Societat Bblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levtic
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Ams
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Men compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Nehemies 8

Nehemies :Introducci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8
1es van congregar, com un sol home, a Jerusalem, a la plaa que hi ha davant la porta de les Aiges, i van demanar a Esdres, el mestre de la Llei, que ports el llibre de la Llei de Moisès, que el Senyor havia donat a Israel. 2El sacerdot Esdres va portar el llibre de la Llei davant el poble reunit. Hi havia homes, dones i infants amb s de ra. Era el dia primer del mes setè. 3I all, a la plaa de davant la porta de les Aiges, des de l'alba fins al migdia, Esdres va anar llegint el llibre de la Llei davant de tothom: homes, dones i infants amb s de ra. Tot el poble escoltava atentament la lectura.
4Esdres, el mestre de la Llei, estava dret damunt una tribuna de fusta, preparada expressament per a l'ocasi. Tenia drets al seu costat, a la dreta Matitià, Xema, Anaià, Urià, Hilquià i Maasseià, i a l'esquerra Pedaià, Mixael, Malquià, Haixum, Haixbadana, Zecarià i Meixullam. 5Esdres, que estava situat per damunt del poble, va obrir el llibre davant de tothom, i llavors tot el poble es posà dret. 6Esdres va beneir el Senyor, Du gran, i tota l'assemblea va alar les mans i respongu: Amn! Amn! Desprs s'agenollaren i es prosternaren fins a tocar a terra amb el front per adorar el Senyor. 7Mentre el poble s'estava dret al seu lloc, alguns levites li explicaven la Llei. Eren: Jeixua, Binnui, Xerebià, Jamn, Acub, Xabetai, Odavià, Maasseià, Quelità, Azarià, Jozabad, Hanan i Pelaià. 8Llegien de manera clara el llibre de la Llei de Du i n'exposaven el sentit, perquè la lectura fos entenedora.
9En sentir les paraules de la Llei, tot el poble plorava. Per això Nehemies, que era el governador, Esdres, el sacerdot i mestre de a Llei, i els levites que explicaven el text a la gent, els van dir:
--La diada d'avui s santa, dedicada al Senyor, el vostre Du: no us lamenteu ni ploreu.
10Esdres va afegir:
--Aneu, mengeu b, beveu bones begudes i repartiu-ne als qui no tenen res preparat, perquè la diada d'avui s santa, dedicada al nostre Senyor. No us entristiu: la joia que ve del Senyor s la vostra fora.
11Tamb els levites miraven de calmar la gent. Deien:
--No ploreu ms, que avui s un dia sant. No estigueu tristos!
12Llavors tot el poble se n'anà a menjar i beure, i van compartir-ho tot. I van celebrar una gran festa, ja que havien entès el sentit de les paraules amb què havien estat instruïts.
Celebraci de la festa dels Tabernacles
13L'endemà, els caps de llinatge de tot el poble, juntament amb els sacerdots i els levites, es van reunir amb Esdres, el mestre de la Llei, per estudiar amb detall els ensenyaments de la Llei. 14En la Llei que el Senyor havia prescrit per mitjà de Moisès, van trobar-hi escrit que els israelites havien d'habitar en cabanes durant tots els dies de la festa del mes setè, 15i que havien de difondre la segent proclama per Jerusalem i les altres poblacions: Sortiu a la muntanya i porteu branques d'olivera, d'ullastre, de murtra, de palmera i d'altres arbres frondosos per a fer cabanes, tal com està escrit.
16Llavors el poble anà a cercar el brancatge i es van fer cabanes, uns al terrat de casa o al pati, altres als atris del temple de Du, o a la plaa de la porta de les Aiges, o a la plaa de la porta d'Efraïm. 17Aix tota la comunitat dels qui havien tornat de la captivitat es van construir cabanes i hi vivien. Era la primera vegada que els israelites tornaven a fer-ho des dels temps de Josuè, fill de Nun. L'alegria que tingueren va ser immensa. 18Cada dia, des del primer dia de la festa fins a l'ltim, Esdres llegia un fragment del llibre de la Llei de Du. La festa va durar set dies i acabà el dia vuitè, tal com està prescrit, amb un aplec sagrat de cloenda.

Copyright © 1993 Associaci Bblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bbliques Unides

Darrera actualitzaci del programa: 7/4/2020