Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Joel 3

Joel :Introducció 1 2 3 4

El Senyor donarà el seu esperit
3
"Després d'això,
abocaré el meu esperit sobre tothom:
els vostres fills i les vostres filles
profetitzaran,
els vostres vells tindran somnis,
i els vostres joves, visions.
Aquells dies, abocaré el meu esperit
fins i tot sobre els servents
i les serventes.
Faré que apareguin prodigis
al cel i a la terra:
sang, foc i núvols de fum.
El sol s'enfosquirà
i la lluna es tornarà sang,
abans no arribi el dia del Senyor,
dia gran i terrible.
Llavors, tots els qui invoquin
el nom del Senyor se salvaran,
sobreviuran a la muntanya de Sió,
a Jerusalem,
tal com el Senyor ha promès.
Són la resta que el Senyor crida."

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020