Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 85

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Has afavorit, Senyor, el teu país
85 (84)
Per al mestre de cor. Del recull dels fills de Corè. Salm.
Has afavorit, Senyor, el teu país
i renovat el poble de Jacob;
els has perdonat totes les culpes,
has estès un vel sobre tots els seus pecats; Pausa
el teu enuig s'ha apaivagat,
t'has desdit del teu rigor.
Déu, salvador nostre, renova'ns;
asserena't, no t'enutgis més.
¿Estaràs sempre irritat amb nosaltres
i a cada generació mantindràs el rigor?
¿És que no ens retornaràs la vida
perquè el teu poble trobi en tu l'alegria?
Senyor, fes-nos veure el teu amor
i dóna'ns la teva salvació!
Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau
al seu poble i als qui l'estimen.
Però que no tornin a ser insensats!
10 Ell és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.
11 La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;
12 la fidelitat germinarà de la terra
i la bondat guaitarà des del cel.
13 El Senyor donarà la pluja
i la nostra terra donarà el seu fruit.
14 La bondat anirà al seu davant,
encaminarà les seves petjades.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020