Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Marko 1

Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evangelij po Marku
Priprava na Jezusovo javno delovanje
Oznanjevanje Janeza Krstnika
(Mt 3,1–12; Lk 3,1–9.15–17; Jn 1,19–28)
1
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
Božjega Sina: manjka v nekaterih rkp.
kakor je zapisano pri preroku Izaiju:
Različica pri prerokih.
Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
Tako se je pojavil Janez Krstnik
Različica Tako je Janez krščeval.
v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi,
Ali z vodo.
on pa vas bo krstil
Tj. potopil, zalil.
v Svetem Duhu.«
Ali s Svetim Duhom.
Jezusov krst
(Mt 3,13–17; Lk 3,21–22)
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. 10 Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. 11 In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin,
Ali moj Sin, Ljubljeni.
nad teboj imam veselje.«
Hudič skuša Jezusa
(Mt 4,1–11; Lk 4,1–13)
12 Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. 13 V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.
Jezusovo delovanje v Galileji
Začetek javnega delovanja
(Mt 4,12–17; Lk 4,14–15)
14 Ko pa je bil Janez izročen,
Ali izdan.
je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij 15 in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«
Jezus pokliče štiri ribiče
(Mt 4,18–22; Lk 5,1–11)
16 Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. 17 Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!« 18 Takoj sta pustila mreže in šla za njim. 19 Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala
Ali pripravljala.
mreže. 20 Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.
Mož z nečistim duhom
(Lk 4,31–37)
21 Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil. 22 Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. 23 V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: 24 »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, Božji.«
Db. Sveti (od) Boga.
25 Jezus pa mu je zapovedal:
Ali ga je pograjal.
»Umolkni in pojdi iz njega!« 26 Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. 27 Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo!
Različica ker je z oblastjo in ali ker z oblastjo …
Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« 28 In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje.
Jezus jih veliko ozdravi
(Mt 8,14–17; Lk 4,38–41)
29 Ko so prišli
Različica Ko je prišel …
iz shodnice, so se z Jakobom in Janezom takoj napotili v Simonovo in Andrejevo hišo. 30 Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. 31 Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. 32 Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. 33 Vse mesto se je zbralo pred vrati. 34 In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali.
Jezus potuje in uči
(Lk 4,42–44)
35 Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. 36 Simon in njegovi tovariši so mu sledili. 37 Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« 38 Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.« 39 In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal demone.
Jezus očisti gobavca
(Mt 8,1–4; Lk 5,12–16)
40 K njemu je prišel gobavec
Beseda označuje več vrst kožnih bolezni.
in ga na kolenih
na kolenih: manjka v nekaterih rkp.
prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.« 41 Zasmilil se mu je,
Različica Razjezil se je.
iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« 42 Gobe
Beseda označuje več vrst kožnih bolezni.
so takoj izginile in bil je očiščen. 43 Jezus
Dodano.
ga je brž jezno poslal ven 44 in mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« 45 Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus
Db. on.
ni več mogel v mesto odkrito, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 137.078.666, danes: 58.940
Cas izvajanja programa: 0.04s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.