Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Nombres 25

Nombres :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Darreres disposicions
Idolatria d'Israel a Peor
25
Quan Israel vivia a Xitim, els homes van llançar-se a cometre immoralitats amb dones de Moab. Elles invitaven el poble als sacrificis que oferien als seus déus, i els israelites prenien part en aquests àpats sagrats i adoraven els déus dels moabites. Els israelites es van sotmetre al déu Baal de Peor i el Senyor s'indignà contra Israel.
El Senyor va dir a Moisès:
--Pren tots els caps del poble i fes-los penjar davant el Senyor, de cara al sol. Així s'apartarà d'Israel la meva forta indignació.
Llavors Moisès va donar aquesta ordre als jutges d'Israel:
--Que cadascú de vosaltres mati aquells dels seus que s'hagin sotmès al déu Baal de Peor.
En aquell moment un israelita va portar una madianita enmig dels seus germans, a la vista de Moisès i de tota la comunitat dels israelites que ploraven a l'entrada de la tenda del trobament. En veure-ho, el sacerdot Pinhàs, fill d'Eleazar i nét d'Aaron, es va aixecar d'enmig de la comunitat, agafà una llança, entrà darrere aquell israelita fins a l'alcova i allí va traspassar el ventre de tots dos, l'israelita i la dona. Llavors va cessar l'epidèmia entre els israelites. El nombre de víctimes d'aquella mortaldat havia estat de vint-i-quatre mil.
10 Després el Senyor va parlar a Moisès. Li digué:
11 --El sacerdot Pinhàs, fill d'Eleazar i nét d'Aaron, amb el seu zel per mi ha fet que s'apaivagués la meva indignació contra els israelites; per això la meva gelosia no els ha exterminat. 12 Comunica-li, doncs, que jo faig amb ell una aliança de pau: 13 amb aquesta aliança li concedeixo perpètuament el sacerdoci, a ell i als seus descendents, perquè s'ha encès de zel per mi, pel seu Déu, i ha expiat la culpa dels israelites.
14 L'israelita mort amb la madianita es deia Zimrí i era fill de Salú, i membre principal d'un dels llinatges de la tribu de Simeó. 15 La dona madianita morta es deia Cozbí i era filla de Sur, cap de família d'un llinatge de Madian.
16 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
17 --Ataqueu els madianites i derroteu-los! 18 Ells us han atacat amb la seva perfídia, seduint-vos amb els ritus de Peor i valent-se de Cozbí, filla d'un cap de Madian i compatriota d'ells, morta el dia de l'epidèmia provocada per la culpa de Peor.
Segon cens del poble d'Israel
19 Després d'aquella mortaldat,

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020