Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Rimljanom 11

Rimljanom :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Izraelov ostanek
11
Vprašam torej: je mar Bog zavrgel svoje ljudstvo? Nikakor! Saj sem tudi jaz Izraelec, Abrahamov potomec, iz Benjaminovega rodu. Bog ni zavrgel svojega ljudstva, ki ga je vnaprej spoznal. Ali mar ne veste, kaj pravi Pismo na tistem mestu, kjer Elija kliče Boga proti Izraelu? Gospod, pobili so tvoje preroke, razkopali so tvoje oltarje; jaz sem edini ostal, in še meni strežejo po življenju. Toda kaj mu odgovori Božji glas? Prihranil sem si sedem tisoč mož, ki niso upognili kolen pred Báalom. Prav tako tudi v sedanjem času obstaja ostanek, odbran po milosti. Če pa je po milosti, ni več po delih, sicer milost ne bi bila več milost. Kaj naj rečemo? Izrael ni dobil tega, kar je iskal, ampak so to dobili izvoljenci. Vsi drugi pa so se zakrknili, kakor je pisano:
Bog jim je dal duha omrtvelosti:
oči, da ne bi videli,
ter ušesa, da ne bi slišali,
vse do današnjega dne.
David pa pravi:
Njihova miza naj postane zanka in past,
spotika in povračilo zanje.
10 Naj jim otemnijo oči, da ne bodo videli,
in njihov hrbet za zmeraj upogni!
Rešitev poganov
11 Sprašujem torej: so se mar spotaknili zato, da bi padli? Nikakor ne! Vendar je zaradi njihovega padca
Db. prestopka.
odrešenje prešlo k poganom, da bi vzbudilo njihovo ljubosumnost. 12 Če pa je njihov padec
Db. prestopek.
postal bogastvo za svet in njihovo pomanjšanje bogastvo za pogane, kaj bo šele prinesla njihova polnost!
Tj. polnoštevilno spreobrnjenje.
13 Vam, poganom, pa pravim: kolikor sem apostol za pogane, častno izpolnjujem svojo službo, 14 da vzbudim ljubosumnost svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih. 15 Kajti če je njihovo zavrženje sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Mar ne življenje iz mrtvih? 16 Če je sveto testo, darovano kot prvina, bo sveto vse testo; in če je korenina svéta, bodo svete tudi veje. 17 Če pa so bile nekatere veje odlomljene in si bil ti, divja oljka, vcepljen na njihovo mesto in si postal deležen mastnosti oljčne korenine, 18 se ne prevzemaj na račun vej. Če pa se prevzemaš, vedi, da ne nosiš ti korenine, ampak korenina nosi tebe. 19 Gotovo boš rekel: »Veje so bile odlomljene zato, da bi bil jaz vcepljen.« 20 Pravilno: toda odlomljene so bile zaradi nevere, ti pa stojiš zaradi vere. Zato se ne prepuščaj domišljavosti, ampak se boj! 21 Če namreč Bog ni prizanesel naravnim vejam,
Nekateri rkp. dodajajo nemara.
tudi tebi ne bo prizanesel. 22 Poglej torej Božjo dobroto in strogost: strogost do tistih, ki so padli, dobroto pa do tebe, če boš vztrajal v dobroti, sicer boš tudi ti odsekan. 23 Pa tudi oni bodo vcepljeni, če ne bodo vztrajali v svoji neveri, saj ima Bog moč, da jih ponovno vcepi. 24 Če si bil torej ti odsekan z divje oljke, ki si ji po naravi pripadal, in bil proti naravi vcepljen na žlahtno oljko, koliko bolj bodo ti, ki so iste narave, vcepljeni na lastno oljko!
Izraelovo spreobrnjenje
25 Nočem namreč, bratje, da ne bi vedeli te skrivnosti, da se ne bi imeli za razumne: del Izraela se je zakrknil, dokler ne pristopi k veri polnost
Tj. polnoštevilno spreobrnjenje.
poganov. 26 In tako bo rešen ves Izrael, kakor je pisano:
S Siona bo prišel Rešitelj,
odvrnil bo brezbožnost od Jakoba;
27 to bo moja zaveza z njimi,
ko bom odvzel njihove grehe.
28 Glede na evangelij so sovražniki, in sicer v vaš prid, glede na izvolitev pa so ljubljeni, zaradi očetov; 29 kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in svojega klica. 30 Kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni, zdaj pa ste zaradi njihove neposlušnosti dosegli usmiljenje, 31 tako so zdaj tudi ti zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni
Nekateri rkp. dodajajo zdaj.
prišli do usmiljenja. 32 Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje.
33 O globočina Božjega bogastva in modrosti in spoznanja! Kako nedoumljivi
Db. nepreiskljivi.
so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota!
34 Kdo je namreč spoznal Gospodov um?
Ali kdo mu je bil za svetovalca?
35 Ali kdo mu je prej kaj dal,
da bi mu moral dati povračilo?
36 Kajti iz njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na veke! Amen.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 131.958.405, danes: 6.845
Cas izvajanja programa: 0.02s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.