Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 79

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Déu nostre, els pagans envaeixen la teva heretat
79 (78)
Salm. Del recull d'Assaf.
Déu nostre,
els pagans envaeixen la teva heretat,
profanen el teu sant temple
i converteixen Jerusalem en una ruïna.
Llencen els cossos dels teus servents
perquè se'ls mengin els ocellots del cel,
tiren a les bèsties ferotges de la terra
els cadàvers dels teus fidels.
Als voltants de Jerusalem
corre com aigua la sang,
i ningú no enterra els morts.
Els nostres veïns ens escarneixen,
som la burla i la riota dels qui ens envolten.
Fins quan, Senyor, estaràs irritat
i el teu zel cremarà com un incendi?
Aboca el teu rigor
damunt les nacions que no et coneixen
i els pobles que no invoquen el teu nom,
perquè han devorat els de Jacob,
han devastat la seva possessió.
No ens tinguis en compte les culpes passades,
no tardis a obrar amb misericòrdia,
que estem del tot desemparats.
Defensa'ns, oh Déu, salvador nostre,
per l'honor del teu nom;
allibera'ns i perdona'ns els pecats
per amor del teu nom.
10 Per què han de dir els altres pobles:
On és el seu Déu?
Que sàpiguen els pagans, davant nostre,
que els demanes compte de la sang dels teus servents!
11 Que el plany dels captius arribi fins a tu;
amb el teu braç poderós
preserva de la mort els condemnats.
12 Torna als veïns set vegades
l'ultratge que t'han fet, Senyor.
13 I nosaltres, poble teu,
ramat que pastures,
et donarem gràcies per sempre més;
proclamarem les teves lloances
a cada generació.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020