Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 106

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo
106 (105)
Al·leluia!
Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo!
Perdura eternament el seu amor.
¿Qui pot contar les proeses del Senyor
i proclamar les seves lloances?
Feliços els qui observen la llei
i obren sempre amb justícia!
Per l'amor que tens al teu poble,
recorda't de nosaltres, Senyor;
visita'ns, vine a salvar-nos!
Que puguem veure feliços els elegits,
que ens alegrem amb el teu poble
i ens gloriem amb la teva heretat.
Hem pecat igual que els nostres pares,
som culpables, hem estat infidels.
Els nostres pares a Egipte
no van comprendre els teus prodigis;
i oblidant el gran amor que ens tens,
es van rebel·lar vora les aigües del Mar Roig.
Però ell els salvà per amor del seu nom,
perquè fos conegut el seu poder.
Amenaçà el Mar Roig, i quedà eixut,
i van passar per l'oceà com pel desert;
10 els salvà de les mans dels adversaris,
els alliberà de l'exèrcit enemic.
11 L'aigua sepultà els perseguidors,
no en va quedar ni un de sol.
12 Llavors van creure en les promeses del Senyor
i cantaren les seves lloances.
13 Però aviat van oblidar les seves obres,
no van fiar-se dels plans que tenia.
14 En la solitud desitjaren bon menjar
i temptaren Déu en el desert.
15 Ell els concedí el que demanaven,
però aquell menjar no els va fer cap profit.
16 Al campament van tenir enveja de Moisès
i d'Aaron, consagrat al Senyor;
17 però s'obrí la terra i engolí Datan,
el sepultà amb la banda d'Abiron;
18 un foc va consumir aquella gentussa,
una flamarada devorà aquells malvats.
19 A l'Horeb van fer una imatge de vedell,
adoraren un ídol de fosa;
20 van canviar Déu, la seva glòria,
per la imatge d'un animal que menja herba.
21 Van oblidar Déu, que els havia salvat,
que havia fet prodigis a Egipte,
22 meravelles a la terra de Cam,
obres admirables al pas del Mar Roig.
23 Ja parlava Déu d'exterminar-los,
quan Moisès, el seu elegit,
va gosar encarar-se al seu rigor
i el decantà de destruir-los.
24 Després menysprearen la terra deliciosa,
no van creure en la seva promesa;
25 van murmurar al campament,
no escoltaren la veu del Senyor.
26 Ell va alçar la mà jurant
que els faria morir en aquell desert,
27 que llançaria els seus fills entre els pobles
i els escamparia per tots els països.
28 També es van sotmetre al déu Baal de Peor,
menjant les víctimes ofertes a déus morts;
29 amb el seu obrar irritaren el Senyor,
i una epidèmia es va abatre damunt d'ells.
30 Però Pinhàs va fer justícia,
i es va deturar l'epidèmia;
31 i li fou tingut en compte, en bé d'ell
i dels seus descendents per sempre.
32 També provocaren el Senyor a les fonts de Meribà
i, per culpa d'ells, Moisès rebé el seu càstig;
33 li havien amargat l'esperit
i va parlar sense pensar què deia.
34 Tampoc no van exterminar els cananeus
tal com el Senyor els havia ordenat;
35 es van emparentar amb els pagans
i es contagiaren dels seus costums.
36 Van donar culte als seus ídols,
van caure en els seus paranys,
37 immolant als dimonis
els seus fills i les seves filles.
38 Vessaren així una sang innocent,
la sang dels fills i de les filles
sacrificats als ídols cananeus,
i aquella sang va profanar el país.
39 Es deshonraren amb els seus costums,
es prostituïren amb el seu obrar.
40 El Senyor es va arborar contra el seu poble
i avorrí la seva heretat;
41 els abandonà en mans d'altres nacions,
d'enemics que els van sotmetre;
42 els van oprimir els adversaris,
els van doblegar sota el seu jou.
43 Quantes vegades el Senyor els alliberà!
Però ells s'obstinaven a ser rebels
i defallien per les seves culpes.
44 Quan el Senyor va sentir el seu plany
es va fixar en la seva desgràcia.
45 Es recordà de la seva aliança,
canvià de parer pel gran amor que els tenia
46 i va fer que en tinguessin pietat
els qui els retenien captius.
47 Salva'ns, Senyor, Déu nostre;
aplega'ns d'entre les nacions!
En donarem gràcies al teu nom, que és sant,
i ens gloriarem de lloar-te.
48 Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
des de sempre i per sempre!
I tot el poble respon: «Amén.»
Al·leluia!

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020