Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 80

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Pastor d'Israel, escolta
80 (79)
Per al mestre de cor: a la tonada de «Xoixannim». Testimoni del recull d'Assaf. Salm.
Pastor d'Israel, escolta,
tu que guies els de Josep com un ramat,
tu que tens querubins per carrossa,
resplendeix davant d'Efraïm,
de Benjamí i de Manassès.
Desvetlla el teu poder,
vine a salvar-nos.
Déu de l'univers, renova'ns,
fes-nos veure la claror de la teva mirada
i serem salvats.
Senyor, Déu de l'univers,
fins quan estaràs irritat
mentre el teu poble et suplica?
Ha de menjar amb llàgrimes el pa,
ha de beure a glops els seus plors.
Ens has deixat a les disputes dels veïns;
els enemics es riuen de nosaltres.
Déu de l'univers, renova'ns,
fes-nos veure la claror de la teva mirada
i serem salvats.
Un cep vas portar d'Egipte;
per plantar-lo, tragueres els nadius.
10 Li havies deixat el terreny net,
va arrelar-hi, va omplir tot el país.
11 La seva ombra va cobrir les muntanyes,
els seus sarments, els cedres més alts;
12 els seus rebrots van créixer fins al mar,
els seus plançons, fins al Gran Riu.
13 Com és que has derrocat la seva tanca
perquè en culli el fruit qualsevol vianant?
14 Hi entren els senglars a devastar-lo
i els animals salvatges el brostegen.
15 Déu de l'univers, torna,
gira els teus ulls des del cel,
vine a visitar aquest cep,
16 el rebrot que havies plantat,
el plançó que havies enfortit.
17 Una mirada teva d'amenaça,
i ni rastre quedarà dels qui el tallen i el cremen.
18 Que la teva mà reposi
sobre l'home que serà el teu braç dret,
el fill d'home a qui tu dónes la força.
19 No ens apartarem mai més de tu;
guarda'ns la vida i invocarem el teu nom.
20 Senyor, Déu de l'univers, renova'ns,
fes-nos veure la claror de la teva mirada
i serem salvats.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020