Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 144

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Beneït sigui el Senyor, la meva roca
144 (143)
Del recull de David.
Beneït sigui el Senyor, la meva roca,
que m'ensinistra els braços a la lluita
i les mans al combat.
És l'amor i la muralla
que em deslliura i em salva;
és l'escut que m'empara.
Ell sotmet el poble al meu govern.
Senyor, què és l'home per a fixar-t'hi?
Què és un mortal perquè el tinguis en compte?
L'home s'esvaeix com el fum,
els seus dies es fonen com una ombra.
Senyor, decanta la volta del cel i baixa;
toca les muntanyes i que treguin glops de fum.
Desconcerta'ls llançant els teus llamps,
dispersa'ls tirant les teves fletxes.
Allarga la mà des de dalt,
salva'm i allibera'm de l'aiguat,
de les mans dels estrangers,
que parlen de déus que no són res
i alcen la dreta jurant falsament.
Déu meu, et dedicaré un càntic nou,
acompanyaré amb les arpes el meu cant.
10 Tu dónes als reis la victòria
i salves de l'espasa maligna
David, el teu servent.
11 Salva'm i allibera'm
de les mans dels estrangers,
que parlen de déus que no són res
i alcen la dreta jurant falsament.
12 Que els nostres fills s'assemblin a plançons
que s'han fet grans amb vigor jove,
i les nostres filles, a pilastres ben tallades,
a pilastres d'un palau.
13 Que les nostres sitges siguin plenes
i proveeixin a vessar,
que es propaguin a milers les ramades
als afores de les nostres viles
14 i que els nostres bous arribin carregats.
Que no ens obrin una bretxa a la muralla
ni ens rendim a l'enemic;
que no sentim el crit d'alarma per les places.
15 Feliç el poble que frueix de tot això!
Feliç el poble que té el Senyor per Déu!

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020