Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Malahija 1-3

Malahija :1 2 3

Malahija
Bog ljubi izvoljeno ljudstvo
1
Izrek.
Db. Breme.
Gospodova beseda Izraelu po Malahiju.
Ime pomeni ‘moj poslanec/glasnik’ ali ‘moj angel’.

»Ljubim vas,« govori Gospod, vi pa pravite: »S čim si nam izkazal ljubezen?« »Mar ni bil Ezav Jakobov brat,« govori Gospod, »in vendar sem ljubil Jakoba, Ezava pa sem sovražil. Njegove gore sem naredil za pustinjo, njegovo dediščino za šakale v puščavi.« Kajti Edóm pravi: »Porušeni smo, a bomo spet pozidali razvaline.« Tako govori Gospod nad vojskami: »Oni naj zidajo, jaz pa bom porušil in imenovali jih bodo ›krivično ozemlje‹ in ›ljudstvo, na katero se Gospod vedno srdi‹.« Na svoje oči boste videli in sami rekli: »Gospod je velik tudi onstran Izraelove meje.«
Bog obtožuje duhovnike
»Sin časti očeta in hlapec svojega gospodarja: če sem torej jaz oče, kje je moja čast, in če sem jaz gospodar, kje je moj strah? govori Gospod nad vojskami, vam, duhovniki, ki zaničujete moje ime. Vi pa pravite: ›S čim zaničujemo tvoje ime?‹ Na moj oltar prinašate omadeževan kruh in pravite: ›S čim te omadežujemo?‹ Ker pravite: ›Gospodova miza je malo pomembna.‹ Ko prinesete za daritev, kar je slepo, ni to nič hudega? In ko prinesete, kar je kruljavo in bolno, ni to nič hudega? Prinesi to svojemu deželnemu oblastniku! Misliš, da mu bo ugajalo in da se bo ozrl nate, govori Gospod nad vojskami. In tako zdaj prosíte Božje obličje, da se nas usmili: po vaših rokah se je to dogajalo, mar vam bo naklonjen, govori Gospod nad vojskami. 10 O da bi bil kdo med vami, ki bi zaprl vrata, da ne bi več zaman prižigali ognja na mojem oltarju! Nimam veselja z vami, govori Gospod nad vojskami, ne ugaja mi daritev
Ali jedilna daritev.
iz vaših rok. 11 Kajti od sončnega vzhoda do njegovega zahoda je veliko moje ime med narodi in na vseh krajih se bo mojemu imenu zažigalo kadilo in se bo darovala čista daritev,
Ali jedilna daritev.
kajti veliko je moje ime med narodi, govori Gospod nad vojskami. 12 Vi pa ga oskrunjate, ko pravite: ›Gospodova miza je omadeževana in njegov ničevi pridelek
Hebr. nejasno.
naj bo hrana zanjo!‹ 13 Pravite: ›Glej, kako mučno!‹ in ga zaničujete, govori Gospod nad vojskami. Prinašate ugrabljeno, kruljavo in bolno in táko prinašate za daritev!
Ali za jedilno daritev.
Mar bom to z veseljem sprejel iz vaših rok, govori Gospod. 14 Preklet zvijačnež, ki ima v svoji čredi samca in ga obljubi, potem pa daruje Gospodu kaj poškodovanega! Kajti jaz sem velik kralj, govori Gospod nad vojskami, in moje ime je strašno med narodi.
2
In zdaj, ta zapoved je za vas, duhovniki! Če ne boste poslušali in če si ne boste vzeli k srcu, da bi dajali čast mojemu imenu, govori Gospod nad vojskami, pošljem prekletstvo nad vas in prekolnem vaš blagoslov! Saj sem ga že preklel, ker si niste vzeli k srcu! Glejte, zadržal bom vaš zarod in vam stresel iztrebek v obraz, iztrebek vaših praznikov, in odneslo vas bo z njim!
Tedaj boste spoznali, da sem vam poslal to zapoved, da bi ta bila moja zaveza z Levijem, govori Gospod nad vojskami. Moja zaveza z njim je bila življenje in mir. Dal sem mu oboje in strah, da bi se me bal in se ponižal pred mojim imenom. Postava resnice je bila v njegovih ustih in krivice ni bilo najti na njegovih ustnicah. V miru in poštenju je hodil z menoj in številne je odvrnil od krivde. Kajti ustnice duhovnika naj ohranijo spoznanje in v njegovih ustih iščejo postavo, ker je poslanec Gospoda nad vojskami! Vi pa ste krenili s poti in v postavi mnoge spotaknili, pokvarili ste Levijevo zavezo, govori Gospod nad vojskami. Zato bom tudi jaz izročil vas, da boste prezirani in ponižani pred vsem ljudstvom, ker ne pazite na moje poti, ampak se v postavi ozirate na osebo!«
Zvestoba narodu in ženi
10 Mar nimamo vsi enega Očeta? Mar nas ni ustvaril en Bog? Zakaj torej varamo vsak svojega brata in oskrunjamo zavezo svojih očetov? 11 Juda je varal in gnusoba je bila storjena v Izraelu in v Jeruzalemu. Da, Juda je oskrunil svetišče, ki ga ljubi Gospod, in je poročil hčer tujega boga. 12 Gospod naj iz Jakobovih šotorov iztrebi moža, ki to dela, spodbuja ali zagovarja in prinaša daritev
Ali jedilno daritev.
Gospodu nad vojskami!
Gr. in izmed tistih, ki prinašajo dar Gospodu nad vojskami.
13 Še drugo stvar delate: Gospodov oltar pokrivate s solzami, z jokom in vzdihovanjem, ker se nič več
Ali da se nič več.
ne ozre na daritev
Ali jedilno daritev.
