Societat Bblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levtic
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Ams
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Men compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Gàlates 4:1-7

Gàlates :Introducci 1 2 3 4 5 6

La llibertat dels fills de Du
4
1Us ho dir d'una altra manera: mentre l'hereu d'una casa s menor d'edat, no es diferencia gens d'un esclau, per b que s amo de tot. 2Està sotmès a tutors i administradors fins al temps fixat pel seu pare. 3Aix tamb nosaltres: mentre rem menors d'edat respecte a la fe, rem esclaus dels poders que dominen aquest mn.
4Però quan va arribar la plenitud del temps, Du envià el seu Fill, nascut d'una dona, nascut sota la Llei, 5perquè rescats els qui vivem sota la Llei i rebssim la condici de fills. 6I la prova que som fills s que Du ha enviat als nostres cors l'Esperit del seu Fill, que crida: Abba, Pare! 7Per tant, ja no sou esclaus, sin fills, i si sou fills, tamb sou hereus, per obra de Du.

Copyright © 1993 Associaci Bblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bbliques Unides

Darrera actualitzaci del programa: 7/4/2020