Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 109

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Déu meu, no callis més
109 (108)
Per al mestre de cor. Referit a David: salm.
Déu meu, jo t'enalteixo, no callis més!
M'acusen injustos i falsaris,
em parlen amb engany,
m'encerclen amb paraules d'odi,
em combaten sense motiu.
Em paguen l'amistat acusant-me
i jo no faig sinó pregar;
em tornen mal per bé,
odi a canvi d'amistat.
I parlen així contra mi:
«Que porti un injust la seva causa,
que tingui un fiscal per defensor.
Que surti condemnat en el judici
i la pregària encara li augmenti la culpa.
»Que duri poc la seva vida
i un altre ocupi el seu càrrec.
»Que els seus fills acabin orfes,
i viuda la seva esposa;
10 que els seus fills siguin captaires i vagabunds,
que pidolin lluny de les ruïnes de casa seva.
11 »Que un usurer li embargui tots els béns
i uns estranys li saquegin la hisenda.
12 »Que ningú no el recordi amb amor
ni s'apiadi dels seus orfes.
13 Que desapareguin els seus descendents
i en una generació s'esborri el seu nom.
14 »Que el Senyor recordi les culpes dels seus pares
i no esborri els pecats de la seva mare,
15 que els tingui presents per sempre
i no deixi rastre del seu record a la terra.
16 »Aquest home no obrava amb lleialtat,
perseguia el pobre i desvalgut
i buscava la mort del qui sofreix.
17 Li agradava de maleir: que sigui maleït!
No volia beneir: que ningú no el beneeixi!
18 La maledicció li feia de mantell:
que li penetri com aigua a les entranyes
i com oli al moll dels ossos!
19 Que el cobreixi com el seu vestit,
com la roba que no es treu del damunt!»
20 Així m'acusen davant el Senyor
els qui parlen contra mi i em volen mal.
21 Però tu, Senyor, Déu meu,
tracta'm com escau al teu nom,
allibera'm per la bondat del teu amor.
22 Perquè sóc pobre i desvalgut
i el meu cor se sent ferit dintre meu.
23 M'esvaeixo com l'ombra del capvespre,
se'm treuen del damunt com qui es treu una llagosta.
24 De tant dejunar em flaquegen els genolls
i tinc el cos magre i descarnat.
25 Sóc objecte de les seves burles,
em miren amb aires de mofa.
26 Defensa'm, Senyor, Déu meu;
salva'm, per l'amor que em tens.
27 Que s'adonin que tot ve de les teves mans,
que ets tu, Senyor, qui ho ha fet.
28 Ja poden maleir, si tu beneeixes!
Ja poden acusar-me, que quedaran confosos
i el teu servent se n'alegrarà!
29 Que la infàmia cobreixi els qui m'acusen,
que els embolcalli la vergonya com un mantell!
30 Donaré gràcies al Senyor solemnement,
el lloaré enmig d'una gentada.
31 Ell s'ha fet defensor del desvalgut
per salvar dels tribunals la seva vida.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020