darej, sem izdal povelje, in natančno naj se izpolni.«
13 Tatenáj, upravitelj onkraj reke, Šetár Boznáj in njuni tovariši so tedaj do potankosti storili, kakor jim je ukazal kralj Darej. 14 Tako so Judovi starešine uspešno zidali dalje po napovedih prerokov Ageja in Idójevega sina Zaharija. In dokončali so zidavo po zapovedi Izraelovega Boga in po povelju perzijskih kraljev Kira, Dareja in Artakserksa. 15 Dokončali so hišo do tretjega dne meseca adárja, v šestem letu kraljevanja kralja Dareja.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 51.206.010, danes: 9.365
Čas izvajanja programa: 0.04s