Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 71

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

No em rebutgis al temps de la vellesa
71 (70)
En tu, Senyor, m'emparo;
que no en tingui un desengany.
Allibera'm i treu-me del perill;
tu que ets bo, escolta'm i salva'm,
sigues el meu castell inexpugnable
on sempre pugui acollir-me.
Has decidit de salvar-me;
per a mi ets penyal i plaça forta.
Déu meu, treu-me de les mans de l'injust,
de les grapes malvades del dolent.
Tu ets la meva esperança, Senyor;
he confiat en tu des de petit.
Tu em tragueres de les entranyes de la mare;
acabat de néixer em vaig emparar en tu.
No he parat mai de lloar-te!
Tothom em mirava com un prodigi:
eres per a mi un castell de refugi.
La meva boca no es cansava de lloar-te,
de cantar la teva glòria tot el dia.
No em rebutgis, doncs, al temps de la vellesa;
ara que decau el meu vigor no m'abandonis,
10 perquè els enemics, que m'espien per matar-me,
diuen, parlant de mi:
11 «Perseguiu-lo, Déu l'ha abandonat;
agafeu-lo, que ningú no el defensa!»
12 Senyor, no t'allunyis de mi;
Déu meu, cuita a defensar-me!
13 Que quedin confosos i avergonyits
els qui demanen per a mi pena de mort;
que ploguin les befes i els escarnis
sobre els qui volen fer-me mal!
14 El que és jo, mantindré sempre l'esperança
i et lloaré més i més.
15 D'un cap a l'altre del dia, els meus llavis
anunciaran la teva bondat.
T'has mostrat salvador tantes vegades:
qui les podria comptar!
16 Vindré a explicar, Senyor Déu meu, els teus prodigis,
recordaré que és única la teva bondat.
17 M'instrueixes, Déu meu, des de petit,
i encara avui proclamo les teves meravelles.
18 I ara que sóc vell, amb cabells blancs,
no m'abandonis, Déu meu,
fins que proclami el teu poder a aquesta generació,
la teva força a tots els qui vindran.
19 La teva bondat, Déu meu, arriba fins al cel;
les coses que has fet són grans:
Déu meu, qui és com tu?
20 Tu m'has fet veure perills,
que han estat molts i molt greus;
salva'm encara la vida,
torna'm a treure de la tomba profunda,
21 fes que recobri el meu bon nom,
torna a consolar-me.
22 Lloaré amb la cítara, Déu meu,
la teva lleialtat;
et cantaré al so de l'arpa,
Sant d'Israel!
23 Enmig dels cants t'aclamaran els meus llavis,
perquè tu has rescatat la meva vida.
24 D'un cap a l'altre del dia
parlaré de la teva bondat,
perquè han quedat confosos i avergonyits
els qui volien fer-me mal.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020