Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 116

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Em sento ple d'amor
116 (114-115)
Em sento ple d'amor:
el Senyor ha escoltat la meva súplica,
ha escoltat el meu clam
així que l'invocava.
M'envoltaven els llaços de la mort,
tenia davant meu els seus paranys
i dintre meu l'angoixa i el neguit.
Vaig invocar el nom del Senyor:
«Ah, Senyor, salva'm la vida!»
El Senyor és just i benigne,
el nostre Déu sap compadir;
el Senyor salvaguarda l'indefens,
jo era feble i m'ha salvat.
Recobra la serenor, ànima meva,
mira el que t'ha fet el Senyor.
Ha alliberat de la mort la meva vida,
els meus ulls, de negar-se en el plor,
els meus peus, de donar un pas en fals.
Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.
10 Em sento ple de fe, tot i que deia:
«Que en sóc, de dissortat!»;
11 tot i que deia, veient-me perdut:
«Els homes, tots enganyen!»
12 Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m'ha fet?
13 Invocant el seu nom, alçaré el calze
per celebrar la salvació.
14 Compliré les meves prometences,
ho faré davant el poble.
15 Al Senyor li doldria
la mort dels qui l'estimen.
16 Ah, Senyor, sóc el teu servent,
ho sóc des del dia que vaig néixer.
Tu m'has trencat les cadenes.
17 T'oferiré una víctima d'acció de gràcies
invocant el teu nom;
18 compliré les meves prometences,
ho faré davant el poble,
19 en els atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig, Jerusalem.
Al·leluia!

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020