Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Marko 16,9-15)

Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jezus se prikaže Mariji Magdaleni
(Mt 28,9–10; Jn 20,11–18)
Ko je prvi dan tedna navsezgodaj vstal, se je najprej prikazal Mariji Magdaleni, iz katere je izgnal sedem demonov. 10 Šla je in to sporočila tistim, ki so bili prej z njim in so žalovali ter jokali. 11 Ko so slišali, da živi in da ga je ona videla, niso verjeli.
Jezus se prikaže dvema učencema
(Lk 24,13–35)
12 Nato se je v drugi obliki prikazal dvema izmed njih med potjo, ko sta šla na deželo. 13 Tudi ta dva sta odšla in to sporočila drugim, pa tudi njima niso verjeli.
Jezus pošlje učence
(Mt 28,16–20; Lk 24,36–49; Jn 20,19–23; Apd 1,6–8)
14 Še pozneje se je prikazal enajsterim, ko so bili pri mizi. Grajal je njihovo nevero in trdosrčnost, ker niso verjeli tistim, ki so ga videli obujenega.
Nekateri redki rkp. dodajajo (delno ali v celoti): Ti so se zagovarjali: »Ta vek/svet nepostavnosti in nevere je pod oblastjo satana, ki ne dovoli, da bi nečisti duhovi dojeli Božjo resnico in oblast; zato (naposled) že razodeni svojo pravičnost.« Tako so rekli Kristusu, Kristus pa jim je odgovoril: »Določilo let satanove oblasti se je izteklo, toda bližajo se druge grozote. Jaz pa sem bil izročen smrti za tiste, ki so grešili, da bi se spreobrnili k resnici in bi ne grešili več, da bi bili deležni slave pravičnosti, duhovne in neminljive slave, ki je v nebesih.«
15 Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 78.555.170, danes: 15.772
Čas izvajanja programa: 0.02s

Podpri nas, niè te ne stane

Bi se rad bolj poglobil? Pomagaj si s študijskim Svetim pismom in drugo študijsko literaturo.

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.

Si že prebral velikonoèno izdajo Svetopisemskega glasnika? Prenesi in poglej.