Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Izaija 65:17-25

Izaija :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Novo nebo in nova zemlja
17 Kajti glej, ustvaril bom novo nebo
in novo zemljo,
prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin,
ne bodo več prišle do srca.
18 Da, veselite in radujte se na veke
tega, kar bom ustvaril:
kajti glej, ustvaril bom Jeruzalem za radost,
njegovo ljudstvo za veselje.
19 Radoval se bom z Jeruzalemom
in se veselil nad svojim ljudstvom,
v njem ne bo več slišati glasu jokanja
ne glasu tarnanja.
20 Tam ne bo več
otročiča, ki bi živel le malo dni,
ne starca, ki bi ne dopolnil svojih dni,
kajti kdor bo umrl star sto let, bo umrl mlad,
kdor pa ne bo dočakal sto let, bo veljal za prekletega.
21 Zidali bodo hiše in v njih prebivali,
zasajali vinograde in uživali njihov sad.
22 Ne bodo zidali, drug pa prebival,
ne bodo sadili, drug pa užival,
kajti kakor so dnevi drevesa, bodo dnevi mojega ljudstva,
moji izvoljenci bodo uživali delo svojih rok.
23 Ne bodo se trudili zaman,
ne rojevali za naglo smrt,
saj bodo potomstvo GOSPODOVIH blagoslovljencev –
in njihovi potomci z njimi.
24 Preden bodo klicali, bom odgovarjal,
ko bodo še govorili, bom usliševal.
25 Volk in jagnje se bosta skupaj pasla,
lev bo jedel slamo kakor govedo
in kača bo imela prah za svoj kruh.
Ne bodo škodovali ne uničevali
na vsej moji sveti gori,
govori GOSPOD.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 60.853.327, danes: 28.450
Čas izvajanja programa: 0.03s