Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 136

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Perdura eternament el seu amor
136 (135)
Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo!
Perdura eternament el seu amor.
Enaltiu el Déu dels déus.
Perdura eternament el seu amor.
Enaltiu el Senyor dels senyors.
Perdura eternament el seu amor.
L'únic que fa grans meravelles.
Perdura eternament el seu amor.
Ha creat el cel amb saviesa.
Perdura eternament el seu amor.
Consolidà la terra sobre l'aigua.
Perdura eternament el seu amor.
Creador dels dos astres gegants.
Perdura eternament el seu amor.
El sol, que impera sobre el dia.
Perdura eternament el seu amor.
La lluna i els estels, que governen la nit.
Perdura eternament el seu amor.
10 Va fer morir els primogènits d'Egipte.
Perdura eternament el seu amor.
11 Va fer sortir Israel d'aquell país.
Perdura eternament el seu amor.
12 Amb mà forta i amb braç poderós.
Perdura eternament el seu amor.
13 Va partir en dos el Mar Roig.
Perdura eternament el seu amor.
14 Va fer passar Israel pel mig del mar.
Perdura eternament el seu amor.
15 Hi enfonsà el faraó amb el seu exèrcit.
Perdura eternament el seu amor.
16 Va conduir pel desert el seu poble.
Perdura eternament el seu amor.
17 Vencé uns reis famosos.
Perdura eternament el seu amor.
18 Féu morir uns reis poderosos.
Perdura eternament el seu amor.
19 Sehon, rei dels amorreus.
Perdura eternament el seu amor.
20 Og, rei de Basan.
Perdura eternament el seu amor.
21 Va donar possessió d'aquell país.
Perdura eternament el seu amor.
22 El donà a Israel, el seu servent.
Perdura eternament el seu amor.
23 Es recordà que vivíem trepitjats.
Perdura eternament el seu amor.
24 Ens alliberà dels nostres enemics.
Perdura eternament el seu amor.
25 Ell alimenta tots els vivents.
Perdura eternament el seu amor.
26 Enaltiu el Déu del cel.
Perdura eternament el seu amor.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020