Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Job 12,2-13,3

Job :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tot el que dieu, ja ho sé
Sou ben bé uns pous de ciència!
Amb vosaltres morirà la saviesa!
Però jo també tinc seny, com vosaltres;
no em considero pas més ximple!
¿Qui no coneix arguments com els vostres?
Sóc la riota dels amics
quan clamo al Déu que abans sempre em responia:
un home just i honrat és la riota!
«Trepitgeu el desventurat!»,
crida la gent que viu tranquil·la
però fa caure els qui trontollen.
Cert, són segures les coves dels lladres,
estan tranquils els qui provoquen Déu
i els qui volen utilitzar-lo.
Pregunta, doncs, a les bèsties i t'instruiran,
o bé als ocells, i seràs instruït.
Parla amb la terra i aprendràs,
t'ho explicaran els peixos de la mar.
¿Qui no sap, d'entre tots ells,
que «és la mà del Senyor qui ho ha fet»?
10 Ell té a la mà tots els vivents
i l'alè de tots els homes.
11 Diu el proverbi: «L'oïda distingeix paraules,
com el paladar un bon plat.
12 Les persones grans tenen seny,
en els vells hi ha experiència.»
13 Però és en Déu que hi ha consell i intel·ligència,
la saviesa i el poder per a actuar.
14 Allò que ell ensorra, ja no es restaura;
a l'home que ell tanca, ningú no l'obre.
15 Reté les aigües i ve la secada,
les deixa lliures i capgiren la terra.
16 Són d'ell la força i l'encert;
té a la mà el seduït i el seductor.
17 Fa divagar els consellers
i embulla el parer dels jutges.
18 Treu l'autoritat als reis
i els faixa amb roba d'esclau.
19 Fa divagar els sacerdots
i abat els qui sempre manen.
20 Treu la paraula als grans oradors
i lleva el seny als ancians.
21 Deshonra la gent il·lustre
i deixa indefensos els valents.
22 Treu a la claror el cor de les tenebres,
fa sortir a la llum la fosca de la mort.
23 Engrandeix les nacions, i després les aniquila;
eixampla els pobles, i més tard els deporta.
24 Fa perdre el seny als dirigents,
els esgarria per un desert sense camins:
25 van a les palpentes, sense llum,
els fa tentinejar com embriacs.
13
Els meus ulls han vist tot això,
ho han sentit les meves orelles
i ho tinc ben entès.
Ho sé tan bé com vosaltres,
no em considero pas més ximple!
Però ara vull parlar amb el Totpoderós,
és amb Déu que desitjo discutir.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020