Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Juda 1,1-25

Juda :1

Judovo pismo
Pozdrav
1
Juda, služabnik Jezusa Kristusa, Jakobov brat, ljubljenim v Bogu Očetu in ohranjenim za Jezusa Kristusa, poklicanim. Usmiljenje vam in mir in ljubezen v obilju.
Obsodba lažnih učiteljev
(2 Pt 2,1–17)
Ljubi, ko sem se resno pripravljal, da bi vam pisal o našem skupnem odrešenju, se mi je zdelo potrebno, da vam pišem tole in vas opomnim: bojujte se za vero, ki je bila svetim izročena enkrat za vselej. Prikradlo se je namreč nekaj ljudi, ki so bili že davno zapisani tej obsodbi. To so brezbožneži, ki sprevračajo v razuzdanost milost našega Boga in zanikujejo našega edinega Gospodarja in Gospoda Jezusa Kristusa.
Čeprav že vse veste, vas hočem spomniti, da je Gospod
Različica Jezus (ali Józue).
ljudstvo najprej rešil iz egiptovske dežele, potem pa pokončal tiste, ki niso verovali. Tudi angele, ki niso obvarovali svoje oblasti, ampak zapustili svoje bivališče, hrani večno vklenjene v temi za sodbo vélikega dne. Tudi Sódoma in Gomóra in okoliška mesta, ki so prav tako kakor oni nečistovala in se vdajala poželenju po drugem mesu, so postavljena za zgled takó, da trpijo kazen večnega ognja.
Tako tudi ti v svojem sanjarjenju skrunijo meso, zametujejo gospostvo
Tj. vsako avtoriteto.
in preklinjajo veličastva.
Ali angele.
Pa se vendar sam nadangel Mihael, ko se je pravdal s hudičem in prepiral za Mojzesovo truplo, hudiča ni upal tožiti s preklinjanjem,
Ali za preklinjanje.
ampak je rekel: »Gospod naj te kaznuje!« 10 Ti pa preklinjajo tisto, česar ne poznajo, in se pogubljajo v tem, kar kakor brezumne živali znajo po naravi. 11 Gorje jim! Krenili so na Kajnovo pot, zaradi zaslužka so se prepustili Bileámovi zablodi in so propadli v Korahovem uporu. 12 Ti so madeži vaših bratskih obedov, ko se brez strahu gostijo skupaj z vami, a pasejo sami sebe. Brezvodni oblaki so, ki jih mimo ženejo vetrovi, poznojesenska drevesa brez sadov so, dvakrat mrtva, izkoreninjena, 13 divji morski valovi so, ki naplavljajo peno lastne sramote, blodeče zvezde, zanje je prihranjena večna črna tema.
14 Tudi o njih je prerokoval Henoh, sedmi za Adamom, ko je rekel: »Glej, prišel je Gospod z nepreštevno množico svojih svetih, 15 da izvrši sodbo nad vsemi in da vsem ljudem glede vsega dokaže njihova brezbožna dejanja, ki so jih zagrešili, in vse trde besede,
Dodano.
ki so jih izrekli proti njemu brezbožni grešniki.« 16 To so godrnjači in nezadovoljneži. Lastno poželenje jih vodi, njihova usta govorijo bahavo in zaradi koristi občudujejo ljudi.
Ali se … prilizujejo ljudem.
Opomini in spodbude
17 Vi pa, ljubi, pomnite besede, ki so vam jih prej povedali apostoli našega Gospoda Jezusa Kristusa. 18 Govorili so vam: »V poslednjem času bodo nastopili
Dodano.
zasmehovalci, ki bodo živeli po svojih brezbožnih poželenjih.« 19 Prav ti so tisti, ki povzročajo razkole, duševni
Tj. posvetni, neduhovni.
ljudje, ki nimajo Duha. 20 Vi, ljubi, pa izgrajujte sebe na temelju svoje presvete vere, tako da molite v Svetem Duhu, 21 ohranite se v Božji ljubezni in čakajte na usmiljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki pelje v večno življenje. 22 Do omahljivcev bodite usmiljeni.
Različica Pograjajte omahljivce/dvomeče.
23 Rešite druge in jih potegnite iz ognja. Spet do drugih pa bodite usmiljeni, vendar s strahom
vendar s strahom: nekateri rkp. besede povezujejo s potegnite iz ognja.
– in sovražite celo obleko, ki jo je omadeževalo meso.
Blagoslov
24 Njemu pa, ki vas more varovati pred padcem ter vas brez madeža in v veselju postaviti pred svoje veličastvo, 25 edinemu Bogu, našemu odrešeniku, po našem Gospodu Jezusu Kristusu: slava in veličastje, moč in oblast pred vsemi veki in zdaj in na vse veke! Amen.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 129.197.639, danes: 62.972
Cas izvajanja programa: 0.01s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.