Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 37

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

No t'exasperis pel triomf dels dolents
37 (36)
Del recull de David.
Àlef
No t'exasperis pel triomf dels dolents,
no envegis els qui obren malament.
S'assecaran ben aviat com l'herba,
es marciran com l'herbei dels prats.
Bet
Confia en el Senyor, fes el bé,
i viuràs segur en el país.
Que sigui el Senyor la teva delícia:
ell et donarà el que desitja el teu cor.
Guímel
Encomana al Senyor els teus camins;
confia en ell, deixa'l fer:
farà que brilli la teva justícia com la llum,
la teva raó, com el sol de migdia.
Dàlet
Reposa en el Senyor i espera en ell,
no t'exasperis contra els homes que triomfen,
contra els homes intrigants.
He
No t'irritis ni t'indignis,
no t'exasperis, que només faries mal,
i els qui fan mal seran exclosos del país,
però el qui espera en el Senyor posseirà la terra.
Vau
10 Dura tan poc, l'injust!
Si mires al seu lloc, ja no l'hi trobes.
11 Però els humils posseiran la terra,
fruiran d'una gran pau.
Zain
12 El malvat intriga contra el just,
estreny les dents contra ell.
13 Però el Senyor se'n riu,
perquè veu com s'acosta la seva hora.
Het
14 Els injustos desembeinen l'espasa i tiben l'arc
per abatre el pobre i l'humil,
per assassinar els qui van per bon camí;
15 però l'espasa se'ls clava al cor
i se'ls trenquen els arcs.
Tet
16 Val més la pobresa d'un sol just
que l'opulència de molts malvats;
17 perquè els braços dels malvats seran trencats,
però als justos, el Senyor els sosté.
Iod
18 El Senyor vetlla per la vida dels honrats:
posseiran eternament la seva herència.
19 No s'hauran d'avergonyir en anys dolents,
en temps de fam no els faltarà l'aliment.
Caf
20 Els malvats van de dret a la ruïna;
els enemics del Senyor
s'esvairan com el greix de les víctimes,
s'esvairan amb el fum.
Làmed
21 L'injust manlleva i no torna;
el just, en canvi, és benèvol i dóna.
22 Els qui el Senyor beneeix posseiran la terra;
els qui ell maleeix en seran exclosos.
Mem
23 El Senyor guia els passos de l'home,
el manté ferm i vetlla el seu camí;
24 si mai cau, no queda estès a terra,
perquè el Senyor li dóna la mà.
Nun
25 Des de jove fins avui, que ja sóc vell,
no he vist encara un just abandonat
ni que els seus fills anessin a captar.
26 El just presta a mans plenes tot el dia;
serà beneït el seu llinatge.
Sàmec
27 Decanta't del mal i fes el bé,
i tindràs una casa per sempre;
28 perquè el Senyor estima la justícia
i mai no desempara els seus fidels.
Ain
No quedarà ni rastre dels perversos,
s'extingirà el llinatge dels malvats;
29 però els justos posseiran la terra,
hi habitaran per sempre més.
Pe
30 El just té als llavis la saviesa,
la seva boca diu la veritat;
31 té gravada al cor la llei del seu Déu
i camina amb pas segur.
Sade
32 El malvat espia el just
i cerca de portar-lo a la mort;
33 però el Senyor no l'abandona al seu poder
ni permet que els jutges el condemnin.
Cof
34 Confia, doncs, en el Senyor,
segueix els seus camins;
t'exaltarà i posseiràs la terra,
i en veuràs exclosos els malvats.
Reix
35 He vist un malvat que triomfava
i prosperava com un arbre ufanós;
36 però, en passar-hi, ja no hi era;
l'he buscat i no en quedava ni rastre.
Xin
37 Fixa't en els bons, mira els honrats:
l'home de pau té descendència;
38 però els pecadors desapareixen tots alhora,
la descendència dels malvats s'extingirà.
Tau
39 És el Senyor qui salva els justos,
els protegeix en dies de perill.
40 El Senyor els ajuda i els allibera,
els allibera dels malvats i els salva,
perquè en ell es refugien.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020