Societat Bblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levtic
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Ams
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Men compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Gènesi 16

Gènesi :Introducci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Naixement d'Ismael
16
1Sarai, la muller d'Abram, no li havia donat cap fill. Però tenia una esclava egpcia que es deia Agar. 2Sarai digu a Abram:
--Mira, el Senyor m'ha privat de tenir descendència. Pren, doncs, la meva esclava, i potser gràcies a ella podr tenir algun fill.
Abram va acceptar la proposta. 3Quan ja feia deu anys que Abram residia al pas de Canaan, Sarai li va donar per muller Agar, la seva esclava egpcia. 4Abram va dormir amb ella, i Agar va quedar embarassada. Però quan ella s'adonà que esperava un fill, ja no va respectar ms la seva mestressa. 5Sarai va protestar al seu marit:
--Tu ets el responsable d'aquest menyspreu. Jo mateixa vaig posar la meva esclava als teus braos, i, quan ella ha vist que esperava un fill, ja no em respecta. Que el Senyor sigui jutge entre tu i jo!
6Abram li va respondre:
--L'esclava s ben teva. Fes-li el que et sembli b.
Llavors Sarai la va tractar tan malament que ella hagu de fugir. 7L'àngel del Senyor la va trobar al desert, vora un pou d'aigua que hi ha al cam de Xur, 8i li preguntà:
--Agar, esclava de Sarai, d'on vns i on vas?
Ella respongu:
--Fujo de la meva mestressa Sarai.
9L'àngel del Senyor li va manar:
--Torna cap a la teva mestressa i obeeix-la.
10I l'àngel del Senyor va afegir:
--Et donar una descendència tan nombrosa que ning no serà capa de comptar-la.
11Li digu encara:
--Tindràs un fill i li posaràs el nom d'Ismael, perquè el Senyor ha escoltat les teves penes. 12Serà com un ase salvatge: lluitarà contra tothom i tothom lluitarà contra ell; i viurà allunyat de tots els seus germans.
13Agar va invocar el Senyor, que li havia parlat, amb el nom de el Du que em veu, perquè es deia: ¿No he vist el qui em veu? 14Per això aquell pou s'anomena Lahai-Ro (que vol dir pou del Vivent que em veu). Es troba entre Cadeix i Bèred.
15Agar va donar un fill a Abram, i Abram li va posar el nom d'Ismael. 16Abram tenia vuitanta-sis anys quan Agar li va infantar Ismael.

Copyright © 1993 Associaci Bblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bbliques Unides

Darrera actualitzaci del programa: 7/4/2020