Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 115

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Dóna la glòria al teu nom
115 (113 B)
No ens donis a nosaltres la glòria,
no ens la donis, Senyor;
dóna la glòria al teu nom,
perquè ets fidel en l'amor.
Que no puguin dir els altres pobles:
«On és el seu Déu?»
El nostre Déu és al cel
i fa tot el que ell es proposa.
Els ídols d'ells són plata i or,
obra d'homes i res més:
tenen boca, però no parlen,
tenen ulls, però no hi veuen,
orelles que no hi senten
i nas que no olora.
Les seves mans no palpen,
els seus peus no caminen
ni té veu la seva gorja.
Seran com ells els qui els fabriquen
i tots els qui hi tenen confiança.
Casa d'Israel, confieu en el Senyor:
ell ajuda i protegeix.
10 Casa d'Aaron, confieu en el Senyor:
ell ajuda i protegeix.
11 Confieu en el Senyor, els qui el venereu:
ell ajuda i protegeix.
12 El Senyor es recorda de nosaltres
i ens beneirà:
beneirà la casa d'Israel,
beneirà la casa d'Aaron,
13 beneirà els seus fidels,
els beneirà tots, petits i grans.
14 Que us faci créixer el Senyor,
a vosaltres i als vostres fills.
15 Sigueu beneïts del Senyor,
que ha fet el cel i la terra.
16 El Senyor s'ha reservat el cel
i ha donat als homes la terra.
17 No són els morts els qui lloen el Senyor,
ni els qui baixen al silenci del sepulcre.
18 Els qui beneïm el Senyor som nosaltres
des d'ara i per tots els segles.
Al·leluia!

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020