in je ne sprejema z veseljem iz vaših rok. 14 In pravite: »Čemu?« Ker je bil Gospod priča med teboj in ženo tvoje mladosti, proti kateri si nezvesto ravnal, čeprav je tvoja družica in žena tvoje zaveze.
Tj. zakonita žena.
15 Mar ju ni za eno ustvaril in je ostanek duha njegov?
Ali Mar (ju) ni (za) eno ustvaril, eno meso, ki ima duha; hebr. nejasno.
In kaj išče eno? Božje potomstvo.
Db. seme.
Zato se varujte po svojem duhu: nihče naj proti ženi svoje mladosti ne ravna nezvesto! 16 »Sovražim namreč ločitev, govori Gospod, Izraelov Bog, in njega, ki z nasiljem pokriva svojo obleko,
Ali ki si pokriva nasilje za obleko.
govori Gospod nad vojskami. Varujte se po svojem duhu in ne ravnajte nezvesto!«
17 S svojimi besedami utrujate Gospoda in pravite: »S čim ga utrujamo?« Ker pravite: »Vsakdo, ki dela húdo, je dober v Gospodovih očeh, takšnih je vesel!« ali: »Kje neki je Bog pravice?«
3 Gospodov poslanec
»Glejte, pošiljam svojega angela,
Ali svojega glasnika.
da pripravi pot pred menoj. In takoj bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, angel
Ali glasnik.
zaveze, ki po njem hrepenite, glejte, prihaja, govori Gospod nad vojskami. Toda kdo bo mogel prenesti dan njegovega prihoda, kdo bo obstal, ko se prikaže?
Kajti on je kakor topilčev ogenj, kakor lug pralcev. Sédel bo kakor topilec in čistilec srebra in očistil bo Levijeve sinove. Kakor srebro in zlato jih bo prečistil in darovali bodo Gospodu daritev
Ali jedilno daritev.
v pravičnosti. Tedaj bo Judova in jeruzalemska daritev
Ali jedilna daritev.
Gospodu ugajala, kakor v pradavnih dneh, kakor v nekdanjih letih.
Stopil vam bom za sodbo in urna priča bom proti čarovnikom in prešuštnikom, proti krivoprisežnikom in proti tistim, ki si jemljejo od dnine dninarja, vdove in sirote, ki odganjajo tujca in se me ne bojijo, govori Gospod nad vojskami.«
Desetine za Gospoda
»Da, jaz, Gospod, se ne spreminjam, vi pa niste nehali biti Jakobovi sinovi.
Tj. varljivci; ali pa zato vi, Jakobovi sinovi, niste uničeni.
Od dni svojih očetov odstopate od mojih zakonov in se jih ne držite. Vrnite se k meni in jaz se vrnem k vam, govori Gospod nad vojskami. Vi pa pravite: ›V čem naj se vrnemo?‹
Ali sme človek Boga goljufati? Vi pa me goljufate in pravite: ›V čem te goljufamo?‹ Pri desetini in darovih. S prekletstvom ste prekleti, ker me goljufate, ves narod! 10 Prinesite vso desetino v zakladnico, da bo zaloga v moji hiši, in preizkusite me s tem, govori Gospod nad vojskami, če vam tedaj ne odprem zapornic neba in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja! 11 Zadržal vam bom požiralca, da vam ne pokonča sadu zemlje, in tudi trta na polju ne bo jalova, govori Gospod nad vojskami. 12 In vsi narodi vas bodo blagrovali, ker boste dežela ugodja, govori Gospod nad vojskami.«
Zmagoslavje pravičnih
13 »Vaše besede proti meni so predrzne, govori Gospod. Vi pa pravite: ›Kaj smo vendar govorili proti tebi?‹ 14 Rekli ste: ›Prazno je služiti Bogu! Kakšen je dobiček od tega, da izpolnjujemo njegove zapovedi in hodimo v spokorni obleki pred Gospodom nad vojskami? 15 Zdaj blagrujemo predrzneže, tudi uspevajo tisti, ki delajo krivično: preizkušajo Boga – in ostajajo nekaznovani!‹«
16 Tedaj so govorili tisti, ki se bojijo Gospoda, vsak s svojim bližnjim, Gospod pa je prisluhnil in slišal. Pred njim je bila napisana spominska knjiga za tiste, ki se bojijo Gospoda in spoštujejo njegovo ime. 17 »Ti bodo ob dnevu, ki ga napravim, moja lastnina, govori Gospod nad vojskami. Imel bom z njimi usmiljenje, kakor je kdo usmiljen do svojega sina, ki mu služi. 18 Spreobrnili se boste in videli razliko med pravičnim in krivičnim, med njim, ki služi Bogu, in njim, ki mu ne služi.
3,19–24 je po drugačnem štetju 4,1–6.19 
Kajti glej, pride dan, razžarjen kakor peč, in vsi predrzneži in vsi, ki delajo krivično, bodo strnje: dan, ki pride, jih bo sežgal, govori Gospod nad vojskami, ker ne bo pustil od njih ne koreninice ne vejice! 20 Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v njegovih perutih. Izšli boste in boste poskakovali kakor telički iz staje. 21 Poteptali boste krivičnike, da bodo pepel pod stopali vaših nog na dan, ki ga naredim, govori Gospod nad vojskami.«
Mojzes in Elija
22 »Spominjajte se postave mojega služabnika Mojzesa, ki sem mu na Horebu zapovedal zakone in odloke za ves Izrael.
23 Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride Gospodov dan, veliki in strašni. 24 Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 99.511.964, danes: 41.314
Čas izvajanja programa: 0.03s

NOVO! Nova Zaveza s prostorom

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.